Parenteel van Claes Michielsz Bontenbal

bontenbal__claes_michielsz_1510.jpg wapen_bontenbal.jpg
1 Bontenbal, Claes Michielsz 1510
2 Wapen Bontenbal
1 Claes Michielsz Bontenbal (afb. 1 en 2) is geboren in 1510. Claes is overleden in 1569, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij Claes: De oudst bekende vermelding van het geslacht heeft betrekking op Claes Michielszoon Bontenbal,
Kinderen van Claes uit onbekende relatie:
1 Thonis Bontenbal. Volgt 1.1.
2 Michiel Claesz Bontenbal, geboren in 1535. Volgt 1.2.
3 Lenert Bontenbal, geboren in 1536. Volgt 1.3.
4 Jan Bontenbal, geboren in 1538. Volgt 1.4.
5 Stoffel Bontenbal, geboren in 1540. Volgt 1.5.
1.1 Thonis Bontenbal, zoon van Claes Michielsz Bontenbal (zie 1). Thonis trouwde met ??? (???) Onbekende vrouw.
Kinderen van Thonis en ???:
1 Josgen Bontenbal [1.1.1].
2 Ariaentgen Bontenbal. Volgt 1.1.2.
1.1.2 Ariaentgen Bontenbal, dochter van Thonis Bontenbal (zie 1.1) en ??? (???) Onbekende vrouw. Ariaentgen is overleden in 1608. Ariaentgen trouwde met Claes Jansz Brouck.
1.2 Michiel Claesz Bontenbal is geboren in 1535, zoon van Claes Michielsz Bontenbal (zie 1). Michiel is overleden in 1608 in Zevenhuizen, 72 of 73 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1561     Landbouwer te Zevenhuizen
van 1569 tot 1580     Ambtsbewaarder en gezworene
Michiel trouwde met Grietgen Aryens.
Kinderen van Michiel en Grietgen:
1 Aeltgen Bontenbal. Volgt 1.2.1.
2 Claes Michielsz Bontenbal, geboren in 1575. Volgt 1.2.2.
1.2.1 Aeltgen Bontenbal, dochter van Michiel Claesz Bontenbal (zie 1.2) en Grietgen Aryens. Aeltgen trouwde met Jan Vollebrechtsz de Ruwe.
1.2.2 Claes Michielsz Bontenbal is geboren in 1575, zoon van Michiel Claesz Bontenbal (zie 1.2) en Grietgen Aryens. Claes is overleden op 03-07-1623 in Rotterdam, 47 of 48 jaar oud (oorzaak: onthoofd als Arminiaensche verrader).
Beroep:
Secretaris van Zevenhuizen
Claes trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1600 met Machteld Jansdr van Alphen, 22 of 23 jaar oud. Machteld is geboren in 1577 in Zevenhuizen, dochter van Jan Claesz van Alphen en Marrigje Barbara Jansdr. Machteld is overleden op 05-05-1638 in Gouda, 60 of 61 jaar oud. Machteld trouwde later op 13-04-1626 in Gouda met Jan Crijnsz van der Ysel (1579-1649).
Kinderen van Claes en Machteld:
1 Marietgen Bontenbal. Volgt 1.2.2.1.
2 Jan Bontenbal, geboren in 1602. Volgt 1.2.2.2.
3 Jannetie Bontenbal, geboren in 1615 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.3.
4 Christoffel Bontenbal, geboren in 1617 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.4.
1.2.2.1 Marietgen Bontenbal, dochter van Claes Michielsz Bontenbal (zie 1.2.2) en Machteld Jansdr van Alphen. Marietgen begon een relatie met Aerent van der Plas. Aerent is een zoon van Gerrit Wouters van der Plas en Neeltje Adriaens Bosch.
1.2.2.2 Jan Bontenbal is geboren in 1602, zoon van Claes Michielsz Bontenbal (zie 1.2.2) en Machteld Jansdr van Alphen. Jan is overleden op 28-12-1651 in Zevenhuizen, 48 of 49 jaar oud.
Beroepen:
van 1624 tot 1625     Notarisklerk te Rotterdam
vanaf 1627     Notarisklerk te Gouda
vanaf 1629     Notaris en procureur te Zevenhuizen
Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 04-07-1632 in Zevenhuizen met Grietje Gerritsdr van der Plas. Grietje is een dochter van Gerrit Wouters van der Plas en Neeltje Adriaens Bosch. Grietje is overleden.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Claas (Nicolaes) Jansz Bontenbal, geboren in 1633. Volgt 1.2.2.2.1.
2 Machteld Bontenbal [1.2.2.2.2], geboren in 1635 in Zevenhuizen. Machteld is overleden.
3 Maria Bontenbal [1.2.2.2.3], geboren in 1638 in Zevenhuizen. Maria is overleden.
1.2.2.2.1 Claas (Nicolaes) Jansz Bontenbal is geboren in 1633, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2) en Grietje Gerritsdr van der Plas. Claas is overleden.
Beroepen:
vanaf 1657     Notaris te Oudshoorn
vanaf 1672     Gezworen klerk en substituut secretaris
vanaf 1679     Secretaris te Zevenhuizen
Claas:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 17-10-1663 in Zevenhuizen met Lijntje Teunisdr de Vliegh, 18 of 19 jaar oud. Lijntje is geboren in 1644. Zij is gedoopt in 1644 in Zevenhuizen. Lijntje is overleden in 1673, 28 of 29 jaar oud.
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 03-12-1673 in Zevenhuizen met Ariaentje Abramsdr van der Vree. Ariaentje is overleden.
Notitie bij Ariaentje: dochter van Abraham Jansz van der Vree en Elisabeth Cornelisdr
Kinderen van Claas en Lijntje:
1 Jan Bontenbal, geboren in 1666. Volgt 1.2.2.2.1.1.
2 Michiel Bontenbal, geboren in 1668. Volgt 1.2.2.2.1.2.
3 Christoffel Bontenbal, geboren in 1670. Volgt 1.2.2.2.1.3.
Kind van Claas en Ariaentje:
4 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.4], geboren in 1674. Hij is gedoopt op 05-09-1674 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden.
1.2.2.2.1.1 Jan Bontenbal is geboren in 1666, zoon van Claas (Nicolaes) Jansz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1) en Lijntje Teunisdr de Vliegh. Hij is gedoopt in 1666 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 17-11-1717 in Zevenhuizen, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is in 1699 naar Zevenhuizen teruggekeerd (Lidmatenboek NH Kerk "ingekomen met attestatie van Moerkapelle"
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-05-1691 in Zevenhuizen met Anna Jansdr van Santen, 22 of 23 jaar oud. Anna is geboren in 1668 in Zevenhuizen, dochter van Jan Jansz van Santen en Neeltgen Cornelisdr Backer. Zij is gedoopt op 07-03-1668 in Zevenhuizen. Anna is overleden op 10-10-1737 in Zevenhuizen, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Lijntje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.1], geboren in 1691. Zij is gedoopt op 02-12-1691 in Moerkapelle. Lijntje is overleden.
2 Claes Bontenbal [1.2.2.2.1.1.2], geboren in 1695. Hij is gedoopt op 20-03-1695 in Moerkapelle. Claes is overleden op 19-09-1769, 73 of 74 jaar oud.
3 Jan Jr Bontenbal, geboren in 1698. Volgt 1.2.2.2.1.1.3.
4 Lijntie Bontenbal [1.2.2.2.1.1.4], geboren in 1700. Zij is gedoopt op 11-07-1700 in Zevenhuizen. Lijntie is overleden op 11-09-1709 in Zevenhuizen, 8 of 9 jaar oud.
5 Claas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.5], geboren in 1701. Hij is gedoopt op 31-07-1701 in Zevenhuizen. Claas is overleden.
6 Gerrit Bontenbal, geboren in 1703. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.
7 Lijntje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.7], geboren in 1706. Zij is gedoopt op 14-11-1706 in Zevenhuizen. Lijntje is overleden op 17-09-1709 in Zevenhuizen, 2 of 3 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.3 Jan Jr Bontenbal is geboren in 1698, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1) en Anna Jansdr van Santen. Hij is gedoopt op 12-01-1698 in Moerkapelle. Jan is overleden op 21-09-1754 in Zevenhuizen, 55 of 56 jaar oud.
Beroep:
Schout en secretaris (te Zevenhuizen)
Jan trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 28-08-1725 in Zevenhuizen met Johanna Geertrui Verbeek. Johanna is een dochter van Hermanus Verbeek en Alida Roldanus. Johanna is overleden op 26-09-1761 in Zevenhuizen.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Amilia Margaretha Bontenbal, geboren op 08-07-1726. Volgt 1.2.2.2.1.1.3.1.
2 Alyda Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.2], geboren in 1728. Zij is gedoopt op 26-12-1728 in Zevenhuizen. Alyda is overleden op 10-01-1729 in Zevenhuizen, 0 of 1 jaar oud.
3 Anna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.3], geboren in 1728. Zij is gedoopt op 26-12-1728 in Zevenhuizen. Anna is overleden op 24-04-1730 in Zevenhuizen, 1 of 2 jaar oud.
4 Jan Bontenbal, geboren in 1731. Volgt 1.2.2.2.1.1.3.4.
5 Anna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.5], geboren in 1733. Zij is gedoopt op 20-11-1733 in Zevenhuizen. Anna is overleden op 10-02-1735 in Zevenhuizen, 1 of 2 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.3.1 Amilia Margaretha Bontenbal is geboren op 08-07-1726, dochter van Jan Jr Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.3) en Johanna Geertrui Verbeek. Zij is gedoopt op 08-07-1726 in Zevenhuizen. Amilia is overleden op 24-12-1788 in Rotterdam, 62 jaar oud. Amilia:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 30-05-1756 in Rotterdam met Nicolaas Lijdelhoff. Nicolaas is overleden.
Notitie bij Nicolaas: j.m. van Rotterdam
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 13-12-1772 in Rotterdam met Martinus Westerhout, nadat zij op 29-11-1772 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Martinus is overleden.
Notitie bij Martinus: weduwnaar van Rotterdam
1.2.2.2.1.1.3.4 Jan Bontenbal is geboren in 1731, zoon van Jan Jr Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.3) en Johanna Geertrui Verbeek. Hij is gedoopt op 13-05-1731 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 30-03-1800 in Zevenhuizen, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: De municipaliteit van Zevenhuizen, fransgezinden, hebben in 1796 met succes geprobeerd van Jan af te komen. Op hun verzoek besloot het Prov.Bestuur: "Is na deliberatie goedgevonden te verstaan den genoemden Jan Bontenbal in zijne voornoemde qualiteiten van Schout en Secretaris van Zevenhuyzen en in de diverse daar uitvloeyende betrekkingen bij dese te suspenderen en deselve ten ernstigsten te gelasten van dadelijk alle rekeningen te doen, welke door hem in alle zijn voornoemde relatien nog niet zouden zijn gedaan."
Beroep:
van 1752 tot 1796     Schout, secretaris en notaris (te Zevenhuizen)
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-10-1756 in Hees met Hendrika Berendina Klijnpenning. Hendrika is geboren in Nijmegen (?). Hendrika is overleden op 15-04-1790 in Zevenhuizen.
Kinderen van Jan en Hendrika:
1 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.4.1], geboren in 1757. Hij is gedoopt op 09-10-1757 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 29-12-1795 in Zevenhuizen, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij Jan: Heden avend myn Zoon, JAN BONTENBAL, in den ouderdom van ruim 38 Jaren, overleden zynde, geve ik hiervan aan myne Vrienden kennis; verzoekende om van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blyven.
Zevenhuizen J A N B O N T E N B A L
den 29 December 1795
2 Jacoba Maria Bontenbal, geboren in 1758. Volgt 1.2.2.2.1.1.3.4.2.
3 Nicolaas Amalius Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.4.3], geboren in 1768. Hij is gedoopt op 18-03-1768 in Zevenhuizen. Nicolaas is overleden op 18-03-1768 in Zevenhuizen, geen jaar oud.
4 Nicolaas Amalius Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.4.4], geboren in 1770. Hij is gedoopt op 28-01-1770 in Zevenhuizen. Nicolaas is overleden op 23-02-1770 in Zevenhuizen, geen jaar oud.
5 Johanna Martina Amelia Bontenbal [1.2.2.2.1.1.3.4.5], geboren in 1773. Zij is gedoopt op 07-11-1773 in Zevenhuizen. Johanna is overleden op 30-03-1774 in Zevenhuizen, 0 of 1 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.3.4.2 Jacoba Maria Bontenbal is geboren in 1758, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.3.4) en Hendrika Berendina Klijnpenning. Zij is gedoopt op 31-12-1758 in Zevenhuizen. Jacoba is overleden. Jacoba trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 16-05-1782 in Zevenhuizen met Benjamin Artenburg (Asselberg?). Benjamin is overleden.
1.2.2.2.1.1.6 Gerrit Bontenbal is geboren in 1703, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1) en Anna Jansdr van Santen. Hij is gedoopt op 14-10-1703 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden in 1746, 42 of 43 jaar oud. Hij is begraven op 07-10-1746 in Zevenhuizen.
Beroep:
Gerichtsbode
Gerrit trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 02-01-1724 in Zevenhuizen met Elisabeth Jaco van Vreeswijk, 17 of 18 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1706, dochter van Jacob van Vreeswijk en Ingetje Eewouts van Velsen. Zij is gedoopt op 10-02-1706 in Zevenhuizen. Elisabeth is overleden in 1744, 37 of 38 jaar oud. Zij is begraven op 04-06-1744 in Zevenhuizen.
Kinderen van Gerrit en Elisabeth:
1 Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.1], geboren in 1724. Zij is gedoopt op 16-04-1724 in Zevenhuizen. Johanna is overleden in 1724, geen jaar oud. Zij is begraven op 05-06-1724 in Zevenhuizen.
2 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.2], geboren in 1726. Hij is gedoopt op 03-03-1726 in Zevenhuizen. Jan is overleden in 1726, geen jaar oud. Hij is begraven op 09-03-1726 in Zevenhuizen.
3 Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.3], geboren in 1727. Zij is gedoopt op 08-06-1727 in Zevenhuizen. Johanna is overleden in 1729, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven op 30-05-1729 in Zevenhuizen.
4 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.4], geboren in 1730. Hij is gedoopt op 08-01-1730 in Zevenhuizen. Jan is overleden in 1730, geen jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1730 in Zevenhuizen.
5 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.5], geboren in 1731. Hij is gedoopt op 11-03-1731 in Zevenhuizen. Jan is overleden in 1734, 2 of 3 jaar oud. Hij is begraven op 23-12-1734 in Zevenhuizen.
6 Anna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.6], geboren in 1733. Zij is gedoopt op 05-12-1733 in Zevenhuizen. Anna is overleden in 1734, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1734 in Zevenhuizen.
7 Nicolaas (Claas) Bontenbal, geboren op 12-12-1734. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.
8 Jan Bontenbal, geboren in 1738. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.
9 Gerrit Bontenbal, geboren in 1741. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.
1.2.2.2.1.1.6.7 Nicolaas (Claas) Bontenbal is geboren op 12-12-1734, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6) en Elisabeth Jaco van Vreeswijk. Hij is gedoopt op 12-12-1734 in Zevenhuizen. Claas is overleden op 23-02-1791, 56 jaar oud. Hij is begraven op 23-02-1791 in Zevenhuizen.
Beroep:
Gerechtsbode
Claas:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 18-03-1756 in Zevenhuizen met Anna Derks Niewerff. Anna is geboren in Boskoop. Anna is overleden in 1785. Zij is begraven op 24-03-1785 in Zevenhuizen.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 11-10-1789 in Zevenhuizen met Neeltje van Tol, 33 of 34 jaar oud. Neeltje is geboren in 1755, dochter van Ary Claas van Tol en Aaltje Aalbers van de Velde. Zij is gedoopt op 05-01-1755 in Zevenhuizen. Neeltje is overleden in 1800, 44 of 45 jaar oud. Zij is begraven op 01-11-1800 in Zevenhuizen.
Kinderen van Claas en Anna:
1 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.1], geboren in 1761 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden in 1761, geen jaar oud. Hij is begraven op 28-01-1761 in Zevenhuizen.
2 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.2], geboren in 1763. Hij is gedoopt op 30-10-1763 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden in 1763, geen jaar oud. Hij is begraven op 19-12-1763 in Zevenhuizen.
Kind van Claas en Neeltje:
3 Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal, geboren op 14-02-1790. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.
1.2.2.2.1.1.6.7.3 Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal is geboren op 14-02-1790, zoon van Nicolaas (Claas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7) en Neeltje van Tol. Hij is gedoopt op 14-02-1790 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden op 07-11-1851 in Zevenhuizen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1851.
Beroepen:
Meester verver (In een acte opgemaakt tijdens de franse overheersing wordt als beroep teinturier(verver van stoffen) vermeld)
Huisschilder
Glazenmaker
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 27-06-1812 in Zevenhuizen met Jacoba van Eijk, 19 jaar oud. Jacoba is geboren op 14-04-1793, dochter van Dirk Jansen (Dirk) van Eijk en Pieternella Claase (Pietertje) Snoeij. Zij is gedoopt op 14-04-1793 in Zevenhuizen (Ned.Ger). Jacoba is overleden op 13-03-1870 in Zevenhuizen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1870.
Kinderen van Gerrit en Jacoba:
1 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.1], geboren op 05-01-1813 in Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1813. Neeltje is overleden op 17-08-1826 in Zevenhuizen, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1826.
2 Dirk Bontenbal, geboren op 02-05-1815 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.2.
3 Nicolaas Bontenbal, geboren op 20-02-1818 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.
4 Pietertje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.4], geboren op 06-06-1820 in Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1820. Pietertje is overleden op 06-09-1898 in Zevenhuizen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1898.
Notitie bij Pietertje: woonde in Zevenhuizen, was geruime tijd in huis bij haar broer Jan
5 Maria Bontenbal, geboren op 05-02-1822 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.5.
6 Jan Bontenbal, geboren op 12-11-1823 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.6.
7 Gerrit Bontenbal, geboren op 26-04-1826 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.7.
8 Jacobus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.8], geboren op 09-05-1828 in Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1828. Jacobus is overleden op 26-06-1830 in Zevenhuizen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1830.
9 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.9], geboren op 04-07-1829 in Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1829. Neeltje is overleden op 04-08-1829 in Zevenhuizen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1829.
10 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.10], geboren op 07-08-1831 in Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1831. Neeltje is overleden op 14-05-1848 in Zevenhuizen, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1848.
11 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.11], levenloos geboren dochter, geboren op 26-09-1835 in Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1835.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.2 Dirk Bontenbal is geboren op 02-05-1815 in Zevenhuizen, zoon van Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3) en Jacoba van Eijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1815. Dirk is overleden.
Beroep:
Meester verver en glazenier
Dirk trouwde, 21 jaar oud, op 05-02-1837 in Zegwaart met Neeltje van Driel, 39 jaar oud. Neeltje is geboren op 09-11-1797 in Waddinxveen, dochter van Jacob van Driel en Jannetje Smit. Neeltje is overleden op 01-11-1875 in Zoetermeer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1875.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3 Nicolaas Bontenbal is geboren op 20-02-1818 in Zevenhuizen, zoon van Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3) en Jacoba van Eijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1818. Nicolaas is overleden op 28-06-1871 in Bleiswijk, 53 jaar oud.
Beroep:
Huis-/rijtuigenschilder
Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 26-10-1844 in Maasland met Neeltje van Woerden, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 01-05-1823 in Maasland, dochter van Pieter Gerritse van Woerden en Marijtje Zonneveld. Neeltje is overleden op 20-05-1874 in Bleiswijk, 51 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Neeltje:
1 Pieter Bontenbal, geboren op 03-01-1846 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.
2 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.2], geboren op 09-06-1847 in Bleiswijk. Gerrit is overleden op 17-09-1847 in Bleiswijk, 3 maanden oud.
3 Jacoba Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.3], geboren op 15-06-1849 in Bleiswijk. Jacoba is overleden op 16-07-1849 in Bleiswijk, 1 maand oud.
4 Gerrit Bontenbal, geboren op 13-10-1850 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.
5 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.5], geboren op 11-05-1852 in Bleiswijk. Maria is overleden op 24-02-1876 in Bleiswijk, 23 jaar oud.
6 Jacoba Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.6], geboren op 24-04-1854 in Bleiswijk. Jacoba is overleden op 05-10-1854 in Bleiswijk, 5 maanden oud.
7 Jacobus Bontenbal, geboren op 18-06-1855 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.7.
8 Cornelis Bontenbal, geboren op 30-11-1856 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.8.
9 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.9], geboren op 28-09-1858 in Bleiswijk. Nicolaas is overleden op 20-08-1860 in Bleiswijk, 1 jaar oud.
10 Sara Bontenbal, geboren op 09-03-1861 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.10.
11 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.11], geboren op 19-10-1862 in Bleiswijk. Nicolaas is overleden op 19-09-1863 in Bleiswijk, 11 maanden oud.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1 Pieter Bontenbal is geboren op 03-01-1846 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3) en Neeltje van Woerden. Pieter is overleden op 09-10-1935 in Bleiswijk, 89 jaar oud.
Beroep:
Verver
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 17-02-1876 in Bleiswijk met Adriana den Hertog, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 02-10-1856 in Zevenhuizen, dochter van Arie den Hertog en Cornelia Molenaar. Adriana is overleden in 10-1946 in Bleiswijk, 89 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.1], geboren op 10-02-1877 in Bleiswijk. Neeltje is overleden op 20-06-1877 in Bleiswijk, 4 maanden oud.
2 Arie Bontenbal, geboren op 21-12-1878 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.
3 Nicolaas Bontenbal, geboren op 24-11-1879 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.3.
4 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.4], geboren op 23-10-1881 in Bleiswijk. Cornelis is overleden op 05-01-1927 in Bleiswijk, 45 jaar oud.
Beroep:
Schilder
5 Gerrit Bontenbal, geboren op 12-07-1883 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5.
6 Neeltje Cornelia Bontenbal, geboren op 18-01-1885 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.6.
7 Marinus Bontenbal, geboren op 19-04-1887 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.
8 Hillegonde Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.8], geboren op 03-11-1890 in Bleiswijk. Hillegonde is overleden op 01-09-1983 in Alkmaar, 92 jaar oud.
Beroep:
Verpleegster (Zij kwam 22-9-1911 uit Bleiswijk in Den Haag. Werkte in verscheidene ziekenhuizen in Den Haag, Utrecht (1919) en Utrecht (1924) en was ruim 30 jaar wijkverpleegster in Alkmaar)
9 Cornelia Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.9], geboren op 04-02-1894 in Bleiswijk.
Beroep:
Verpleegster (in Den Haag (1918-1925), Utrecht (1925-1926), Sliedrecht (1926- ....))
10 Maria Hillegonda Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.10], geboren op 14-04-1896 in Bleiswijk. Maria is overleden op 18-09-1896 in Bleiswijk, 5 maanden oud.
11 Maria Hillegonda Bontenbal, geboren op 14-05-1897 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.11.
12 Jacobus Bontenbal, geboren op 26-09-1898 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2 Arie Bontenbal is geboren op 21-12-1878 in Bleiswijk, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Arie is overleden op 10-02-1927 in ’s-Gravenhage, 48 jaar oud.
Beroep:
Huis-/decoratieschilder (Hij werkte later -niet als schilder- tot zijn overlijden bij de NV Nederlandsche Aanneming Mij.)
Arie trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1906 in ’s-Gravenhage met Geertruida Jacomina Maasland, 28 jaar oud. Geertruida is geboren op 02-05-1878 in Rijswijk, dochter van Simon Maasland en Jacomine Le Pair. Geertruida is overleden.
Beroep:
Dienstbode
Kind van Arie en Geertruida:
1 Pieter Bontenbal, geboren op 14-08-1909 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1 Pieter Bontenbal is geboren op 14-08-1909 in ’s-Gravenhage, zoon van Arie Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2) en Geertruida Jacomina Maasland. Pieter is overleden op 31-03-1976 in Delft, 66 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Het echtpaar vertrok 24-12-1936 van Den Haag naar Delft. De "Delftse Post"van 17-11-1971 schreef: Om gezondheidsredenen moet de heer P. Bontenbal enkele jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het openbaar lager onderwijs in Delft gaan verlaten. De heer Bontenbal heeft nagenoeg 42 jaar het openbaar onderwijs gediend, daarvan de laatste 30 jaar aan de De Genestetschool. Sinds 1950 is hij hoofd van deze school aan de Brasserskade…. Tijdens de tweede wereldoorlog was Pieter 3 jaar krijgsgevangene in het Duitse kamp Asschersleben, waar hij - in strijd met de desbetreffende conventie - werd tewerk gesteld in de Junkers vliegtuigfabriek. De familie is in het bezit van een brief dd 16 mei 1946, getekend door W.Drees - toen minister van Sociale Zaken - waarin wordt verklaard, dat Mevr. A.Bontenbal-Cortlever "sinds 1943 tot de bevrijding onderduikers heeft geholpen met bonkaarten, persoonsbewijzen, geld en andere benodigdheden, en ook zelf verschillende malen onderduikers heeft gehuisvest. Na de vordering van de radio’s verspreidde zij de berichten uit Engeland".
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 26-08-1936 in ’s-Gravenhage met Anna Gerardina Cortlever, 25 jaar oud. Anna is geboren op 10-11-1910 in Nijmegen.
Kind van Pieter en Anna:
1 Arie Paul Bontenbal, geboren op 04-07-1937 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1 Arie Paul Bontenbal is geboren op 04-07-1937 in ’s-Gravenhage, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1) en Anna Gerardina Cortlever.
Beroep:
Architect
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 16-12-1960 in Voorburg met Marianne Bianca Gelderman, 24 jaar oud. Marianne is geboren op 19-07-1936 in Amsterdam, dochter van Johan Gelderman en Geertruida van der Linden.
Kinderen van Arie en Marianne:
1 Michiel Bontenbal, geboren op 08-09-1962 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1.1.
2 Lisette Bontenbal, geboren op 27-01-1965 in ’s-Gravenzande. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1.2.
3 Marcel Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1.3], geboren op 12-07-1966 in ’s-Gravenzande.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1.1 Michiel Bontenbal is geboren op 08-09-1962 in ’s-Gravenhage, zoon van Arie Paul Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1) en Marianne Bianca Gelderman.
Beroep:
Hydrograaf
Michiel trouwde, 27 jaar oud, op 17-08-1990 in ’s-Gravenhage met Chretienne Elizabeth Jacqueline Dibbets, 27 jaar oud. Chretienne is geboren op 11-01-1963 in Groesbeek, dochter van Fredericus Marinus Maria Dibbets en Carolina Henrietta Maria Krebbers.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1.2 Lisette Bontenbal is geboren op 27-01-1965 in ’s-Gravenzande, dochter van Arie Paul Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.2.1.1) en Marianne Bianca Gelderman.
Beroep:
Kunstschilder
Lisette trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1993 in ’s-Gravenhage met Tobias Floris Rinke de Wit, 32 jaar oud. Tobias is geboren op 13-05-1961 in ’s-Gravenhage, zoon van Thomas rinke de Wit en Hendrika Geradts.
Beroep:
Biochemicus
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.3 Nicolaas Bontenbal is geboren op 24-11-1879 in Bleiswijk, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Nicolaas is overleden op 31-05-1963 in St Michielsgestel, 83 jaar oud. Nicolaas bleef kinderloos.
Beroep:
vanaf 30-01-1899     Tuindersknecht (in Maassluis)
Nicolaas trouwde, 40 jaar oud, op 12-05-1920 in Leiden met Johanna Geertsma, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 26-05-1892 in Uithuizen, dochter van Jan Geertsma en Wijtske Graafstal. Johanna is overleden op 14-04-1972 in ’s-Hertogenbosch, 79 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5 Gerrit Bontenbal is geboren op 12-07-1883 in Bleiswijk, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Gerrit is overleden op 08-06-1940 in Hillegersberg, 56 jaar oud (oorzaak: motorongeval).
Beroep:
Vertegenwoordiger in zaden
Gerrit trouwde, 43 jaar oud, op 19-05-1927 in Bleiswijk met Aafje Rusting, 29 jaar oud. Aafje is geboren op 26-01-1898 in Haarlemmermeer, dochter van Nicolaas Rusting en Jantje Remmers. Aafje is overleden op 07-04-1938 in Bergschenhoek, 40 jaar oud (oorzaak: griep/longontsteking).
Kind van Gerrit en Aafje:
1 Arie Bontenbal, geboren op 07-07-1928 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5.1.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5.1 Arie Bontenbal is geboren op 07-07-1928 in Bleiswijk, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5) en Aafje Rusting.
Notitie bij Arie: Na het overlijden van zijn ouders, in 1938 en 1940, is Arie opgenomen in het gezin van Dirk Dekker en Rudolphina Rusting (zuster van zijn moeder). Die woonde in het gehucht Groenveld, gemeente Sint Maarten, in de buurt van Schagen. Na het doorlopen van de middelbare school en een tijdelijke baan bij een Schager bank kwam hij in militaire dienst. Na het overlijden van zijn vrouw in1990 is hij in de buurt van zijn zoon, Oenkerk (Fr), gaan wonen, waar hij enkele functies op maatschappelijk gebied op zich heeft genomen.
Beroep:
Beroepsmilitair (oa in De Lier, Middelburg, Hohne/Seedorf, Den Haag opnieuw Middelburg en Bergen op Zoom.)
Arie trouwde, 27 jaar oud, op 22-11-1955 in Bleiswijk met Jannetje Zeelenberg, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op 16-02-1928 in Bleiswijk, dochter van Arie Pieter Zeelenberg en Jannetje van Velde. Jannetje is overleden op 17-04-1990 in Vlissingen, 62 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: winkelbediende
Kind van Arie en Jannetje:
1 Gert Jan Bontenbal, geboren op 25-11-1958 in Middelburg. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5.1.1.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5.1.1 Gert Jan Bontenbal is geboren op 25-11-1958 in Middelburg, zoon van Arie Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.5.1) en Jannetje Zeelenberg.
Beroep:
Provinciaal ambtenaar (Na de middelbare school ging Gert Jan in het Zeeuwse provinciehuis werken. In 1987 bij de provincie in Friesland)
Gert trouwde, 30 jaar oud, op 29-09-1989 in Hoorn met Maria Anna Christina Hoogeboom, 34 jaar oud. Maria is geboren op 03-11-1954 in Hoorn, dochter van Johannes Wilhelmus Hoogeboom en Adriana Maria van Leeuwen.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.6 Neeltje Cornelia Bontenbal is geboren op 18-01-1885 in Bleiswijk, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1908 in Bleiswijk met Willem Arie Visser.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7 Marinus Bontenbal is geboren op 19-04-1887 in Bleiswijk, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Marinus is overleden op 08-08-1967 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Beroep:
Bouwkundige (Hij heeft verscheidene huizen ontworpen en gebouwd in Rotterdam)
Marinus trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1911 in Moerkapelle met Adriana Vis, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 17-12-1887 in Moerkapelle, dochter van Theodorus Vis en Hermina Magrita Verzijden. Adriana is overleden op 26-02-1954 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Adriana:
1 Adriana Magrita Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.1], geboren op 28-06-1912 in Rotterdam. Adriana is overleden op 14-06-1987 in Harderwijk, 74 jaar oud.
2 Theodorus Bontenbal, geboren op 25-12-1915 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2 Theodorus Bontenbal is geboren op 25-12-1915 in Rotterdam, zoon van Marinus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7) en Adriana Vis. Theodorus is overleden op 25-08-1987 in Ermelo, 71 jaar oud.
Beroep:
Hoofdonderwijzer (Hij was tot zijn pensionnering hoofd van de Dr. A.Kuyperschool te Harderwijk)
Theodorus trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1946 in Rotterdam met Janna Jacoba Kranen, 31 jaar oud. Janna is geboren op 02-04-1915 in Rotterdam, dochter van Jan Kranen en Alida Cornelia van Eck.
Kinderen van Theodorus en Janna:
1 Adriaan Cornelis Bontenbal, geboren op 06-10-1947 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.1.
2 Jan Marinus Bontenbal, geboren op 21-07-1952 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.1 Adriaan Cornelis Bontenbal is geboren op 06-10-1947 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2) en Janna Jacoba Kranen.
Beroep:
Directeur (Organisatie- en promotiebureau)
Adriaan trouwde, 22 jaar oud, op 09-12-1969 in Harderwijk met Gerda Brands, 20 jaar oud. Gerda is geboren op 30-01-1949 in Harderwijk, dochter van Johannus Brands en Geertje van Duinen.
Kinderen van Adriaan en Gerda:
1 Marcel Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.1.1], geboren op 29-03-1972 in Zwolle.
Beroep:
Marketing deskundige
2 Alexander Johannus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.1.2], geboren op 28-12-1974 in Tilburg.
Beroep:
Medewerker partyrestaurant
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2.2 Jan Marinus Bontenbal is geboren op 21-07-1952 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.7.2) en Janna Jacoba Kranen.
Beroep:
Bioloog
Jan trouwde met Leny Martha Kosche. Leny is geboren op 17-06-1950 in Harderwijk, dochter van Heinrich Gustav Kosche en Wilhelmina Randewijk.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.11 Maria Hillegonda Bontenbal is geboren op 14-05-1897 in Bleiswijk, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Maria is overleden op 15-09-1986 in Bergen op Zoom, 89 jaar oud. Maria trouwde met Jan van den Hoek. Jan is overleden in 1958.
Beroep:
Eigenaar (Schildersbedrijf in St Maartensdijk (Tholen))
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12 Jacobus Bontenbal is geboren op 26-09-1898 in Bleiswijk, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1) en Adriana den Hertog. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 17-10-1923 in Bleiswijk met Cornelia van Rijn, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-10-1900 in Bleiswijk, dochter van Pieter van Rijn en Aagje Koppenol. Cornelia is overleden op 03-04-1973 in Voorburg, 72 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Adriana (Adrie) Bontenbal, geboren op 07-11-1923 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.1.
2 Pieter Bontenbal, geboren op 05-06-1925 in Voorburg. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.
3 Aagje Maartje (Aagt) Bontenbal, geboren op 29-11-1939 in Voorburg. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.3.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.1 Adriana (Adrie) Bontenbal is geboren op 07-11-1923 in Bleiswijk, dochter van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12) en Cornelia van Rijn.
Beroep:
Coupeuse
Adrie trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1954 in Voorburg met Cornelis (Cees) van Dorst, 32 jaar oud. Cees is geboren op 29-04-1922 in Leerdam, zoon van Christoffel van Dorst en Aartje Boogerd.
Beroep:
Ambtenaar (P.T.T.)
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2 Pieter Bontenbal is geboren op 05-06-1925 in Voorburg, zoon van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12) en Cornelia van Rijn.
Beroep:
Gemeente ambtenaar
Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 25-02-1958 in ’s-Gravenhage met Anthonia Trijntje Boersma, 24 jaar oud. Anthonia is geboren op 27-06-1933 in ’s-Gravenhage, dochter van Pieter Coenraad Boersma en Maria Westerveld.
Kinderen van Pieter en Anthonia:
1 Marion Bontenbal, geboren op 20-07-1959 in Voorburg. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.1.
2 Hans Bontenbal, geboren op 22-06-1962 in Voorburg. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.2.
3 Frank Bontenbal, geboren op 23-08-1966 in Voorburg. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.3.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.1 Marion Bontenbal is geboren op 20-07-1959 in Voorburg, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2) en Anthonia Trijntje Boersma.
Beroep:
Ziekenverzorgster
Marion trouwde, 20 jaar oud, op 03-04-1980 in Voorburg met Leendert Kornelis (Leen) Couprie, 25 jaar oud. Leen is geboren op 01-06-1954 in ’s-Gravenhage, zoon van Leendert Kornelis Couprie en Cornelia Heijer.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.2 Hans Bontenbal is geboren op 22-06-1962 in Voorburg, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2) en Anthonia Trijntje Boersma.
Beroep:
Hovenier
Hans trouwde, 22 jaar oud, op 21-09-1984 in Rijswijk met Anneke Wopke Hoekman, 20 jaar oud. Anneke is geboren op 08-05-1964 in Berkhout, dochter van Riekus Hoekman en Mina Hartman.
Kinderen van Hans en Anneke:
1 Alex Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.2.1], geboren op 06-09-1987 in Leidschendam.
2 Julien Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.2.2], geboren op 14-08-1989 in Leidschendam.
3 Niels Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.2.3], geboren op 19-05-1992 in Zoetermeer.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.3 Frank Bontenbal is geboren op 23-08-1966 in Voorburg, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2) en Anthonia Trijntje Boersma.
Beroep:
Auto-electromonteur
Frank trouwde, 25 jaar oud, op 28-11-1991 in Voorburg met Johanna Aleida Apolonia (José) Gouw, 24 jaar oud. José is geboren op 19-04-1967 in Voorburg, dochter van Antonius Gouw en Fietje Ham.
Beroep:
Typiste
Kind van Frank en José:
1 Maurice Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.2.3.1], geboren op 24-12-1993 in Voorburg.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12.3 Aagje Maartje (Aagt) Bontenbal is geboren op 29-11-1939 in Voorburg, dochter van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.1.12) en Cornelia van Rijn.
Beroep:
Employé (K.L.M.)
Aagt begon een relatie met Pieter Talsma. Pieter is geboren op 30-11-1931 in Opsterland, zoon van Sytze Talsma en Antje Laverman.
Beroep:
Employé (K.L.M.)
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4 Gerrit Bontenbal is geboren op 13-10-1850 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3) en Neeltje van Woerden. Gerrit is overleden op 28-08-1938 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1938.
Notitie bij Gerrit: Gerrit ging 10-5-1875 van Rotterdam naar Bleiswijk. Ingeschreven in Kralingen 15-2-1879, komende uit Leiden.
Beroep:
Verver
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 27-11-1878 in Kralingen met Maartje Sleutelaar, 31 jaar oud. Maartje is geboren op 12-09-1847 in Krimpen a/d Lek, dochter van Frederik Sleutelaar en Neeltje Boers. Maartje is overleden op 29-08-1921 in Arnhem, 73 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Maartje:
1 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.1], geboren op 05-04-1879 in Kralingen. Neeltje is overleden op 03-12-1879 in Kralingen, 7 maanden oud.
2 Joseph Frederik Bontenbal, geboren op 19-12-1880 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.2.
3 Neeltje Bontenbal, geboren op 01-02-1883 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.3.
4 Nicolaas Bontenbal, geboren op 25-07-1884 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.4.
5 Sara Gerardina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.5], geboren op 14-11-1885 in Rotterdam.
6 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.6], geboren op 29-12-1886 in Rotterdam.
7 Pieter Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.7], geboren op 31-05-1888 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.2 Joseph Frederik Bontenbal is geboren op 19-12-1880 in Rotterdam, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4) en Maartje Sleutelaar. Joseph is overleden op 09-05-1962 in Arnhem, 81 jaar oud. Joseph trouwde, 47 jaar oud, op 05-01-1928 in Rotterdam met Adriana Maria Verbaan, 44 jaar oud. Adriana is geboren op 21-07-1883 in Rotterdam. Adriana is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.3 Neeltje Bontenbal is geboren op 01-02-1883 in Rotterdam, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4) en Maartje Sleutelaar. Neeltje is overleden op 29-08-1944 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1944.
Beroep:
Kinderjuffrouw
Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op 05-08-1914 in Rotterdam met Willem Smoor, 29 of 30 jaar oud. Willem is geboren in 1884 in Schiedam, zoon van Pieter Smoor en Wilhelmina Post.
Beroep:
Boekhouder
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.4 Nicolaas Bontenbal is geboren op 25-07-1884 in Rotterdam, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4) en Maartje Sleutelaar. Nicolaas is overleden op 11-06-1927 in Haarlem, 42 jaar oud.
Beroep:
vanaf 22-01-1924     Boekhandelaar (Het gezin kwam 22-1-1924 uit Rotterdam in Haarlem, waar zij een boekwinkel annex uitleenbibliotheek begonnen)
Nicolaas trouwde, 35 jaar oud, op 10-09-1919 in Rotterdam met Margaretha Wilhelmina de Groot, 31 jaar oud. Margaretha is geboren op 22-09-1887 in Rotterdam, dochter van Fedde de Groot en Jansje Visscher. Margaretha is overleden op 22-06-1972 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud.
Beroep:
vanaf 22-01-1924     Winkelierster
Kind van Nicolaas en Margaretha:
1 Frits Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.4.4.1], geboren op 21-06-1920 in Rotterdam.
Notitie bij Frits: woonde in 1972 in Den Haag
Frits is ongehuwd.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.7 Jacobus Bontenbal is geboren op 18-06-1855 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3) en Neeltje van Woerden. Jacobus is overleden op 09-03-1939 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Beroep:
Olie-/loogfabrikant
Jacobus:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 22-11-1893 in Rotterdam met Neeltje IJzerman, 54 jaar oud. Neeltje is geboren op 10-04-1839 in Nieuw Beijerland, dochter van Pieter IJzerman en Bastiaantje van Belle. Neeltje is overleden op 06-02-1894 in Rotterdam, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 27-02-1895 in Rotterdam met Pieternella van der Meer, 38 jaar oud. Pieternella is geboren op 07-02-1857 in Rotterdam, dochter van Izaak van der Meer en Plona Visser. Pieternella is overleden in 1939 in Rotterdam (?), 81 of 82 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.8 Cornelis Bontenbal is geboren op 30-11-1856 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3) en Neeltje van Woerden. Cornelis is overleden.
Beroep:
Onderwijzer
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 28-12-1893 in Rotterdam met Anna Elisabeth Breedveld, 34 jaar oud. Anna is geboren op 19-11-1859 in Rotterdam, dochter van Coenraad Frederik Breedveld en Elisabeth Alida de Vletter. Anna is overleden.
Kind van Cornelis en Anna:
1 Gerrit Coenraad Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.8.1], geboren op 30-12-1898 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 11-11-1979 in Zuidlaren, 80 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Bankbeambte
1.2.2.2.1.1.6.7.3.3.10 Sara Bontenbal is geboren op 09-03-1861 in Bleiswijk, dochter van Nicolaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.3) en Neeltje van Woerden. Sara is overleden.
Notitie bij Sara: Zij vertrok 5-11-1884 naar Zegwaart
Sara trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1890 in Maassluis met Lambrecht van ’t Hoff, 25 of 26 jaar oud. Lambrecht is geboren in 1864 in Maassluis, zoon van Lambrecht van ’t Hoff en Hendrina Nelemaat. Lambrecht is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.5 Maria Bontenbal is geboren op 05-02-1822 in Zevenhuizen, dochter van Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3) en Jacoba van Eijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1822. Maria is overleden op 21-10-1906 in Zevenhuizen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1906. Maria:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1846 in Zevenhuizen met Willem Fijan, 29 of 30 jaar oud. Willem is geboren in 1816 in Zevenhuizen, zoon van Cornelis Fijan en Leuna van der Mark. Willem is overleden.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 25-06-1873 in Zevenhuizen met Jacob Dogterom, 53 of 54 jaar oud. Jacob is geboren in 1819 in Krimpen a/d Lek, zoon van Willem Dogterom en Adriana Bergen. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Weduwnaar van Jannigje Schinkel
Beroep:
Bouwman
1.2.2.2.1.1.6.7.3.6 Jan Bontenbal is geboren op 12-11-1823 in Zevenhuizen, zoon van Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3) en Jacoba van Eijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1823. Jan is overleden op 06-08-1905 in Zevenhuizen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1905.
Beroep:
Verver
Jan trouwde, 48 jaar oud, op 01-02-1872 in Zevenhuizen met Johanna Maria van Essen, 41 jaar oud. Johanna is geboren op 13-09-1830 in Wassenaar, dochter van Guillaume van Essen en Cornelia Hardenberg. Johanna is overleden op 14-02-1884 in Zevenhuizen, 53 jaar oud. Johanna is weduwe van Gerrit Bontenbal (1826-1870), met wie zij trouwde op 30-05-1866 in Zevenhuizen, zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.7.
Notitie bij Johanna: Johanna trouwde na de dood van haar man Gerrit (26-4-1826) met zijn broer Jan, Hun toen enkele jaren oude dochter Jacoba Cornelia (31-12-1869), heeft Jan altijd als haar vader beschouwd.
1.2.2.2.1.1.6.7.3.7 Gerrit Bontenbal is geboren op 26-04-1826 in Zevenhuizen, zoon van Gerrit Klaasz (Gerrit) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3) en Jacoba van Eijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1826. Gerrit is overleden op 04-07-1870 in Zevenhuizen, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1870. Gerrit trouwde, 40 jaar oud, op 30-05-1866 in Zevenhuizen met Johanna Maria van Essen, 35 jaar oud. Johanna is geboren op 13-09-1830 in Wassenaar, dochter van Guillaume van Essen en Cornelia Hardenberg. Johanna is overleden op 14-02-1884 in Zevenhuizen, 53 jaar oud. Johanna trouwde later op 01-02-1872 in Zevenhuizen met Jan Bontenbal (1823-1905), zie 1.2.2.2.1.1.6.7.3.6.
Notitie bij Johanna: Johanna trouwde na de dood van haar man Gerrit (26-4-1826) met zijn broer Jan, Hun toen enkele jaren oude dochter Jacoba Cornelia (31-12-1869), heeft Jan altijd als haar vader beschouwd.
Kind van Gerrit en Johanna:
1 Jacoba Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.7.3.7.1], geboren op 31-12-1869 in Zevenhuizen. Jacoba is overleden.
Notitie bij Jacoba: 18-6-1925 naar Voorburg.
1.2.2.2.1.1.6.8 Jan Bontenbal is geboren in 1738, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6) en Elisabeth Jaco van Vreeswijk. Hij is gedoopt op 19-02-1738 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 22-11-1814 in Zevenhuizen, 75 of 76 jaar oud. Jan trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 11-02-1759 in Bleiswijk met Aaltje Willems Groen. Aaltje is overleden in 1806. Zij is begraven op 31-01-1806 in Zevenhuizen.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Gerrit Bontenbal, geboren in 1759. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.
2 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.2], geboren in 1760. Hij is gedoopt op 27-04-1760 in Zevenhuizen. Jan is overleden in 1760, geen jaar oud. Hij is begraven op 06-06-1760 in Zevenhuizen.
3 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.3], geboren op 27-04-1760. Hij is gedoopt op 27-04-1760 in Zevenhuizen. Willem is overleden op 12-06-1760, 1 maand oud. Hij is begraven op 12-06-1760 in Zevenhuizen.
4 Maria Bontenbal, geboren in 1761. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.4.
5 Lysabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.5], geboren in 1762. Zij is gedoopt op 26-09-1762 in Zevenhuizen. Lysabeth is overleden in 1762, geen jaar oud. Zij is begraven op 20-12-1762 in Zevenhuizen.
6 Elisabeth Bontenbal, geboren in 1764. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.6.
7 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.7], geboren in 1765. Hij is gedoopt op 15-09-1765 in Zevenhuizen. Willem is overleden in 1765, geen jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1765 in Zevenhuizen.
8 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.8], geboren in 1767. Hij is gedoopt op 24-05-1767 in Zevenhuizen. Willem is overleden in 1785, 17 of 18 jaar oud. Hij is begraven op 29-10-1785 in Zevenhuizen.
9 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.9], geboren in 1768. Zij is gedoopt op 26-06-1768 in Zevenhuizen. Maria is overleden.
10 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.10], geboren in 1769. Hij is gedoopt op 17-09-1769 in Zevenhuizen. Jan is overleden in 1769, geen jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1769 in Zevenhuizen.
1.2.2.2.1.1.6.8.1 Gerrit Bontenbal is geboren in 1759, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8) en Aaltje Willems Groen. Hij is gedoopt op 29-04-1759 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden op 06-07-1817 in Zevenhuizen, 57 of 58 jaar oud.
Beroepen:
Bouwman
vanaf 1812     Cultivateur
Gerrit:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 28-12-1783 in Zevenhuizen met Teuntje Levelang, 21 of 22 jaar oud. Teuntje is geboren in 1761, dochter van Jacobus Levelang(h) en Anna Stilleboer. Zij is gedoopt op 20-12-1761 in Zevenhuizen. Teuntje is overleden op 04-04-1788 in Zevenhuizen, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij Teuntje: gedoopt (Ned.Herv)
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 07-05-1796 in Bleiswijk met Jannetie (Anna) Batelaan, 36 of 37 jaar oud. Anna is geboren in 1759, dochter van Cornelis Batelaan en Jacomina van Meere. Zij is gedoopt in 1759 in Alphen a/d Rijn (?). Anna is overleden op 31-01-1812 in Bleiswijk, 52 of 53 jaar oud.
(3) trouwde, 53 of 54 jaar oud, op 24-06-1813 in Bleiswijk met Maria van den Ende, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1791, dochter van Abraham van den Ende en Pleuntje van der Pat. Zij is gedoopt op 30-01-1791 in Bleiswijk. Maria is overleden.
Kinderen van Gerrit en Teuntje:
1 Jan Gerritsz Bontenbal, geboren in 1782 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.
2 Claas Bontenbal, geboren op 18-03-1785 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.
3 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.3], geboren op 24-02-1788 in Zevenhuizen. Willem is overleden op 31-03-1825 in Zevenhuizen, 37 jaar oud.
Notitie bij Willem: Woonde huis no. 20
Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouknecht, boereknecht
Kinderen van Gerrit en Anna:
4 Aaltje Bontenbal, geboren op 24-07-1797 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.4.
5 Jacob Bontenbal, geboren op 06-05-1799 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.
6 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.6], geboren op 22-03-1801 in Bleiswijk. Gerrit is overleden.
Kinderen van Gerrit en Maria:
7 Gerrit Bontenbal, geboren op 01-12-1813 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.
8 Abraham Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.8], geboren op 20-01-1815 in Bleiswijk. Abraham is overleden.
9 Maria Bontenbal, geboren op 27-03-1817 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.9.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1 Jan Gerritsz Bontenbal is geboren in 1782 in Zevenhuizen, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1) en Teuntje Levelang. Jan is overleden op 07-03-1844 in Zevenhuizen, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: geëcht bij het huwelijk van de ouders ("dit kindt in onegt gewonnen")
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 01-05-1808 in Zevenhuizen met Grietje Brandhorst, 26 of 27 jaar oud. Grietje is geboren in 1781, dochter van Willem Dirks Brandhorst en Dievertje Pieters Kraan. Zij is gedoopt op 25-03-1781 in Zevenhuizen. Grietje is overleden op 24-10-1859 in Zevenhuizen, 77 of 78 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Gerritje Bontenbal, geboren in 1809. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.
2 Dievertje Bontenbal, geboren op 04-03-1810 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.2.
3 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.3], geboren op 21-09-1811 in Zevenhuizen. Willem is overleden op 09-06-1834 in Zevenhuizen, 22 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
4 Teunis Bontenbal, geboren op 23-02-1813 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.
5 Aaltje Bontenbal, geboren op 27-10-1815 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.5.
6 Grietje Bontenbal, geboren op 30-03-1819 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.6.
7 Klasine Bontenbal, geboren op 29-10-1821 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.7.
8 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.8], geboren op 09-02-1823 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 23-12-1850 in Zevenhuizen, 27 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1 Gerritje Bontenbal is geboren in 1809, dochter van Jan Gerritsz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1) en Grietje Brandhorst. Zij is gedoopt in 1809. Gerritje is overleden op 11-04-1883 in Zevenhuizen, 73 of 74 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Gerritje trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 22-02-1850 in Zevenhuizen met Leendert Brouwer, 36 jaar oud. Leendert is geboren op 02-10-1813 in Zevenhuizen, zoon van Jan Brouwer en Arriaantje de Koster. Leendert is overleden.
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Gerritje uit onbekende relatie:
1 Fredrik Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.1], geboren op 26-09-1834 in Zevenhuizen. Fredrik is overleden op 31-10-1834 in Zevenhuizen, 1 maand oud.
2 Jan Bontenbal, geboren op 09-09-1842 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2 Jan Bontenbal is geboren op 09-09-1842 in Zevenhuizen, zoon van Gerritje Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1). Jan is overleden op 16-06-1912 in Zevenhuizen, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan was in huis van Jan Brouwer & Arriaantje de Koster, (schoonouders van zijn moeder)
Beroep:
Kleermaker
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 12-07-1872 in Zevenhuizen met Sientje van Meijnen, 28 jaar oud. Sientje is geboren op 29-10-1843 in Zevenhuizen, dochter van Dirk van Meijnen en Johanna van der Hoeven. Sientje is overleden op 20-02-1929 in Zevenhuizen, 85 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sientje:
1 Gerritje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.1], geboren op 12-06-1873 in Zevenhuizen. Gerritje is overleden.
2 Dirk Bontenbal, geboren op 28-10-1874 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2.
3 Gerritje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.3], geboren op 14-04-1876 in Zevenhuizen. Gerritje is overleden op 14-10-1919 in Zevenhuizen, 43 jaar oud.
4 Johan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.4], geboren op 30-01-1878 in Zevenhuizen. Johan is overleden op 17-02-1959 in Zevenhuizen, 81 jaar oud. Johan bleef ongehuwd.
Beroepen:
Barbier
Kleermaker
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2 Dirk Bontenbal is geboren op 28-10-1874 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2) en Sientje van Meijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1874. Dirk is overleden op 08-11-1954 in Zevenhuizen, 80 jaar oud. Dirk trouwde, 32 jaar oud, op 29-11-1906 in Zevenhuizen met Francina Davina Pieternella Vogelaar, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 30-01-1911. Francina is geboren op 29-09-1884 in Dinteloord, dochter van Johannis Pieter Vogelaar en Pieternella Elena Engelvoort. Zij is gedoopt in Theresia Elisabeth. Francina is overleden.
Kinderen van Dirk en Francina:
1 Johannes Pieter Bontenbal, geboren op 07-04-1907 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2.1.
2 Sientje Bontenbal, geboren op 02-07-1908 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2.1 Johannes Pieter Bontenbal is geboren op 07-04-1907 in Zevenhuizen, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2) en Francina Davina Pieternella Vogelaar. Johannes is overleden op 17-06-1960 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1953     Commissaris van politie (Rotterdam)
Johannes trouwde, 40 jaar oud, op 12-12-1947 in Rotterdam met Femia Alida Vije, 37 jaar oud. Femia is geboren op 28-03-1910 in Enschede.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2.2 Sientje Bontenbal is geboren op 02-07-1908 in Rotterdam, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.1.2.2) en Francina Davina Pieternella Vogelaar. Sientje trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1932 in Zevenhuizen met Johannes Pieter Adrianus Reeuwijk.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.2 Dievertje Bontenbal is geboren op 04-03-1810 in Zevenhuizen, dochter van Jan Gerritsz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1) en Grietje Brandhorst. Dievertje is overleden op 28-04-1869 in Zevenhuizen, 59 jaar oud. Dievertje trouwde, 26 jaar oud, op 01-04-1836 in Zevenhuizen met Jasper Merbis, 23 jaar oud. Jasper is geboren op 17-08-1812 in Zevenhuizen, zoon van Hendrik Merbis en Teuntje Lammers. Jasper is overleden op 02-02-1854 in Zevenhuizen, 41 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4 Teunis Bontenbal is geboren op 23-02-1813 in Zevenhuizen, zoon van Jan Gerritsz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1) en Grietje Brandhorst. Teunis is overleden op 06-05-1893 in Zevenhuizen, 80 jaar oud.
Notitie bij Teunis: woonden huis nr 85 (1850), 96 (1857)
Beroep:
Arbeider
Teunis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1839 in Zevenhuizen met Adriana Vrijenhoek, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 26-10-1818 in Zevenhuizen, dochter van Jacobus Vrijenhoek en Neeltje Ripping. Adriana is overleden op 27-08-1848 in Zevenhuizen, 29 jaar oud.
Beroep:
Naaister
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 27-04-1849 in Zevenhuizen met Dirkje Spruit, 32 jaar oud. Dirkje is geboren op 25-10-1816 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Dirkje is overleden op 03-03-1895 in Zevenhuizen, 78 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Adriana:
1 Jan Bontenbal, geboren op 11-10-1839 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.
2 Jacobus Bontenbal, geboren op 23-12-1840 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.2.
3 Grietje Bontenbal, geboren op 13-07-1843 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.3.
4 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.4], geboren op 04-09-1844 in Zevenhuizen. Willem is overleden op 07-03-1845 in Zevenhuizen, 6 maanden oud.
5 Leendert Bontenbal, geboren op 21-10-1845 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.
Kinderen van Teunis en Dirkje:
6 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.6], geboren op 17-07-1850 in Zevenhuizen. Cornelis is overleden op 25-07-1850 in Zevenhuizen, 8 dagen oud.
7 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.7], geboren op 30-08-1851 in Zevenhuizen. Cornelis is overleden op 29-01-1852 in Zevenhuizen, 4 maanden oud.
8 Willem Bontenbal, geboren op 22-12-1852 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.8.
9 Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.9], geboren op 11-02-1855 in Zevenhuizen. Cornelia is overleden.
10 Adrianus Bontenbal, geboren op 12-06-1856 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.
11 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.11], geboren op 20-08-1857 in Zevenhuizen. Teunis is overleden op 25-08-1857 in Zevenhuizen, 5 dagen oud.
12 Teuna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.12], geboren op 04-10-1858 in Zevenhuizen. Teuna is overleden op 02-11-1858 in Zevenhuizen, 29 dagen oud.
13 Grietje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.13], geboren op 15-08-1859 in Zevenhuizen. Grietje is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1 Jan Bontenbal is geboren op 11-10-1839 in Zevenhuizen, zoon van Teunis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4) en Adriana Vrijenhoek. Jan is overleden op 03-01-1911 in Leiden, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: kwamen 1-10-1871 uit Waddinxveen te Zevenhuizen, vertrokken 1-5-1876 naar Stolwijk en van daar in 1878 naar Gouda, waar zij naast de korenmolen hebben gewoond
Beroep:
Korenmolenaar(sknecht)
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1865 in Zevenhuizen met Marrigje van Vliet, 26 jaar oud. Marrigje is geboren op 16-04-1839 in Berkenwoude, dochter van Maarten van Vliet en Neeltje Vonk. Marrigje is overleden op 01-09-1890 in Gouda, 51 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Kinderen van Jan en Marrigje:
1 Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.1], geboren op 08-04-1866 in Zevenhuizen. Adriana is overleden op 19-06-1866 in Zevenhuizen, 2 maanden oud.
2 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.2], geboren op 14-05-1867 in Zevenhuizen. Teunis is overleden op 27-05-1867 in Zevenhuizen, 13 dagen oud.
3 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.3], geboren op 26-07-1868 in Zevenhuizen. Neeltje is overleden.
4 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.4], geboren op 26-08-1869 in Waddinxveen. Teunis is overleden op 03-03-1870 in Waddinxveen, 6 maanden oud.
5 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.5], levenloos geboren kind, geboren op 01-09-1870 in Waddinxveen.
6 Adriana Bontenbal, geboren op 10-10-1871 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.6.
7 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.7], geboren op 24-02-1873 in Zevenhuizen. Maria is overleden op 07-05-1873 in Zevenhuizen, 2 maanden oud.
8 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.8], geboren op 03-09-1874 in Zevenhuizen. Teunis is overleden op 19-09-1874 in Zevenhuizen, 16 dagen oud.
9 Maarten Bontenbal, geboren op 12-11-1875 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.
10 Grietje Bontenbal, geboren op 18-05-1877 in Stolwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.
11 Cornelia Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.11], geboren op 04-11-1878 in Gouda. Cornelia is overleden op 26-11-1878 in Gouda, 22 dagen oud.
12 Teuna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.12], geboren op 26-02-1880 in Gouda. Teuna is overleden op 08-06-1880 in Gouda, 3 maanden oud.
13 Adriana Margaretha Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.13], geboren op 21-09-1882 in Gouda. Adriana is overleden op 06-11-1882 in Gouda, 1 maand oud.
14 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.14], levenloos geboren kind, geboren op 30-11-1885 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.6 Adriana Bontenbal is geboren op 10-10-1871 in Zevenhuizen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1) en Marrigje van Vliet. Adriana is overleden.
Beroep:
Costuumnaaister
Adriana trouwde, 3 of 4 jaar oud, in 1875 met Jan.
Beroep:
Pottenbakker
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9 Maarten Bontenbal is geboren op 12-11-1875 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1) en Marrigje van Vliet. Maarten is overleden op 08-06-1956 in Koudekerke, 80 jaar oud.
Notitie bij Maarten: Maarten was een sociaal bewogen man. Na de WO II heeft hij zijn idealen in de politiek trachten te verwezenlijken en sloot zich aan bij de Vrije Democraten. In de daaruit voortgekomen PvdA kon hij zich evenwel niet vinden. Toen hij hulpbehoevend werd kwam hij terecht in een verzorgingstehuis in Koudekerke.
Beroep:
Hoofdonderwijzer
Maarten trouwde, 36 jaar oud, op 30-05-1912 in Dordrecht met Maria Sophia Dorothea (Sophie) van Dijl, 27 jaar oud. Sophie is geboren op 01-09-1884 in Dordrecht, dochter van Gerrit van Dijl en Maria Cornelia Boelhouwer. Sophie is overleden op 07-02-1961 in Rijswijk, 76 jaar oud.
Kind van Maarten en Sophie:
1 Jan Bontenbal, geboren op 10-02-1913 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1 Jan Bontenbal is geboren op 10-02-1913 in Rotterdam, zoon van Maarten Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9) en Maria Sophia Dorothea (Sophie) van Dijl. Jan is overleden op 04-09-1994 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud.
Beroep:
Ingenieur (Unilever)
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 10-02-1938 in Zaltbommel met Peternella Alexandria van Leeuwen, 21 jaar oud. Peternella is geboren op 30-07-1916 in Zaltbommel, dochter van Lambertus van Leeuwen en Peternella Johanna Hulscher. Peternella is overleden op 14-08-2002 in Rijswijk, 86 jaar oud.
Kinderen van Jan en Peternella:
1 Maarten Jan (Martin) Bontenbal, geboren op 07-02-1940 in Batavia. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.
2 Bert Bontenbal, geboren op 04-01-1943 in Batavia. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2.
3 Pieter Johan Bontenbal, geboren op 26-09-1946 in Zaltbommel. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.3.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1 Maarten Jan (Martin) Bontenbal is geboren op 07-02-1940 in Batavia, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1) en Peternella Alexandria van Leeuwen.
Beroep:
Archiefmedewerker
Martin trouwde, 27 jaar oud, op 07-04-1967 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Catharina Slaa, 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 24-02-1943 in Doetinchem, dochter van Lourinus Slaa en Johanna Hendrika van Dijk.
Kinderen van Martin en Wilhelmina:
1 Remco Peter Alexander Bontenbal, geboren op 14-10-1968 in Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.1.
2 Laurens Johan Bontenbal, geboren op 29-03-1972 in Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.2.
3 Caroline Renske Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.3], geboren op 10-05-1978 in Delft.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.1 Remco Peter Alexander Bontenbal is geboren op 14-10-1968 in Delft, zoon van Maarten Jan (Martin) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1) en Wilhelmina Catharina Slaa. Remco ging een geregistreerd partnerschap aan met Elvira Anastasia (Elvira) Nijhof. Elvira is geboren op 29-12-1968 in Utrecht, dochter van Wilhelmus Johannes (Wim) Nijhof en Johanna Gerritdina Anastasia (Anny) Bruggink.
Kinderen van Remco en Elvira:
1 Gideon (Gideon) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.1.1], geboren op 22-11-2002 in Leiden.
2 Ruben Alexander Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.1.2], geboren op 15-05-2006 in Utrecht.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.2 Laurens Johan Bontenbal is geboren op 29-03-1972 in Delft, zoon van Maarten Jan (Martin) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1) en Wilhelmina Catharina Slaa. Laurens ging een geregistreerd partnerschap aan in ?? met Gwen (Gwen) Robers. Gwen is geboren op 04-09-1974 in Delft.
Kind van Laurens en Gwen:
1 Katja (Katja) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.1.2.1], geboren op 04-07-2008 om 00:00 in Rijswijk.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2 Bert Bontenbal is geboren op 04-01-1943 in Batavia, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1) en Peternella Alexandria van Leeuwen. Bert trouwde, 29 jaar oud, op 24-10-1972 in Rijswijk met Joya Schellink, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 26-01-1986. Joya is geboren op 30-09-1947 in ’s-Gravenhage, dochter van Sdriaan Schellink en Petronella Andrisia Bronmeijer.
Kinderen van Bert en Joya:
1 Sven Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2.1], geboren op 21-01-1976 in Delft.
2 Kjeld Bontenbal, geboren op 08-01-1978 in Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2.2 Kjeld Bontenbal is geboren op 08-01-1978 in Delft, zoon van Bert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2) en Joya Schellink. Kjeld trouwde, 30 jaar oud, op 23-05-2008 in Zeist met Cynthia (Cynthia) Hensen, 32 jaar oud. Cynthia is geboren op 03-12-1975 in Nijmegen. Cynthia is overleden op 15-02-2010, 34 jaar oud (oorzaak: Acute Myeloïde Leukemie).
Kind van Kjeld en Cynthia:
1 Björn Adriaan (Björn) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.2.2.1], geboren op 21-03-2009 in Amstelveen.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.3 Pieter Johan Bontenbal is geboren op 26-09-1946 in Zaltbommel, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1) en Peternella Alexandria van Leeuwen. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 17-01-1979 in ?? met Silvia (Silvia) Scheele. Silvia is geboren op 18-06 (jaar onbekend) in ’s-Gravenhage, dochter van Pieter Scheele en Cornelie Johanna Strijbos.
Kind van Pieter en Silvia:
1 Esther Cornelia Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.9.1.3.1], geboren op 13-11-1981 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10 Grietje Bontenbal is geboren op 18-05-1877 in Stolwijk, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1) en Marrigje van Vliet. Grietje is overleden op 20-06-1973 in Haarlem, 96 jaar oud.
Notitie bij Grietje: woonden in Gouda: Bloemendaalseweg; Leiden: Lage Rijndijk, Pieter Huibertshof, Spporstraat; Haarlem: Burgwal 31B rd. Door het overlijden van haar man kwam Grietje zonder inkomsten. Arie werkte bij de gemeentereiniging, had dus een vast loon en recht op pensioen!
Grietje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1899 in Gouda met Markus Jan (Jan) de Regt, 27 jaar oud. Jan is geboren op 27-09-1872 in Colijnsplaat, zoon van Pieter de Regt en Maria Johanna Elisabeth Karman. Jan is overleden op 20-08-1917 in Haarlemmermeer, 44 jaar oud (oorzaak: verdronken bij Hoofddorp).
Notitie bij Jan: Woonden in Gouda: Bloemendaalseweg; Leiden: Lage Rijndijk, Pieter Huibertshof, Spporstraat; Haarlem: Burgwal 31B rd.
Beroep:
Reiziger, naaimachines (Reizigers gingen in die tijd langs de huizen, in dit geval boerderijen, om te proberen hun waar te verkopen, meestal werkten ze op provisie-basis)
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 16-07-1924 in Haarlem met Arie van Opzeeland, 51 jaar oud. Arie is geboren op 31-01-1873 in Haarlem. Arie is overleden op 02-06-1935 in Haarlem, 62 jaar oud.
Beroep:
Werknemer (gemeentereiniging)
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Pieter Jan de Regt, geboren op 05-07-1900 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.
2 Maarten de Regt, geboren op 20-01-1917 in Haarlem. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.2.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1 Pieter Jan de Regt is geboren op 05-07-1900 in Gouda, zoon van Markus Jan (Jan) de Regt en Grietje Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10). Pieter is overleden op 31-10-1961 in Haarlem, 61 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1925 in Haarlem met Johanna Catharina Elisabeth Groeneveld, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 20-01-1928 in Haarlem. Johanna is geboren op 12-07-1906.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1928 met Cornelia de Rijk, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 07-05-1903. Cornelia is overleden op 02-03-1993 in Haarlem, 89 jaar oud.
Kind van Pieter en Johanna:
1 Elisabeth Johanna de Regt [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.1], geboren op 24-02-1926 in Haarlem.
Kinderen van Pieter en Cornelia:
2 Cornelia Margaretha de Regt [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.2], geboren op 02-08-1928 in Haarlem. Cornelia is overleden op 21-09-2007 in Ede, 79 jaar oud.
3 Pieter Jan de Regt [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.3], geboren op 17-04-1930 in Haarlem.
4 Casper de Regt [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.4], geboren op 28-02-1934 in Haarlem.
5 Ina de Regt [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.5], geboren op 22-12-1944 in Haarlem.
6 Richard de Regt [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.1.6], geboren op 22-12-1944 in Haarlem.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10.2 Maarten de Regt is geboren op 20-01-1917 in Haarlem, zoon van Markus Jan (Jan) de Regt en Grietje Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.1.10). Maarten is overleden op 09-05-1947 in Woudenberg, 30 jaar oud. Maarten trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1940 in Haarlem met Dirkje Cornelia Wijers.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.2 Jacobus Bontenbal is geboren op 23-12-1840 in Zevenhuizen, zoon van Teunis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4) en Adriana Vrijenhoek. Jacobus is overleden.
Beroep:
Arbeider
Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 03-06-1869 in Zevenhuizen met Christine Boer, 25 jaar oud. Christine is geboren op 01-03-1844 in Bleiswijk, dochter van Arie Boer en Pleuntje Heijman. Christine is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.3 Grietje Bontenbal is geboren op 13-07-1843 in Zevenhuizen, dochter van Teunis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4) en Adriana Vrijenhoek. Grietje is overleden op 28-06-1880 in Zevenhuizen, 36 jaar oud. Grietje trouwde met Jacob Strijdhorst.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5 Leendert Bontenbal is geboren op 21-10-1845 in Zevenhuizen, zoon van Teunis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4) en Adriana Vrijenhoek. Leendert is overleden.
Notitie bij Leendert: Vertrokken met 3 kinderen 7-3-1881 van Waddinxveen naar Tienhoven.
Beroepen:
Stoker
Smid
Machinist (op een gemaal in Oudewater)
Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 11-04-1874 in Zevenhuizen met Aaltje van Zuylen, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 02-02-1850 in Zevenhuizen, dochter van Leendert van Zuylen en Antje Boeren. Aaltje is overleden.
Kinderen van Leendert en Aaltje:
1 Leendert Bontenbal, geboren op 16-09-1875 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.
2 Adriana Hendrika Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.2], geboren op 18-12-1876 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Adriana is overleden op 26-11-1877 in Nieuwerkerk a/d IJssel, 11 maanden oud.
3 Adriana Hendrika Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.3], geboren op 13-04-1878 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Adriana is overleden.
4 Antje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.4], geboren op 03-03-1880 in Waddinxveen. Antje is overleden.
5 Margaretha Bontenbal, geboren in 1891 in Willeskop. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.5.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1 Leendert Bontenbal is geboren op 16-09-1875 in Nieuwerkerk a/d IJssel, zoon van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5) en Aaltje van Zuylen. Leendert is overleden.
Notitie bij Leendert: Leendert kwam uit Oudewater in IJsselmonde 5-12-1896
Beroep:
Machinist
Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1899 in Waarden (ZH) met Maria Cornelia Kortenoever, 23 jaar oud. Maria is geboren op 11-09-1876 in Zwammerdam, dochter van Willem Kortenoever en Marrigje Legemaat. Maria is overleden.
Kinderen van Leendert en Maria:
1 Leendert Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.1], geboren op 19-10-1900 in Rotterdam. Leendert is overleden op 30-08-1903 in Rotterdam, 2 jaar oud.
2 Cornelis Bontenbal, geboren op 08-10-1901 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.2.
3 Leendert Bontenbal, geboren op 02-09-1903 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.3.
4 Margaretha Aaltje Bontenbal, geboren op 10-04-1906 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.4.
5 Jan Hendrik Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.5], geboren op 25-09-1909 in Rotterdam. Jan is overleden op 05-09-1931 in Rotterdam, 21 jaar oud.
6 Aaltje Bontenbal, geboren op 28-11-1911 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.6.
7 Jacobus Bontenbal, geboren op 19-03-1917 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.2 Cornelis Bontenbal is geboren op 08-10-1901 in Rotterdam, zoon van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1) en Maria Cornelia Kortenoever. Cornelis is overleden op 21-02-1978 in Rotterdam, 76 jaar oud. Cornelis bleef kinderloos. Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 21-11-1932 in Rotterdam met Johanna Pieternella Gielen, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 14-12-1904 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.3 Leendert Bontenbal is geboren op 02-09-1903 in Rotterdam, zoon van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1) en Maria Cornelia Kortenoever. Leendert is overleden op 06-04-1992 in Doorn, 88 jaar oud.
Beroep:
Scheepsmachinist
Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 24-11-1932 in Rotterdam met Leonarda Johanna Henderika Punselie, 28 jaar oud. Leonarda is geboren op 28-06-1904 in Rotterdam. Leonarda is overleden op 02-04-1992 in Doorn, 87 jaar oud.
Kind van Leendert en Leonarda:
1 Maria Cornelia Bontenbal, geboren op 22-01-1932 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.3.1.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.3.1 Maria Cornelia Bontenbal is geboren op 22-01-1932 in Rotterdam, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.3) en Leonarda Johanna Henderika Punselie. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 15-10-1960 in Rotterdam met Johannes Antonius Kanters, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 02-03-1928 in ’s-Hertogenbosch.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.4 Margaretha Aaltje Bontenbal is geboren op 10-04-1906 in Rotterdam, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1) en Maria Cornelia Kortenoever. Margaretha is overleden op 08-10-1984 in Rotterdam, 78 jaar oud. Margaretha trouwde, 40 jaar oud, op 19-12-1946 in Rotterdam met Martinus Jansen, 40 jaar oud. Martinus is geboren op 01-11-1906 in Rotterdam. Martinus is overleden op 12-01-1972 in Rotterdam, 65 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.6 Aaltje Bontenbal is geboren op 28-11-1911 in Rotterdam, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1) en Maria Cornelia Kortenoever. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1940 in Rotterdam met Theodorus Coenradus van de Kamp, 31 jaar oud. Theodorus is geboren op 10-08-1908 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7 Jacobus Bontenbal is geboren op 19-03-1917 in Rotterdam, zoon van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1) en Maria Cornelia Kortenoever. Jacobus is overleden op 01-05-1992 in Schiedam, 75 jaar oud.
Beroep:
Admin. (Sociale Dienst)
Jacobus trouwde met Maartje Wilhelmina van Dam. Maartje is overleden op 23-10-1976 in Rotterdam.
Kinderen van Jacobus en Maartje:
1 Leendert Bontenbal, geboren op 06-08-1948 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7.1.
2 Ineke Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7.2], geboren op 06-07-1951 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7.1 Leendert Bontenbal is geboren op 06-08-1948 in Rotterdam, zoon van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7) en Maartje Wilhelmina van Dam.
Beroep:
Ingenieur
Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 09-01-1976 in Schiedam met Marja de Haard, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Marja is geboren op 11-04-1950 in Rotterdam, dochter van Pieter de Haard en Adriaantje Kattestaart.
Kinderen van Leendert en Marja:
1 Brendan Ducan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7.1.1], geboren op 24-03-1979 in Rotterdam.
2 Brian Donovan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.1.7.1.2], geboren op 01-10-1981 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5.5 Margaretha Bontenbal is geboren in 1891 in Willeskop, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.5) en Aaltje van Zuylen. Margaretha is overleden. Margaretha trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 18-03-1915 in Willeskop met Jacobus de Vast, 21 of 22 jaar oud. Jacobus is geboren in 1893 in Oudewater. Jacobus is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.8 Willem Bontenbal is geboren op 22-12-1852 in Zevenhuizen, zoon van Teunis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4) en Dirkje Spruit. Willem is overleden op 03-04-1890 in Zevenhuizen, 37 jaar oud. Willem trouwde, 33 jaar oud, op 19-10-1886 in Zevenhuizen met Maria Metselaar, 20 jaar oud. Maria is geboren op 21-05-1866 in Zevenhuizen, dochter van Jan Metselaar en Janna den Ousten. Maria is overleden.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Dirkje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.8.1], geboren op 29-09-1887 in Zevenhuizen. Dirkje is overleden in 1889 in Zevenhuizen, 1 of 2 jaar oud.
2 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.8.2], geboren op 25-03-1890 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 03-01-1891 in Zevenhuizen, 9 maanden oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10 Adrianus Bontenbal is geboren op 12-06-1856 in Zevenhuizen, zoon van Teunis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4) en Dirkje Spruit. Adrianus is overleden op 16-04-1926 in Zevenhuizen, 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1881 in Zevenhuizen met Barendina Betje van der Starre, 22 jaar oud. Barendina is geboren op 11-05-1858 in Hillegersberg, dochter van Leendert van der Starre en Lena Stolk. Barendina is overleden op 31-05-1920 in Zevenhuizen, 62 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Barendina:
1 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.1], geboren op 29-04-1881 in Zevenhuizen. Teunis is overleden op 11-09-1881 in Zevenhuizen, 4 maanden oud.
2 Lena (Lena) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.2], geboren op 12-06-1882 in Zevenhuizen. Lena is overleden op 10-06-1956 in Zevenhuizen, 73 jaar oud.
Notitie bij Lena: geref., dienstbode. Gaat 7-12-1908 terug van Rotterdam naar Zevenhuizen
3 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.3], geboren op 23-07-1883 in Zevenhuizen. Teunis is overleden op 17-05-1884 in Zevenhuizen, 9 maanden oud.
4 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.4], geboren op 10-02-1884 in Zevenhuizen. Cornelis is overleden op 20-02-1884 in Zevenhuizen, 10 dagen oud.
5 Leendert Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.5], geboren op 13-02-1885 in Zevenhuizen. Leendert is overleden op 19-10-1885 in Zevenhuizen, 8 maanden oud.
6 Dirkje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.6], geboren op 11-05-1886 in Zevenhuizen. Dirkje is overleden op 28-07-1886 in Zevenhuizen, 2 maanden oud.
7 Dirkje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.7], geboren op 01-03-1888 in Zevenhuizen. Dirkje is overleden op 05-11-1889 in Zevenhuizen, 1 jaar oud.
8 Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.8], geboren op 20-05-1889 in Zevenhuizen. Adriana is overleden op 05-11-1889 in Zevenhuizen, 5 maanden oud.
9 Teunis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.9], geboren op 12-06-1890 in Zevenhuizen. Teunis is overleden op 28-12-1890 in Zevenhuizen, 6 maanden oud.
10 Leendert Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.10], geboren op 15-07-1891 in Zevenhuizen. Leendert is overleden.
11 Dirkje Cornelia (Dirkje) Bontenbal, geboren op 26-01-1893 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11.
12 Teunis Bontenbal, geboren op 11-04-1894 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.12.
13 Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.13], geboren op 01-10-1895 in Zevenhuizen. Adriana is overleden op 31-01-1898 in Zevenhuizen, 2 jaar oud.
bontenbal__dirkje_cornelia.jpg
3 Bontenbal, Dirkje Cornelia
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11 Dirkje Cornelia (Dirkje) Bontenbal (afb. 3) is geboren op 26-01-1893 in Zevenhuizen, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10) en Barendina Betje van der Starre. Dirkje is overleden op 16-05-1972 in Gouda, 79 jaar oud.
Beroepen:
Costuumnaaister
Lerares
Dirkje trouwde, 24 jaar oud, op 21-06-1917 in Zevenhuizen met Arie (Arie) de Booy, 23 jaar oud. Arie is geboren op 22-11-1893 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1893. Arie is overleden op 25-01-1972 in Capelle a/d IJssel, 78 jaar oud (oorzaak: overleden in een verpleegtehuis).
Beroep:
Meubelmaker
Kind van Dirkje en Arie:
1 Berendina Betje (Dina) de Booy. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11.1.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11.1 Berendina Betje (Dina) de Booy, dochter van Arie (Arie) de Booy en Dirkje Cornelia (Dirkje) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11). Dina is overleden op 04-09-2006 in Gouda (oorzaak: hartstilstand). Dina trouwde met Johannes (Jo) de Jong.
Kind van Dina en Jo:
1 Sonja (Sonja) de Jong. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11.1.1.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11.1.1 Sonja (Sonja) de Jong, dochter van Johannes (Jo) de Jong en Berendina Betje (Dina) de Booy (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.11.1). Sonja trouwde met Cees (Cees) Smeulders.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10.12 Teunis Bontenbal is geboren op 11-04-1894 in Zevenhuizen, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.4.10) en Barendina Betje van der Starre.
Notitie bij Teunis: Teunis kwam 21-1-1908 uit Zevenhuizen in Amsterdam. Het echtpaar vertrok 15-1-1920 van Amsterdam (schipper zonder vaste ligplaats) naar Rotterdam ( IJsselmonde?)
Beroep:
Schipper
Teunis trouwde met Prudentia de Mol. Prudentia is geboren op 14-08-1896 in Antwerpen (B). Prudentia is overleden.
Notitie bij Prudentia: rk
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.5 Aaltje Bontenbal is geboren op 27-10-1815 in Zevenhuizen, dochter van Jan Gerritsz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1) en Grietje Brandhorst. Aaltje is overleden op 29-03-1874 in Zevenhuizen, 58 jaar oud. Aaltje trouwde met Pieter Clazing.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.6 Grietje Bontenbal is geboren op 30-03-1819 in Zevenhuizen, dochter van Jan Gerritsz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1) en Grietje Brandhorst. Grietje is overleden op 18-12-1843 in Zevenhuizen, 24 jaar oud. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 09-07-1842 in Zevenhuizen met Maarten Radder, 22 of 23 jaar oud. Maarten is geboren in 1819 in Zevenhuizen. Maarten is overleden.
Notitie bij Maarten: visser
1.2.2.2.1.1.6.8.1.1.7 Klasine Bontenbal is geboren op 29-10-1821 in Zevenhuizen, dochter van Jan Gerritsz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.1) en Grietje Brandhorst. Klasine is overleden op 28-06-1868 in Zevenhuizen, 46 jaar oud. Klasine trouwde, 30 jaar oud, op 19-03-1852 in Zevenhuizen met Peter van Helden, 23 of 24 jaar oud. Peter is geboren in 1828 in Emmikhoven. Peter is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.2 Claas Bontenbal is geboren op 18-03-1785 in Zevenhuizen, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1) en Teuntje Levelang. Claas is overleden in 1845, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Claas: koopman, winkelier. Toen Klaas trouwde (Overschie) woonde hij in Bleiswijk
Claas trouwde, 37 jaar oud, op 05-05-1822 in Overschie met Petronella Roest, 28 jaar oud. Petronella is geboren op 09-11-1793 in Lekkerkerk, dochter van Hendrik Roest en Johanna van Driel. Petronella is overleden op 04-12-1875 in Kralingen, 82 jaar oud.
Notitie bij Petronella: winkelierster
Kinderen van Claas en Petronella:
1 Gerrit Bontenbal, geboren op 30-06-1823 in Overschie. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.1.
2 Johanna Bontenbal, geboren op 30-11-1824 in Overschie. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.2.
3 Hendrik Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.3], geboren op 04-04-1827 in Overschie. Hendrik is overleden op 29-06-1827 in Overschie, 2 maanden oud.
4 Teuntje Bontenbal, geboren op 03-01-1830 in Overschie. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.4.
5 Hendrika Wilhelmina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.5], geboren op 13-11-1830 in Overschie. Hendrika is overleden op 23-12-1833 in Overschie, 3 jaar oud.
6 Nicolaas Bontenbal, geboren op 22-04-1833 in Overschie. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.1 Gerrit Bontenbal is geboren op 30-06-1823 in Overschie, zoon van Claas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2) en Petronella Roest. Gerrit is overleden op 01-07-1861 in Rotterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: meter en taxateur der turf
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1846 in Kralingen met Teuntje Lammers, 21 jaar oud. Teuntje is geboren op 29-09-1824 in Kralingen, dochter van Dirk Lammers en Teuntje van der Vis. Teuntje is overleden op 14-09-1875 in Rotterdam, 50 jaar oud.
Kind van Gerrit en Teuntje:
1 Petronella Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.1.1], geboren op 23-11-1846 in Kralingen. Petronella is overleden op 10-02-1849 in Kralingen, 2 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.2 Johanna Bontenbal is geboren op 30-11-1824 in Overschie, dochter van Claas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2) en Petronella Roest. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: naar Maassluis october 1850.
Johanna begon een relatie met Pieter Breur. Pieter is geboren op 24-02-1819 in Kralingen, zoon van Cornelis Breur en Elisabeth van de Wild. Pieter is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.4 Teuntje Bontenbal is geboren op 03-01-1830 in Overschie, dochter van Claas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2) en Petronella Roest. Teuntje is overleden in Overschie.
Notitie bij Teuntje: melkverkoopster
Kind van Teuntje uit onbekende relatie:
1 Theodorus Reinierus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.4.1], geboren op 28-10-1871 in Overschie. Theodorus is overleden.
Notitie bij Theodorus: vertrok 12-1-1880 naar Nijmegen
1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6 Nicolaas Bontenbal is geboren op 22-04-1833 in Overschie, zoon van Claas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2) en Petronella Roest. Nicolaas is overleden.
Notitie bij Nicolaas: kantoorbediende, particulier spoorbeambte.
Nicolaas trouwde met Hendrika Freskes. Hendrika is geboren op 09-10-1827 in Rotterdam. Hendrika is overleden.
Notitie bij Hendrika: Hendrika kwam 22-6-1869 als weduwe met 4 kinders van Overschie naar Rooterdam en woonde daar in de Zandstraat.
Kinderen van Nicolaas en Hendrika:
1 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.1], geboren op 15-05-1859 in Rotterdam. Nicolaas is overleden.
2 Petronella Catharina Bontenbal, geboren op 29-08-1862 in Krimpen a/d Lek. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.2.
3 Arnoldus Hendrikus Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.3], geboren op 01-01-1865 in Rotterdam. Arnoldus is overleden op 27-02-1870 in Rotterdam, 5 jaar oud.
4 Hendrika Johanna Teuntje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.4], geboren op 05-10-1867 in Rotterdam. Hendrika is overleden op 28-06-1870 in Rotterdam, 2 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: Zij werd 1-12-1869 in het Stads Armhuis voor vrouwen ingeschreven, haar moeder vertrok 10-5-1869 naar Overschie.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.2 Petronella Catharina Bontenbal is geboren op 29-08-1862 in Krimpen a/d Lek, dochter van Nicolaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6) en Hendrika Freskes. Petronella is overleden.
Notitie bij Petronella: dienstbode. Petronella kwam 18-10-1887 naar Amsterdam en beviel in het huis Keizersgracht 127 van een zoon, Paulus, aangegeven door de concierge van dat pand. Zij ging wonen Goudsbloemstraat 103 en samenwonen met Pieter Johannes, bakker. In 1889 vertrokken zij naar Nieuwer Amstel.
Petronella ging samenwonen met Pieter Johannes Boekhorst. Pieter is geboren op 06-08-1862 in Oudewater. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: Boekhorst heeft in 1890 de zoon van Bontenbal, Paulus, erkend. In 1889 vertrokken zij naar Nieuwer Amstel.
Kinderen van Petronella en Pieter:
1 Paulus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.2.1], geboren op 26-10-1887 in Amsterdam. Paulus is overleden.
Notitie bij Paulus: Zijn moeder kwam 18-10-1887 naar Amsterdam en beviel in het huis Keizersgracht 127 van Paulus, aangegeven door de concierge van dat pand. Boekhorst heeft in 1890 Paulus erkend.
2 Pieter Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.2.6.2.2], geboren op 20-12-1888. Pieter is overleden op 23-12-1888, 3 dagen oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.4 Aaltje Bontenbal is geboren op 24-07-1797 in Bleiswijk, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1) en Jannetie (Anna) Batelaan. Aaltje is overleden op 31-07-1828 in Hillegersberg, 31 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: naaister
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-03-1826 in Hillegersberg met Cornelis van Vliet, 29 of 30 jaar oud. Cornelis is geboren in 1796 in Hillegersberg, zoon van Arie van Vliet en Willemijntje den Hoet. Cornelis is overleden op 27-02-1875 in Delft, 78 of 79 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.5 Jacob Bontenbal is geboren op 06-05-1799 in Bleiswijk, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1) en Jannetie (Anna) Batelaan. Jacob is overleden op 14-09-1849 in Bleiswijk, 50 jaar oud.
Notitie bij Jacob: arbeider
Jacob trouwde, 20 jaar oud, op 06-05-1819 in Bleiswijk met Grietje Touw, 27 of 28 jaar oud. Grietje is geboren in 1791, dochter van Willem Janse Touw en Machteldje van Slingeland. Zij is gedoopt op 25-09-1791 in Bleiswijk. Grietje is overleden.
Kinderen van Jacob en Grietje:
1 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.1], geboren op 27-04-1820 in Bleiswijk. Jannetje is overleden op 13-12-1820 in Bleiswijk, 7 maanden oud.
2 Magdalena Bontenbal, geboren op 26-05-1821 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.2.
3 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.3], geboren op 08-07-1823 in Hillegersberg. Jannetje is overleden op 09-07-1823 in Hillegersberg, 1 dag oud.
4 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.4], geboren op 04-03-1825 in Hillegersberg. Gerrit is overleden op 08-10-1825 in Hillegersberg, 7 maanden oud.
5 Jannetje Bontenbal, geboren op 01-04-1827 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.5.
6 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.6], geboren op 07-08-1831 in Bleiswijk. Willem is overleden op 23-02-1864 in Bleiswijk, 32 jaar oud.
Notitie bij Willem: zonder beroep
Willem bleef ongehuwd.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.2 Magdalena Bontenbal is geboren op 26-05-1821 in Bleiswijk, dochter van Jacob Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.5) en Grietje Touw. Magdalena is overleden. Magdalena trouwde, 27 jaar oud, op 03-11-1848 in Benthuizen met Rokus Verheul, 28 of 29 jaar oud. Rokus is geboren in 1819, zoon van Cornelis Verheul en Jacoba Voorwinden. Rokus is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.5.5 Jannetje Bontenbal is geboren op 01-04-1827 in Bleiswijk, dochter van Jacob Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.5) en Grietje Touw. Jannetje is overleden op 19-11-1850 in Bleiswijk, 23 jaar oud. Jannetje trouwde, 13 jaar oud, op 18-10-1840 in Bleiswijk met Maarten Droog, 19 of 20 jaar oud. Maarten is geboren in 1820 in Moordrecht. Maarten is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7 Gerrit Bontenbal is geboren op 01-12-1813 in Bleiswijk, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1) en Maria van den Ende. Gerrit is overleden op 15-09-1852 in Rotterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: schippersknecht, sjouwer, scheepmaker. Arriveerden in 1839 in Overschie en vertrokken 1847 naar Rotterdam, Rottekade 14
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1840 in Overschie met Margaretha (Margje) Weers (Weerts), 21 jaar oud. Margje is geboren op 19-02-1819 in Overschie, dochter van Laurentz Weertz en Klaasje van den Engel. Margje is overleden op 13-03-1871 in Rotterdam, 52 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Margje:
1 Gerrit Bontenbal, geboren op 12-08-1840 in Overschie. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.1.
2 Lourens Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.2], geboren op 27-02-1842 in Overschie. Lourens is overleden.
3 Abraham Bontenbal, geboren op 01-06-1843 in Overschie. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.
4 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.4], geboren op 19-07-1845 in Overschie. Nicolaas is overleden.
5 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.5], geboren op 19-02-1847 in Rotterdam. Willem is overleden.
6 Clasina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.6], geboren op 22-05-1848 in Rotterdam. Clasina is overleden op 16-01-1850 in Rotterdam, 1 jaar oud.
7 Maria Margaretha Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.7], geboren op 24-01-1851 in Rotterdam. Maria is overleden op 23-07-1853 in Rotterdam, 2 jaar oud.
8 Clasina Magdalena Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.8], geboren op 09-05-1852 in Rotterdam. Clasina is overleden op 09-11-1852 in Rotterdam, 6 maanden oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.1 Gerrit Bontenbal is geboren op 12-08-1840 in Overschie, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7) en Margaretha (Margje) Weers (Weerts). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: sjouwer
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1866 in Rotterdam met Mina Pieternella de Vos, 28 jaar oud. Mina is geboren op 16-01-1838 in Rotterdam, dochter van Hendrik Jacobus de Vos en Johanna Jeveren. Mina is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3 Abraham Bontenbal is geboren op 01-06-1843 in Overschie, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7) en Margaretha (Margje) Weers (Weerts). Abraham is overleden op 14-11-1893 in Rotterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij Abraham: hofmeester ter koopvaardij. Abraham is herhaaldelijkvan Rotterdam naar Amsterdam en terug verhuisd, met z’n 2e vrouw is hij 25-10-1892 van Amsterdam naar Rotterdam gegaan
Abraham:
(1) begon een relatie met Margaretha Wilhelmina van Berkel. Margaretha is geboren op 21-11-1846 in Rotterdam, dochter van Cornelis van Berkel en Cornelia Bangma. Margaretha is overleden op 02-10-1887 in Rotterdam, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 09-01-1889 in Rotterdam met Dieuwke Brugge, 32 jaar oud. Dieuwke is geboren op 30-11-1856 in Harlingen, dochter van Petrus Johannes Brugge en Dieuwke Roelofs Brouwers. Dieuwke is overleden.
Notitie bij Dieuwke: ziekenverpleegster
Kinderen van Abraham en Margaretha:
1 Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.1], geboren op 17-12-1873 in Rotterdam. Gerardus is overleden.
2 Cornelis Bontenbal, geboren op 26-11-1876 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.
3 Gerard Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.3], geboren op 05-08-1879 in Amsterdam. Gerard is overleden op 30-08-1884 in Amsterdam, 5 jaar oud.
4 Willem Hendrik Bontenbal, geboren op 06-01-1882 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.4.
5 Margaretha Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.5], geboren op 16-02-1885 in Amsterdam. Margaretha is overleden op 29-01-1886 in Amsterdam, 11 maanden oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2 Cornelis Bontenbal is geboren op 26-11-1876 in Rotterdam, zoon van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3) en Margaretha Wilhelmina van Berkel. Cornelis is overleden op 23-08-1964 in Rotterdam, 87 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: vuurstoker, fabrieksmachinist
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1903 in Rotterdam met Ida Clara Visser, 26 jaar oud. Ida is geboren op 20-04-1877 in Rotterdam. Ida is overleden op 30-12-1945 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij Ida: werkster
Kinderen van Cornelis en Ida:
1 Cornelus Bontenbal, geboren op 28-02-1902 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.1.
2 Ida Clara Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.2], geboren op 11-06-1904 in Rotterdam. Ida is overleden op 09-10-1904 in Rotterdam, 3 maanden oud.
3 Ida Clara Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.3], geboren op 03-07-1906 in Rotterdam. Ida is overleden op 31-10-1906 in Rotterdam, 3 maanden oud.
4 Maria Francisca Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.4], geboren op 13-02-1909 in Rotterdam. Maria is overleden op 15-04-1909 in Rotterdam, 2 maanden oud.
5 Margaretha Wilhelmina Dina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.5], geboren op 24-10-1911 in Rotterdam.
6 Franciscus Bontenbal, geboren op 07-01-1914 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6.
7 Wilhelmina Hendrika Bontenbal, geboren op 23-12-1915 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.7.
8 Dirk Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.8], geboren op 10-12-1916 in Rotterdam. Dirk is overleden op 26-12-1982 in Poortugaal, 66 jaar oud.
Notitie bij Dirk: vertrok in 1935 naar Portugaal en verbleef daar 48 jaar in een inrichting
9 Ida Clara Bontenbal, geboren op 21-03-1923 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.9.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.1 Cornelus Bontenbal is geboren op 28-02-1902 in Rotterdam, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2) en Ida Clara Visser. Cornelus is overleden in 02-1990 in Rotterdam, 87 jaar oud.
Notitie bij Cornelus: erkend bij het huwelijk van zijn moeder, handelaar in boeken
Cornelus trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1928 in Rotterdam met Wilhelmina Boudewina Reijnders, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 28-11-1902 in Utrecht.
Kind van Cornelus en Wilhelmina:
1 Ida Clara Bontenbal, geboren op 27-02-1930 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.1.1.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.1.1 Ida Clara Bontenbal is geboren op 27-02-1930 in Rotterdam, dochter van Cornelus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.1) en Wilhelmina Boudewina Reijnders. Ida trouwde, 24 jaar oud, op 25-08-1954 in Rotterdam met A.M. Scheidelaar.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6 Franciscus Bontenbal is geboren op 07-01-1914 in Rotterdam, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2) en Ida Clara Visser.
Notitie bij Franciscus: had een gordijn atelier
Franciscus trouwde, 31 jaar oud, op 28-11-1945 in Rotterdam met Maria Geertruida Johanna Braggaar, 25 jaar oud. Maria is geboren op 26-12-1919 in Rotterdam.
Kinderen van Franciscus en Maria:
1 Ida Bontenbal, geboren op 18-10-1946 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6.1.
2 Eddy Bontenbal, geboren op 21-10-1948 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6.2.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6.1 Ida Bontenbal is geboren op 18-10-1946 in Rotterdam, dochter van Franciscus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6) en Maria Geertruida Johanna Braggaar. Ida trouwde in Rotterdam (Overschie) met Peter Beun. Peter is geboren op 10-12-1947 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6.2 Eddy Bontenbal is geboren op 21-10-1948 in Rotterdam, zoon van Franciscus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.6) en Maria Geertruida Johanna Braggaar. Eddy trouwde, 33 jaar oud, op 16-12-1981 in Rotterdam met Cecilia den Ouden, 11 jaar oud. Cecilia is geboren op 10-10-1970 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.7 Wilhelmina Hendrika Bontenbal is geboren op 23-12-1915 in Rotterdam, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2) en Ida Clara Visser. Wilhelmina is overleden op 10-01-1964 in Rotterdam, 48 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 04-07-1945 in Rotterdam met Pieter de Wilde, 71 jaar oud. Pieter is geboren op 10-09-1873 in Rotterdam. Pieter is overleden op 07-01-1953 in Rotterdam, 79 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2.9 Ida Clara Bontenbal is geboren op 21-03-1923 in Rotterdam, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.2) en Ida Clara Visser. Ida trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1949 in Rotterdam met F.H. Rens.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.4 Willem Hendrik Bontenbal is geboren op 06-01-1882 in Amsterdam, zoon van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3) en Margaretha Wilhelmina van Berkel. Willem is overleden op 14-12-1918 in Rotterdam, 36 jaar oud.
Notitie bij Willem: koffiehuisbediende, broodbakker, los werkman (1918)
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 02-08-1916 in Rotterdam met Francina Hendrika Krijbolder, 24 jaar oud. Francina is geboren op 15-07-1892 in Rotterdam, dochter van Jacobus Krijbolder en Engelina Alessie.
Kind van Willem en Francina:
1 Abraham Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.8.1.7.3.4.1], geboren op 01-12-1916 in Rotterdam. Abraham is overleden op 05-10-1918 in Rotterdam, 1 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.1.9 Maria Bontenbal is geboren op 27-03-1817 in Bleiswijk, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8.1) en Maria van den Ende. Maria is overleden. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 14-02-1841 in Loosduinen met Willem de Ruijter, 44 of 45 jaar oud. Willem is geboren in 1796 in Voorschoten, zoon van Hugo de Ruijter en Maria van Rijn. Willem is overleden op 21-07-1868 in Loosduinen, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Willem: wedn. v. Margaretha Hartman
1.2.2.2.1.1.6.8.4 Maria Bontenbal is geboren in 1761, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8) en Aaltje Willems Groen. Zij is gedoopt op 13-09-1761 in Zevenhuizen. Maria is overleden in 1807, 45 of 46 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-1807 in Zevenhuizen. Maria trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 27-05-1781 in Zevenhuizen met Pieter Vermeulen, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 25-09-1754 in Zevenhuizen, zoon van Cornelis Corneliszn Vermeulen en Jannetie van Vleuten. Pieter is overleden op 18-03-1831 in Zevenhuizen, 76 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.8.6 Elisabeth Bontenbal is geboren in 1764, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.8) en Aaltje Willems Groen. Zij is gedoopt op 12-08-1764 in Zevenhuizen. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 11-05-1788 in Zevenhuizen met Abraham Trompert.
1.2.2.2.1.1.6.9 Gerrit Bontenbal is geboren in 1741, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6) en Elisabeth Jaco van Vreeswijk. Hij is gedoopt op 17-09-1741 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden op 31-10-1826 in Zevenhuizen, 84 of 85 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 26-04-1771 in Zevenhuizen met Marie Fayan, 27 of 28 jaar oud. Marie is geboren in 1743, dochter van Cornelis Fayan en Lena Vuyk. Zij is gedoopt op 30-06-1743 in Zevenhuizen. Marie is overleden op 04-02-1774 in Zevenhuizen, 30 of 31 jaar oud.
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 29-08-1778 in Zevenhuizen met Apolonia (Pleuntje) Ouweneel (ook Ouweleen), 20 of 21 jaar oud. Pleuntje is geboren in 1757, dochter van Cornelis Ouweleen en Cornelia Potters. Zij is gedoopt op 02-10-1757 in Zevenhuizen. Pleuntje is overleden in 1787, 29 of 30 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1787 in Zevenhuizen.
Kinderen van Gerrit en Marie:
1 Nicolaas (Klaas) Bontenbal, geboren in 1772. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.
2 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.2], geboren op 23-01-1774 in Zevenhuizen. Cornelis is overleden op 28-01-1774 in Zevenhuizen, 5 dagen oud.
Kinderen van Gerrit en Pleuntje:
3 Elisabeth Bontenbal, geboren op 09-05-1779 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.3.
4 Jan Bontenbal, geboren in 1781. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.
5 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.5], geboren op 06-01-1784 in Zevenhuizen. Maria is overleden.
6 Adriana Bontenbal, geboren in 1787. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.6.
1.2.2.2.1.1.6.9.1 Nicolaas (Klaas) Bontenbal is geboren in 1772, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9) en Marie Fayan. Hij is gedoopt op 26-10-1772 in Zevenhuizen. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: timmerman
Klaas trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 08-10-1795 in Bleiswijk met Elisabeth de Bruijn, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1769, dochter van Arie Cornelis de Bruijn en Jannetie Hendriks Oly. Zij is gedoopt op 22-01-1769 in Bleiswijk. Elisabeth is overleden op 16-05-1834 in Bleiswijk, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Elisabeth:
1 Jannetje Bontenbal, geboren op 07-03-1796 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.1.
2 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.2], geboren op 20-04-1799 in Bleiswijk. Maria is overleden op 22-02-1871 in Bleiswijk, 71 jaar oud.
Notitie bij Maria: werkster
Maria bleef ongehuwd.
3 Ary Bontenbal, geboren op 15-06-1800. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.
4 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.4], geboren op 15-07-1803 in Bleiswijk. Gerrit is overleden op 16-09-1803 in Bleiswijk, 2 maanden oud.
5 Gerrit Bontenbal, geboren op 06-12-1804 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.
6 Hendrik Bontenbal, geboren op 10-04-1806 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.6.
7 Cornelis Bontenbal, geboren op 21-04-1813 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.1 Jannetje Bontenbal is geboren op 07-03-1796 in Bleiswijk, dochter van Nicolaas (Klaas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1) en Elisabeth de Bruijn. Jannetje is overleden op 05-12-1859 in Bleiswijk, 63 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Sinds 1843 bij hen in huis Alida Bontenbal, geb Haarlem 1839, kind van Jannetje’s overleden broer Hendrik Bontenbal
Jannetje trouwde met Pieter Huurman. Pieter is geboren in 1790 in Bleiswijk. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: metselaar
1.2.2.2.1.1.6.9.1.3 Ary Bontenbal is geboren op 15-06-1800, zoon van Nicolaas (Klaas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1) en Elisabeth de Bruijn. Ary is overleden. Ary trouwde, 27 jaar oud, op 03-11-1827 in Zoeterwoude met Jacoba van Tilburg, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 25-07-1805 in Zoeterwoude, dochter van Jan Jacob van Tilburg en Henderina van Mullem. Jacoba is overleden.
Kinderen van Ary en Jacoba:
1 Nicolaas (Klaas) Bontenbal, geboren op 18-05-1828 in Zoeterwoude. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1.
2 Hendrina Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.2], geboren op 29-10-1830 in Zoeterwoude. Hendrina is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1 Nicolaas (Klaas) Bontenbal is geboren op 18-05-1828 in Zoeterwoude, zoon van Ary Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.3) en Jacoba van Tilburg. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: metselaar
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 12-01-1855 in Zoeterwoude met Adriana van der Linden, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 22-05-1830 in Zoeterwoude, dochter van Dirk van der Linden en Maria Varenburg. Adriana is overleden op 12-11-1888 in Oudshoorn, 58 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Adriana:
1 Jacoba Johanna Bontenbal, geboren op 24-01-1856 in Oudshoorn. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1.1.
2 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1.2], geboren op 27-03-1862 in Oudshoorn. Maria is overleden.
3 Dirk Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1.3], geboren op 01-04-1865 in Oudshoorn. Dirk is overleden op 28-08-1865 in Oudshoorn, 4 maanden oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1.1 Jacoba Johanna Bontenbal is geboren op 24-01-1856 in Oudshoorn, dochter van Nicolaas (Klaas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1) en Adriana van der Linden. Jacoba is overleden. Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 16-06-1887 in Koudekerk met Pieter Cornelis den Hertog, 31 jaar oud. Pieter is geboren op 20-10-1855 in Hazerswoude, zoon van Willem den Hertog en Klazina Aalberg. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: verversknecht
Kind van Jacoba en Pieter:
1 Adriana den Hertog [1.2.2.2.1.1.6.9.1.3.1.1.1], geboren in 1889. Adriana is overleden op 11-11-1904 in Oegstgeest, 14 of 15 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5 Gerrit Bontenbal is geboren op 06-12-1804 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas (Klaas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1) en Elisabeth de Bruijn. Gerrit is overleden op 31-08-1889 in Bleiswijk, 84 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: timmerman
Gerrit:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 19-06-1836 in Bleiswijk met Maria Stofbergen, 23 jaar oud. Maria is geboren op 13-11-1812 in Bleiswijk, dochter van Dirk Stofbergen en Maria van Lodensteijn. Maria is overleden op 24-03-1849 in Bleiswijk, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 30-05-1862 in Bleiswijk met Cornelia Huisman, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 05-08-1835 in Overschie, dochter van Jacob Huisman en Magdalena. Cornelia is overleden op 20-12-1884 in Bleiswijk, 49 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Elisabeth Bontenbal, geboren op 21-07-1836 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.1.
2 Dirk Bontenbal, geboren op 07-10-1837 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.
3 Maria Bontenbal, geboren op 28-09-1840 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.3.
4 Clasina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.4], geboren op 03-03-1846 in Bleiswijk. Clasina is overleden op 17-10-1850 in Bleiswijk, 4 jaar oud.
5 Hendrik Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.5], geboren op 11-02-1848 in Bleiswijk. Hendrik is overleden op 14-11-1849 in Bleiswijk, 1 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
6 Hendrik Bontenbal, geboren op 23-07-1862 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.
7 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.7], geboren op 24-03-1864 in Bleiswijk. Nicolaas is overleden op 16-12-1864 in Bleiswijk, 8 maanden oud.
8 Clasina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.8], geboren op 07-12-1865 in Bleiswijk. Clasina is overleden op 12-09-1883 in Bleiswijk, 17 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.1 Elisabeth Bontenbal is geboren op 21-07-1836 in Bleiswijk, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5) en Maria Stofbergen. Elisabeth is overleden.
Notitie bij Elisabeth: vertrok 21-1-1861 naar Rotterdam
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1863 in Rotterdam met Arnoldus van der Heijden, 21 jaar oud. Arnoldus is geboren op 14-03-1842 in Rotterdam, zoon van Floris Arnoldus van der Heijden en Engeltje van Doeland. Arnoldus is overleden.
Notitie bij Arnoldus: kantoorbediende
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2 Dirk Bontenbal is geboren op 07-10-1837 in Bleiswijk, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5) en Maria Stofbergen. Dirk is overleden op 01-05-1912 in Loosduinen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1912.
Notitie bij Dirk: Timmerman. Dirk vertrok 24-2-1865 naar Hof van Delft. Hij was de bouwondernemer van de Arnold- en de Willemstraat daar ter plaatse, die naar zijn zoons zijn genoemd. Het echtpaar kwam 12-4-1906 van Hof van Delft naar Den Haag met de kinderen Maria, Christina, Johan en Cornelia. Dirk ging 3-7-1909 naar het Krankzinnigen gesticht Bloemendaal in Loosduinen. Geertruida vertrok 20-4-1911 naar Reeuwijk. Zij woonden in Den Haag, Pr.Hendrikstraat 76 en Loosduinsekade 62.
Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1865 in Leiden met Geertruida Jacoba de Jong, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 07-05-1842 in Reeuwijk (?). Geertruida is overleden op 24-04-1912, 69 jaar oud. Zij is begraven in Reeuwijk.
Kinderen van Dirk en Geertruida:
1 Maria Bontenbal, geboren op 30-01-1866 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.1.
2 Ambrosius Bontenbal, geboren op 14-01-1868 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.2.
3 Pieter Bontenbal, geboren op 27-10-1870 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.3.
4 Johannes Cornelis Bontenbal, geboren op 26-06-1872 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.
5 Christina Margaretha Bontenbal, geboren op 03-07-1874 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.5.
6 Arnoldus Bontenbal, geboren op 13-02-1876 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.
7 Cornelia Elisabeth Bontenbal, geboren op 28-11-1879 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.7.
8 Johan Wilhelm Christiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.8], geboren op 18-09-1884 in Hof van Delft. Johan is overleden op 10-02-1931 in ’s-Gravenhage, 46 jaar oud.
Notitie bij Johan: veehandelaar, slager
Johan bleef ongehuwd.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.1 Maria Bontenbal is geboren op 30-01-1866 in Hof van Delft, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: vertrok 14-4-1914 naar Leiden
Maria:
(1) trouwde, 49 jaar oud, op 10-12-1915 in Oegstgeest met Casper Glasbergen, 56 of 57 jaar oud. Casper is geboren in 1858 in Rijnsburg, zoon van Caspar Glasbergen en Cornelia de Roode. Casper is overleden op 11-11-1921 in Leiden, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1921.
Notitie bij Casper: weduwnaar van Johanna de Ruiter
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 15-05-1923 in Oegstgeest met Hendrik de Koning, 55 of 56 jaar oud. Hendrik is geboren in 1867 in Rijnsburg, zoon van Willem de Koning en Jacoba Bont. Hendrik is overleden.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.2 Ambrosius Bontenbal is geboren op 14-01-1868 in Hof van Delft, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Ambrosius is overleden op 25-05-1937 in Schipluiden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1937.
Notitie bij Ambrosius: timmerman. Zijn nichtje Cornelia Bontenbal. geb. 22-6-1898 Hof van Delft, kwam 15-4-1919, komende uit Den Ham, bij hem in huis.
Ambrosius trouwde, 28 jaar oud, op 25-11-1896 in Schipluiden met Johanna van der Kooij, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 10-11-1877 in Overschie, dochter van Marinus van der Kooij en Alida Poot. Johanna is overleden op 28-10-1918 in Schipluiden, 40 jaar oud.
Kind van Ambrosius en Johanna:
1 Geertruida Jacoba Bontenbal, geboren op 01-10-1897 in Schipluiden. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.2.1.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.2.1 Geertruida Jacoba Bontenbal is geboren op 01-10-1897 in Schipluiden, dochter van Ambrosius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.2) en Johanna van der Kooij. Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op 20-01-1925 in Schipluiden met Arend Willem Maurits Odé, 31 jaar oud. Arend is geboren op 10-03-1893 in Pretoria (Z.A.), zoon van Gabriël Adolph Odé en Hester de Klerk. Arend is overleden op 30-09-1960 in Goes, 67 jaar oud.
Notitie bij Arend: N.H. predikant
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.3 Pieter Bontenbal is geboren op 27-10-1870 in Hof van Delft, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: landbouwer. Beide kinderen gingen 4-9-1907 van Hof van Delft naar hun grootouders in Den Haag. Zij werden in 1911 door hun grootmoeder, Geertruida de Jong, meegenomen naar Reeuwijk, Pieter kwam 7-11-1912 uit Hof van Delft naar Den Haag en ging van daar 27-12-1915 naar Alphen a/d Rijn.
Pieter trouwde met Neeltje de Jong. Neeltje is geboren op 01-07-1870 in Hof van Delft. Neeltje is overleden.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
1 Dirk Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.3.1], geboren op 17-06-1897 in Hof van Delft. Dirk is overleden op 07-08-1982 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud.
Notitie bij Dirk: boekhouder. Woonde in 1935 Rijswijkseweg 684, Den Haag
Dirk bleef ongehuwd.
2 Cornelia Bontenbal, geboren op 22-06-1898 in Hof van Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.3.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.3.2 Cornelia Bontenbal is geboren op 22-06-1898 in Hof van Delft, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.3) en Neeltje de Jong. Cornelia is overleden op 10-08-1991 in Voorburg, 93 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1923 in Schipluiden met Gerrit Zanen, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 12-10-1893 in Alblasserdam, zoon van Pieter Zanen en Lijntje van Holten. Gerrit is overleden op 03-03-1972 in Voorburg, 78 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4 Johannes Cornelis Bontenbal is geboren op 26-06-1872 in Hof van Delft, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Johannes is overleden op 06-02-1949 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Johannes: slager. Johannes waqs van 14-11-1895 tot 12-1-1897 en daarna van 9-5-1898 tot 22-7-1903 in Den Haag, waarna hij naar Rotterdam vertrok. Hij werd 20-8-1903 in Rotterdam ingeschreven, komende uit Den Haag. Woonden in Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 228b. De slagerij is ongeveer 80 jr op de Nw Binnenweg gevestigd geweest. De gevolgen van de gewijzigde bevolkingssamenstelling van de buurt noopten kleinzoon Johannes Cornelis de zaak te verkopen en in Rotterdam-Z een nieuw bestaan op te bouwen.
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 23-09-1903 in Rotterdam met Jacoba Steintje Kruse.
Kinderen van Johannes en Jacoba:
1 Dirk (Dick) Bontenbal, geboren op 30-11-1904 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.
2 Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.2], geboren op 22-01-1906 in Rotterdam. Cornelia is overleden op 30-06-1988 in Rotterdam, 82 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Blijkens een monsterboekje in het bezit van de familie is Cornelia op 7-7-1947 in Rotterdam goedgekeurd voor het verrichten van werkzaamheden als stewardess aan boord van zeeschepen. Op dezelfde datum is zij in IJmuiden aangemonsterd op de "PASCHOLL" als hofmeesteres en op 25-7-1947 in Delfzijl weer van boord gegaan.
Cornelia bleef ongehuwd.
3 Ambrosius Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.3], geboren op 20-06-1908 in Rotterdam. Ambrosius is overleden op 17-01-1978 in Rotterdam, 69 jaar oud.
4 Dirk Hendrik (Henk) Bontenbal, geboren op 20-01-1910 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1 Dirk (Dick) Bontenbal is geboren op 30-11-1904 in Rotterdam, zoon van Johannes Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4) en Jacoba Steintje Kruse. Dick is overleden op 05-08-1945 in Singapore, 40 jaar oud.
Notitie bij Dick: gediplomeerd vakonderwijzer, directeur van de gemeentelijke ambachtschool in Padang (NI).
Dick trouwde, 33 jaar oud, op 10-11-1938 in Padang (NI) met Francina (Sien) van Don, 30 jaar oud. Sien is geboren op 13-08-1908 in Padang (NI), dochter van Gabriël van Don en Rangkei Ati. Sien is overleden op 05-09-1989 in Eindhoven, 81 jaar oud.
Kinderen van Dick en Sien:
1 Dirk Hendrik Bontenbal, geboren op 10-08-1939 in Padang (NI). Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.
2 Johannes Cornelis Bontenbal, geboren op 24-09-1940 in Padang (NI). Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.2.
3 Cornelia Theresia Bontenbal, geboren op 01-10-1942 in Padang (NI). Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.3.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1 Dirk Hendrik Bontenbal is geboren op 10-08-1939 in Padang (NI), zoon van Dirk (Dick) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1) en Francina (Sien) van Don.
Notitie bij Dirk: electronicus
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 06-12-1963 in Valkenswaard met Petronella H.W. (Nel) Fuchs, 20 jaar oud. Nel is geboren op 03-01-1943 in Valkenswaard, dochter van A. Fuchs en Nel Kemps.
Kinderen van Dirk en Nel:
1 Dirk Danny Bontenbal, geboren op 22-02-1964 in Valkenswaard. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.1.
2 Robert James Bontenbal, geboren op 21-02-1965 in Eindhoven. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.2.
3 Xander Mike Edward Bontenbal, geboren op 05-05-1966 in Eindhoven. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.3.
4 Marco Shane Alan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.4], geboren op 03-10-1967 in Eindhoven.
Notitie bij Marco: timmerman
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.1 Dirk Danny Bontenbal is geboren op 22-02-1964 in Valkenswaard, zoon van Dirk Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1) en Petronella H.W. (Nel) Fuchs.
Notitie bij Dirk: electriciën
Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 04-10-1991 in Eindhoven met Betty de Turck, 26 jaar oud. Betty is geboren op 03-03-1965 in Eindhoven, dochter van H. de Turck en C. Leenhouwers.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.2 Robert James Bontenbal is geboren op 21-02-1965 in Eindhoven, zoon van Dirk Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1) en Petronella H.W. (Nel) Fuchs.
Notitie bij Robert: uitvoerder
Robert trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1990 in Eindhoven met Wilma Stoter, 23 jaar oud. Wilma is geboren op 08-09-1966 in Eindhoven, dochter van F. Stoter en M. Heyneman.
Kind van Robert en Wilma:
1 Jaimy Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.2.1], geboren op 02-10-1992 in Eindhoven.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1.3 Xander Mike Edward Bontenbal is geboren op 05-05-1966 in Eindhoven, zoon van Dirk Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.1) en Petronella H.W. (Nel) Fuchs.
Notitie bij Xander: stelleur
Xander trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1993 in Eindhoven met Jeanine van Alebeek, 23 jaar oud. Jeanine is geboren op 06-07-1969 in Eindhoven, dochter van J. van Alebeek en M. Bogers.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.2 Johannes Cornelis Bontenbal is geboren op 24-09-1940 in Padang (NI), zoon van Dirk (Dick) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1) en Francina (Sien) van Don.
Notitie bij Johannes: taxateur
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 12-12-1969 in Waalre met Ellelinore Maria de Bruin, 25 jaar oud. Ellelinore is geboren op 11-09-1944 in Waalre, dochter van Theodorus Everardus de Bruin en Johanna Maria Snellen.
Kinderen van Johannes en Ellelinore:
1 Dirk Evert Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.2.1], geboren op 21-07-1972 in Eindhoven.
2 Francien Anne Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.2.2], geboren op 09-01-1974 in Eindhoven.
3 Eefke Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.2.3], geboren op 29-08-1976 in Eindhoven.
4 Auke Jeffry Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.2.4], geboren op 29-08-1976 in Eindhoven.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1.3 Cornelia Theresia Bontenbal is geboren op 01-10-1942 in Padang (NI), dochter van Dirk (Dick) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.1) en Francina (Sien) van Don. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 21-12-1967 in Eindhoven met Wilhelm Wesselman, 22 jaar oud. Wilhelm is geboren op 22-02-1945 in Eindhoven. Wilhelm is overleden op 15-02-1991 in Eindhoven, 45 jaar oud.
Notitie bij Wilhelm: Tijdens de oorlogsperiode in Ned. Indië werd het gezin geïnterneerd in het kamp Bankinang bij Padang. De vader in het mannenkamp, de moeder en kinderen in het vrouwenkamp. Na de Japanse capitulatie verhuisden moeder en kinderen naar Batavia/ Meester Cornelis, waar zij tot de repatriëring, novenmebr 1955, hebben gewoond.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4 Dirk Hendrik (Henk) Bontenbal is geboren op 20-01-1910 in Rotterdam, zoon van Johannes Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4) en Jacoba Steintje Kruse.
Notitie bij Henk: Slager. Henk zette het slagersbedrijf van zijn vader op de Nieuwe Binnenweg voort.
Henk trouwde, 30 jaar oud, op 30-06-1940 in Rotterdam met Leni Schoneman, 31 jaar oud. Leni is geboren op 08-07-1908 in Rotterdam.
Kinderen van Henk en Leni:
1 Johannes Cornelis Bontenbal, geboren op 11-07-1941 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4.1.
2 Leni Bontenbal, geboren op 19-01-1948 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4.1 Johannes Cornelis Bontenbal is geboren op 11-07-1941 in Rotterdam, zoon van Dirk Hendrik (Henk) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4) en Leni Schoneman.
Notitie bij Johannes: Slager. Johannes zette de voorvaderlijke slagerij aan de Nw Binnenweg voort, totdat de gevolgen van de gewijzigde bevolkingssamenstelling van de buurt hem noopten in Rotterdam-Z een nieuw bestaan op te bouwen
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1969 in Rotterdam met Johanna Jeannetta Woutera Oosterom, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 11-07-1944 in Rotterdam, dochter van Johannes Oosterom en Jacoba Catharina Lewangh.
Kind van Johannes en Johanna:
1 Remco Alexander Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4.1.1], geboren op 18-04-1970 in Rotterdam.
Notitie bij Remco: Slager.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4.2 Leni Bontenbal is geboren op 19-01-1948 in Rotterdam, dochter van Dirk Hendrik (Henk) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.4.4) en Leni Schoneman. Leni trouwde met Jan Schotel.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.5 Christina Margaretha Bontenbal is geboren op 03-07-1874 in Hof van Delft, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Christina is overleden op 20-03-1918 in Reeuwijk, 43 jaar oud.
Notitie bij Christina: Zij ging 14-2-1908 naar Schipluiden
Christina:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 28-10-1908 in Schipluiden met Pieter van der Kooij, 32 of 33 jaar oud. Pieter is geboren in 1875 in Overschie, zoon van Marinus van der Kooij en Alida Poot. Pieter is overleden.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 10-12-1915 in Oegstgeest met Casper Glasbergen, 56 of 57 jaar oud. Casper is geboren in 1858. Casper is overleden op 11-11-1921 in Leiden, 62 of 63 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6 Arnoldus Bontenbal is geboren op 13-02-1876 in Hof van Delft, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Arnoldus is overleden op 15-06-1945 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: vleeschhouwer. Arnoldus kwam 9-5-1898 met zijn broer Johan uit Hof van Delft in Den Haag, maar ging 12-4-1901 weer terug. Op 8-6-1903 vestigde hij zich opnieuw in Den Haag. Woonde in 1936 Hobbemastraat 230.
Arnoldus trouwde, 42 jaar oud, op 10-07-1918 in ’s-Gravenhage met Barendina Wilhelmina Johanna Fransdonk, 18 jaar oud. Barendina is geboren op 16-06-1900 in ’s-Gravenhage. Barendina is overleden op 16-08-1982 in Rijswijk, 82 jaar oud.
Kinderen van Arnoldus en Barendina:
1 Geertruida Johanna Bontenbal, geboren op 24-10-1920 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.1.
2 Willem Johannes Bontenbal, geboren op 12-01-1922 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2.
3 Dirk Bontenbal, geboren op 14-04-1924 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.1 Geertruida Johanna Bontenbal is geboren op 24-10-1920 in ’s-Gravenhage, dochter van Arnoldus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6) en Barendina Wilhelmina Johanna Fransdonk. Geertruida trouwde, 38 jaar oud, op 26-06-1959 in ’s-Gravenhage met Willem Mooiman, 40 jaar oud. Willem is geboren op 29-08-1918 in Maassluis.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2 Willem Johannes Bontenbal is geboren op 12-01-1922 in ’s-Gravenhage, zoon van Arnoldus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6) en Barendina Wilhelmina Johanna Fransdonk.
Notitie bij Willem: slager, grossier (1959), chauffeur bij de H.T.M.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1946 in ’s-Gravenhage met Margritha Groeneveld, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Margritha is geboren op 15-08-1921 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Willem en Margritha:
1 Barendina Wilhelmina Alida Johanna Bontenbal, geboren op 16-06-1948 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2.1.
2 Willem Johannes Bontenbal, geboren op 17-01-1950 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2.1 Barendina Wilhelmina Alida Johanna Bontenbal is geboren op 16-06-1948 in ’s-Gravenhage, dochter van Willem Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2) en Margritha Groeneveld. Barendina trouwde, 19 jaar oud, op 03-05-1968 in ’s-Gravenhage met Franklin Robert Hendrik Hardorff, 25 jaar oud. Franklin is geboren op 12-12-1942 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Franklin: kelner
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2.2 Willem Johannes Bontenbal is geboren op 17-01-1950 in ’s-Gravenhage, zoon van Willem Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.2) en Margritha Groeneveld.
Notitie bij Willem: timmerman
Willem is kinderloos. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 09-08-1977 in ’s-Gravenhage met Ivonne Maria Slootman, 21 jaar oud. Ivonne is geboren op 05-07-1956 in Djakarta (Indonesië).
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3 Dirk Bontenbal is geboren op 14-04-1924 in ’s-Gravenhage, zoon van Arnoldus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6) en Barendina Wilhelmina Johanna Fransdonk.
Notitie bij Dirk: beroepsmilitair (sergeant-majoor)
Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1951 in ’s-Gravenhage met Wilhelmine Eibeltje Stapert, 21 jaar oud. Wilhelmine is geboren op 15-02-1930 in ’s-Gravenhage. Wilhelmine is overleden op 01-03-1968 in Rijswijk, 38 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Wilhelmine:
1 Wilhelmina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3.1], geboren op 29-05-1954 in ’s-Gravenhage.
2 Dirk Hendrik Bontenbal, geboren op 10-01-1956 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3.2.
3 Peter Hans Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3.3], geboren op 23-09-1964 in Greve (D).
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3.2 Dirk Hendrik Bontenbal is geboren op 10-01-1956 in ’s-Gravenhage, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3) en Wilhelmine Eibeltje Stapert.
Notitie bij Dirk: machinist NS
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 23-04-1985 in Leidschendam met M.P. Aref, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. M.P. is geboren op 21-01-1964 in Arnhem.
Kind van Dirk en M.P.:
1 Beau Aimée Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.6.3.2.1], geboren op 07-06-1986 in Delft.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.7 Cornelia Elisabeth Bontenbal is geboren op 28-11-1879 in Hof van Delft, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2) en Geertruida Jacoba de Jong. Cornelia is overleden op 17-02-1936 in Delft, 56 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 12-09-1906 in ’s-Gravenhage met Pieter Folmer, 43 jaar oud. Pieter is geboren op 12-10-1862 in Ezinge, zoon van Lambertus Atzema Folmer. Pieter is overleden op 23-09-1937 in Rijswijk, 74 jaar oud.
Notitie bij Pieter: geneesheer
Kinderen van Cornelia en Pieter:
1 Dirk Folmer [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.7.1], geboren op 01-04-1910 in Schipluiden.
2 Liefdina Luppea Folmer [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.2.7.2], geboren op 11-12-1911 in Schipluiden.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.3 Maria Bontenbal is geboren op 28-09-1840 in Bleiswijk, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5) en Maria Stofbergen. Maria is overleden op 07-03-1907 in Rotterdam, 66 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 19-06-1873 in Rotterdam met Nocolaas Vijgeboom, 28 jaar oud. Nocolaas is geboren op 15-08-1844 in Rotterdam, zoon van Willem Vijgeboom en Martina van der Beijl. Nocolaas is overleden op 25-07-1887 in Rotterdam, 42 jaar oud.
Notitie bij Nocolaas: kantoorbediende
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6 Hendrik Bontenbal is geboren op 23-07-1862 in Bleiswijk, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5) en Cornelia Huisman. Hendrik is overleden op 29-03-1936 in Rijswijk, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: meestertimmerman/molenmaker
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 14-03-1889 in Spijkenisse met Ingetje Arendje Groeneveld, 20 jaar oud. Ingetje is geboren op 19-05-1868 in Spijkenisse, dochter van Willem Groeneveld en Grietje Stehouwer. Ingetje is overleden op 14-08-1945 in Delft, 77 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Ingetje:
1 Cornelia Clasina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.1], geboren op 16-11-1890 in Bleiswijk. Cornelia is overleden op 16-05-1899 in Bleiswijk, 8 jaar oud.
2 Willem Bontenbal, geboren op 08-09-1892 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.
3 Grietje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.3], geboren op 24-05-1894 in Bleiswijk. Grietje is overleden op 17-09-1894 in Bleiswijk, 3 maanden oud.
4 Clasina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.4], geboren op 24-05-1894 in Bleiswijk. Clasina is overleden op 06-07-1894 in Bleiswijk, 1 maand oud.
5 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.5], geboren op 08-04-1895 in Bleiswijk. Gerrit is overleden op 14-12-1897 in Bleiswijk, 2 jaar oud.
6 Arie Bontenbal, geboren op 20-03-1896 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.
7 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.7], levenloos geboren kind, geboren op 17-10-1902 in Bleiswijk.
8 Cornelia Clasina Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.8], geboren op 20-06-1906 in Bleiswijk. Cornelia is overleden op 28-12-1906 in Bleiswijk, 6 maanden oud.
9 Cornelia Clasina Bontenbal, geboren op 22-03-1908 in Bleiswijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.9.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2 Willem Bontenbal is geboren op 08-09-1892 in Bleiswijk, zoon van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6) en Ingetje Arendje Groeneveld. Willem is overleden op 19-09-1974 in Beerta, 82 jaar oud.
Notitie bij Willem: hoofdinspecteur van politie (1952). Hij is voorzitter geweest van de Bond van Hogere Politie-Ambtenaren in Nederland.
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 21-06-1916 in Zevenhuizen met Neeltje Gerritje Romeijn, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 01-03-1893 in Zevenhuizen. Neeltje is overleden op 20-03-1978 in Leersum, 85 jaar oud.
Kinderen van Willem en Neeltje:
1 Hendrik Bontenbal, geboren op 09-01-1917 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.
2 Nelly Bontenbal, geboren op 03-03-1918 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.2.
3 Nico Bontenbal, geboren op 10-04-1919 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.3.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1 Hendrik Bontenbal is geboren op 09-01-1917 in Rotterdam, zoon van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2) en Neeltje Gerritje Romeijn. Hendrik is overleden op 25-07-1993 in Zuid Frankrijk, 76 jaar oud (oorzaak: tijdens zijn vakantie).
Notitie bij Hendrik: Ec. Drs. Hendrik was Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Officier in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1942 in Rotterdam met Marie Louise de Koning, 22 jaar oud. Marie is geboren op 06-04-1920 in Rotterdam.
Kinderen van Hendrik en Marie:
1 Marie-Louise Henriette Germaine Bontenbal, geboren op 19-08-1944 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.1.
2 Jacqueline Marcelle Bontenbal, geboren op 15-02-1947 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.2.
3 Eleonore Ada Christine Bontenbal, geboren op 24-06-1950 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.3.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.1 Marie-Louise Henriette Germaine Bontenbal is geboren op 19-08-1944 in Rotterdam, dochter van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1) en Marie Louise de Koning. Marie-Louise trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1971 in Rotterdam met Jeroen van der Veer, 23 jaar oud. Jeroen is geboren op 27-10-1947.
Notitie bij Jeroen: drs. Ir., directeur Shell
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.2 Jacqueline Marcelle Bontenbal is geboren op 15-02-1947 in Rotterdam, dochter van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1) en Marie Louise de Koning. Jacqueline trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1969 in Rotterdam met Dirk Jan Bender, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 12-01-1945 in Naarden.
Notitie bij Dirk: advocaat
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1.3 Eleonore Ada Christine Bontenbal is geboren op 24-06-1950 in Rotterdam, dochter van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.1) en Marie Louise de Koning. Eleonore trouwde, 19 jaar oud, op 04-04-1970 met C. van Noort. De scheiding werd uitgesproken.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.2 Nelly Bontenbal is geboren op 03-03-1918 in Rotterdam, dochter van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2) en Neeltje Gerritje Romeijn. Nelly trouwde, 23 jaar oud, op 14-08-1941 in Rotterdam met R.J. Wiers.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.3 Nico Bontenbal is geboren op 10-04-1919 in Rotterdam, zoon van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2) en Neeltje Gerritje Romeijn. Nico is overleden op 23-10-1982 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Nico: Drs., econoom, Secretaris van de Raad van Commissarissen Hollandsche Betongroep NV.
Nico trouwde, 28 jaar oud, op 18-12-1947 in Rheden met Josephine Mintje Poppes, 25 jaar oud. Josephine is geboren op 10-11-1922 in Arnhemia (NI).
Kinderen van Nico en Josephine:
1 Inge Barbara Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.3.1], geboren op 22-09-1948 in Rotterdam.
2 Anke Elisabeth (Annelies) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.3.2], geboren op 03-02-1950 in Rotterdam.
3 Wim Gerben Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.3.3], geboren op 28-07-1953 in Rotterdam.
4 Renee Nicolette Mintje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.2.3.4], geboren op 01-04-1955 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6 Arie Bontenbal is geboren op 20-03-1896 in Bleiswijk, zoon van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6) en Ingetje Arendje Groeneveld. Arie is overleden op 05-01-1972 in Bergen op Zoom, 75 jaar oud.
Notitie bij Arie: architect (gemeente-architect van Wassenaar). Arie studeerde o.m. op de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na deze studie begon hij met het ontwerpen van een aantal villa’s in Wassenaar. Op verzoek van de burgemeester werd hij gemeente-architect van Wassenaar, wat hij zo’n 25 jaar zou blijven. Voor de WO II was hij de architect van de meeste openbare gebouwen, w.o. het politiebueau, een 6-tal scholen en het slachthuis. Samen met architect Dudok maakte hij uitbreidingsplannen voor Wassenaar. Jarenlang was hij bouwkundig redacteur van Het Weekblad voor het Landhuis/Onze Tuinen. Hij schreef en tekende enkele boeken over bouwactiviteiten in kleinere gemeenten. Na de oorlog zette hij zich in als architect voor de wederopbouw op Walcheren en in de Wieringermeer. Hij sloot zijn actieve bouwkundige loopbaan af als architect bij de Rijksgebouwendienst tot 1961.
Arie trouwde, 26 jaar oud, op 27-02-1923 in Zantvoort met IJda Margaretha Rotman, 23 jaar oud. IJda is geboren op 09-08-1899 in Rotterdam, dochter van A.J. Rotman en M. Voorbach. IJda is overleden op 18-03-1979 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Kind van Arie en IJda:
1 Arie (Ari) Bontenbal, geboren op 16-06-1924 in Wassenaar. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1 Arie (Ari) Bontenbal is geboren op 16-06-1924 in Wassenaar, zoon van Arie Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6) en IJda Margaretha Rotman.
Notitie bij Ari: Grafisch ontwerper.Ari wilde aanvankelijk het voetspoor van zijn vader volgen en begon ook met een studie bouwkunde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Eenmaal op de Academie koos hij voor de studierichting publiciteit en fotografie. Tijdens de oorlog hield hij zich ook bezig met falsificaties voor het landelijk verzet en de duitse Widerstand. In 1947 studeerde hij af. Sindsdien zelfstandig reclame-adviseur/grafisch ontwerper. Hij werkte in hoofdzaak voor importeurs van foto-/filmapparatuur. Later organiseerde hij samen met zijn echtgenote een aantal informatiebeurzen voor studie-/beroepskeuze o.a. in Den Haag (Houtrust) en Groningen (Martinihal). Voor actieve fotoamateurs organiseerden zij fotodagen op het circuit van Zantvoort met fotogenieke historische raceauto’s. Ari & Ella woonden 6 jr in Voorschoten, waarna weer terug naar Wassenaar.
Ari trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1952 in Wassenaar met Pieternella (Ella) Visser, 26 jaar oud. Ella is geboren op 24-11-1925 in ’s-Gravenhage, dochter van P.J. Visser en A. Huizinga.
Kinderen van Ari en Ella:
1 Yda Jasmijn Bontenbal, geboren op 28-12-1952 in Voorschoten. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.1.
2 George Winfrid Bontenbal, geboren op 28-05-1956 in Voorschoten. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.1 Yda Jasmijn Bontenbal is geboren op 28-12-1952 in Voorschoten, dochter van Arie (Ari) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1) en Pieternella (Ella) Visser. Yda trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1974 in Wassenaar met Jan H.M. Matthijssen, 29 jaar oud. Jan is geboren op 07-12-1944 in Voorschoten, zoon van Johannes Hendrik Marius Matthijssen en H. Altorf.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.2 George Winfrid Bontenbal is geboren op 28-05-1956 in Voorschoten, zoon van Arie (Ari) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1) en Pieternella (Ella) Visser.
Notitie bij George: Drs. Politicologie. George koos na de middelbare school voor een journalistiek opleiding op de School voor de Journalistiek in Utrecht. Studeerde daarna aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en trad als doctorandus in de politieke wetenschappen in dienst van het Ministerie van Economische zaken.
George trouwde, 33 jaar oud, op 06-09-1989 in Wassenaar met Linda Groenestein, 27 jaar oud. Linda is geboren op 29-08-1962 in ’s-Gravenhage, dochter van F. Groenestein en J. Mulder.
Kinderen van George en Linda:
1 Alexander Rutger Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.2.1], geboren op 26-08-1990 in ’s-Gravenhage.
2 Madeline Annabelle Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.2.2], geboren op 31-07-1992 in ’s-Gravenhage.
3 Thomas Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.6.1.2.3], geboren op 01-06-1994 in Wassenaar.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6.9 Cornelia Clasina Bontenbal is geboren op 22-03-1908 in Bleiswijk, dochter van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.5.6) en Ingetje Arendje Groeneveld. Cornelia is overleden op 25-11-1994, 86 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: schoolarts, controlerend arts in Delft
Cornelia trouwde met J. Bouman. J. is geboren op 04-04-1899.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.6 Hendrik Bontenbal is geboren op 10-04-1806 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas (Klaas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1) en Elisabeth de Bruijn. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: timmermansknecht. Hendrik woonde tot zijn huwelijk in een huis aan de Kapelsteeg.
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 30-11-1836 in Haarlem met Cornelia Muys, 40 jaar oud. Cornelia is geboren op 25-12-1795 in Amersfoort, dochter van Govert Muys en Alyda van Arlas (?). Cornelia is overleden op 10-05-1842 in Haarlem, 46 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: winkelierster
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.6.1], geboren op 27-04-1837 in Haarlem. Elisabeth is overleden.
Notitie bij Elisabeth: Na de dood van haar ouders kwam zij in huis bij haar oom Gerrit (1804-1889) in Bleiswijk.
2 Alyda Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.6.2], geboren op 14-03-1839 in Haarlem. Alyda is overleden.
Notitie bij Alyda: Na het overlijden van haar ouders kwam zij in huis bij tante Jannetje (1843), zuster van haar vader, in Bleiswijk.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.7 Cornelis Bontenbal is geboren op 21-04-1813 in Bleiswijk, zoon van Nicolaas (Klaas) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1) en Elisabeth de Bruijn. Cornelis is overleden op 24-02-1874 in Haarlem, 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: timmerman
Cornelis trouwde, 38 jaar oud, op 05-11-1851 in Haarlem met Maria Weerman, 47 of 48 jaar oud. Maria is geboren in 1803 in Velsen, dochter van Jan Weerman en Petronella de Mol. Maria is overleden op 13-01-1873 in Haarlem, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.1], geboren op 18-06-1852 in Haarlem. Cornelis is overleden op 01-02-1856 in Bleiswijk, 3 jaar oud.
2 Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.2], geboren op 20-06-1854 in Haarlem. Gerardus is overleden op 12-08-1857 in Haarlem, 3 jaar oud.
3 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.3], geboren op 07-04-1856 in Haarlem. Maria is overleden op 15-10-1861 in Haarlem, 5 jaar oud.
4 Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.4], geboren op 04-11-1857 in Haarlem. Gerardus is overleden.
5 Anna (Johanna) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.5], geboren op 20-03-1859 in Haarlem. Johanna is overleden op 12-10-1861 in Haarlem, 2 jaar oud.
6 Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.6], geboren op 20-03-1859 in Haarlem. Elisabeth is overleden op 20-10-1860 in Haarlem, 1 jaar oud.
7 Clasina Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.7], geboren op 07-03-1861 in Haarlem. Clasina is overleden op 10-03-1879 in Haarlem, 18 jaar oud.
8 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.8], geboren op 22-03-1864 in Haarlem. Maria is overleden op 16-05-1904 in Haarlem, 40 jaar oud.
9 Johanna Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.9], geboren op 25-04-1866 in Haarlem. Johanna is overleden op 29-08-1866 in Haarlem, 4 maanden oud.
10 Hendrika Cornelia Bontenbal, geboren op 22-04-1868 in Haarlem. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.10.
1.2.2.2.1.1.6.9.1.7.10 Hendrika Cornelia Bontenbal is geboren op 22-04-1868 in Haarlem, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.1.7) en Maria Weerman. Hendrika is overleden op 27-01-1939 in Amsterdam, 70 jaar oud. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 06-07-1893 in Haarlem met Gerrit Bode.
1.2.2.2.1.1.6.9.3 Elisabeth Bontenbal is geboren op 09-05-1779 in Zevenhuizen, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9) en Apolonia (Pleuntje) Ouweneel (ook Ouweleen). Elisabeth is overleden op 18-03-1835 in Zevenhuizen, 55 jaar oud. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1802 in Zevenhuizen met Arie Brielsman. Arie is overleden in Zevenhuizen.
1.2.2.2.1.1.6.9.4 Jan Bontenbal is geboren in 1781, zoon van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9) en Apolonia (Pleuntje) Ouweneel (ook Ouweleen). Hij is gedoopt op 30-09-1781 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 30-11-1825 in Zevenhuizen, 43 of 44 jaar oud.
Notitie bij Jan: woonden huis nr 200 (1825), 198 (1927) en 83
Jan trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 20-05-1810 in Zevenhuizen met Maria Boef, 20 of 21 jaar oud. Maria is geboren in 1789, dochter van Bastiaan Boef en Maria van Erk. Zij is gedoopt op 21-03-1789. Maria is overleden op 14-04-1848 in Zevenhuizen, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij Maria: werkster, arbeidster
Kinderen van Jan en Maria:
1 Apolonea (Plonea) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.1], geboren op 16-10-1810 in Zevenhuizen. Plonea is overleden op 08-11-1810 in Zevenhuizen, 23 dagen oud.
2 Marrigje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.2], geboren op 01-07-1812 in Zevenhuizen. Marrigje is overleden op 13-10-1838 in Zevenhuizen, 26 jaar oud.
3 Pleuntje Bontenbal, geboren op 12-10-1813 in Benthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.3.
4 Gerritje Bontenbal, geboren op 14-03-1816 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.4.
5 Bastiaan Bontenbal, geboren op 30-07-1818 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.
6 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.6], geboren op 25-02-1820 in Zevenhuizen. Maria is overleden op 13-01-1827 in Zevenhuizen, 6 jaar oud.
7 Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.7], geboren op 09-09-1821 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 24-08-1822 in Zevenhuizen, 11 maanden oud.
8 Elisabeth Bontenbal, geboren op 10-01-1823 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.8.
9 Janna Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.9], geboren op 15-03-1826 in Zevenhuizen. Janna is overleden op 16-09-1827 in Zevenhuizen, 1 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.3 Pleuntje Bontenbal is geboren op 12-10-1813 in Benthuizen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4) en Maria Boef. Pleuntje is overleden op 11-01-1886 in Bleiswijk, 72 jaar oud. Pleuntje trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1837 in Bleiswijk met Gerrit de Vink, 38 of 39 jaar oud. Gerrit is geboren in 1798 in Pijnacker. Gerrit is overleden.
Kind van Pleuntje en Gerrit:
1 Jacob Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.3.1], geboren op 25-10-1833. Jacob is overleden op 04-03-1834, 4 maanden oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.4 Gerritje Bontenbal is geboren op 14-03-1816 in Zevenhuizen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4) en Maria Boef. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 01-11-1839 in Bleiswijk met Jan Feeler, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1808 in Bergschenhoek, zoon van Jan Feeler en Anna Catharina Schreiber. Jan is overleden op 21-12-1862 in Bleiswijk, 53 of 54 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5 Bastiaan Bontenbal is geboren op 30-07-1818 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4) en Maria Boef. Bastiaan is overleden op 27-11-1879 in Zevenhuizen, 61 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: Zij vestigden zich 26-5-1854 in Moerkapelle. Aagje ging in 1899 naar Reeuwijk.
Beroep:
Bouwknecht
Bastiaan trouwde, 33 jaar oud, op 02-04-1852 in Zevenhuizen met Aagje Verschoor, 26 jaar oud. Aagje is geboren op 07-09-1825 in Oudshoorn, dochter van Klaas Verschoor en Annigje Hak. Aagje is overleden op 15-01-1900 in Reeuwijk, 74 jaar oud.
Notitie bij Aagje: dienstbode
Kinderen van Bastiaan en Aagje:
1 Jan Bontenbal, geboren op 05-09-1852 in Moerkapelle. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.
2 Klaas Bontenbal, geboren op 09-04-1854 in Moerkapelle. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.
3 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.3], levenloos geboren dochter, geboren op 19-07-1855 in Moerkapelle.
4 Cornelis Bontenbal, geboren op 23-03-1860 in Moerkapelle. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.
5 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.5], levenloos geboren dochter, geboren op 29-04-1868 in Moerkapelle.
6 Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.6], levenloos geboren zoon, geboren op 24-09-1874 in Zevenhuizen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1874.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1 Jan Bontenbal is geboren op 05-09-1852 in Moerkapelle, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5) en Aagje Verschoor. Jan is overleden op 22-07-1920 in Woubrugge, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1920.
Notitie bij Jan: Het gezin ging 10-5-1884 van Moerkapelle naar Waddinxveen en 21-10-1890 naar Rijnzaterswoude.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1879 in Moerkapelle met Antje de Bloois, 28 jaar oud. Antje is geboren op 31-01-1851 in Bleiswijk, dochter van Arie de Bloois en Jannetje Lugtenburg. Antje is overleden.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Aagje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.1], geboren op 20-11-1879 in Moerkapelle.
2 Arie Frans Bontenbal, geboren op 19-10-1881 in Moerkapelle. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.
3 Bastiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.3], geboren op 24-11-1884 in Waddinxveen. Bastiaan is overleden op 09-12-1884 in Waddinxveen, 15 dagen oud.
4 Bastiaan Bontenbal, geboren op 04-12-1887 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4.
5 Jan Bontenbal, geboren op 31-03-1889 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2 Arie Frans Bontenbal is geboren op 19-10-1881 in Moerkapelle, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1) en Antje de Bloois. Arie is overleden op 07-09-1949 in Woubrugge, 67 jaar oud.
Notitie bij Arie: baas op een scheepswerf, later handelaar in olie
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 02-06-1905 in Woubrugge met Elisabeth Zuidam, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-02-1883 in Woubrugge, dochter van Philippus Zuidam en Dirkje Wildschut. Elisabeth is overleden op 05-07-1956 in Woubrugge, 73 jaar oud.
Kinderen van Arie en Elisabeth:
1 Jan Bontenbal, geboren op 09-04-1906 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.1.
2 Dirk Philippus Bontenbal, geboren op 08-02-1908 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.2.
3 Arina Antje Bontenbal, geboren op 20-06-1912 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.3.
4 Hendrik Bontenbal, geboren op 01-03-1919 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.4.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.1 Jan Bontenbal is geboren op 09-04-1906 in Woubrugge, zoon van Arie Frans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2) en Elisabeth Zuidam.
Notitie bij Jan: Uit dit huwelijk is een dochter geboren.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 08-02-1933 met A. Prins.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.2 Dirk Philippus Bontenbal is geboren op 08-02-1908 in Woubrugge, zoon van Arie Frans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2) en Elisabeth Zuidam. Dirk is overleden op 02-08-1969 in Woubrugge, 61 jaar oud.
Notitie bij Dirk: slager, los arbeider
Dirk trouwde, 42 jaar oud, op 15-02-1950 in Woubrugge met Danemina Maria Huisman, 33 jaar oud. Danemina is geboren op 16-11-1916 in Alphen a/d Rijn.
Kind van Dirk en Danemina:
1 Marijke Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.2.1], geboren op 28-05-1953 in Woubrugge.
Beroep:
Internist (Daniel de Hoed kliniek)
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.3 Arina Antje Bontenbal is geboren op 20-06-1912 in Woubrugge, dochter van Arie Frans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2) en Elisabeth Zuidam. Arina trouwde met T.C. Stopper.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.4 Hendrik Bontenbal is geboren op 01-03-1919 in Woubrugge, zoon van Arie Frans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2) en Elisabeth Zuidam.
Notitie bij Hendrik: oliehandelaar, later ambtenaar. Hendrik heeft op verzoek van zijn vader diens oliehandel voortgezet. De zaak liep gesmeerd tot de komst van het aardgas. De omzet van olie en flessengas liep zodanig terug, dat de zaak moest worden gesloten. Hij is toen in dienst gekomen van de provincie.
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 01-02-1950 in Woubrugge met Christina Helena Pieterse, 27 jaar oud. Christina is geboren op 12-10-1922 in Langeraar.
Kinderen van Hendrik en Christina:
1 Christina Helena (Ineke) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.4.1], geboren op 04-04-1952 in Woubrugge.
2 Arjan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.2.4.2], geboren op 19-01-1956 in Woubrugge.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4 Bastiaan Bontenbal is geboren op 04-12-1887 in Waddinxveen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1) en Antje de Bloois. Bastiaan is overleden op 06-02-1976 in Alphen a/d Rijn, 88 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: timmerman op een scheepswerf.
Bastiaan trouwde, 23 jaar oud, op 16-06-1911 in Koudekerk met Antje Hogenes, 21 jaar oud. Antje is geboren op 21-02-1890 in Koudekerk, dochter van Hermanus Hogenes en Antje van Heusden. Antje is overleden op 04-03-1979 in Leiderdorp, 89 jaar oud.
Kinderen van Bastiaan en Antje:
1 Jan Bontenbal, geboren op 09-04-1912 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4.1.
2 Antje Aagje Bontenbal, geboren op 02-11-1920 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4.1 Jan Bontenbal is geboren op 09-04-1912 in Woubrugge, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4) en Antje Hogenes. Jan trouwde, 38 jaar oud, op 14-12-1950 met H. de Jong.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4.2 Antje Aagje Bontenbal is geboren op 02-11-1920 in Woubrugge, dochter van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.4) en Antje Hogenes. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 21-09-1944 met Jan Turken.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5 Jan Bontenbal is geboren op 31-03-1889 in Waddinxveen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1) en Antje de Bloois. Jan is overleden op 12-10-1967 in Leiden, 78 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1916 in Woubrugge met Hilletje Maria van den Nagel, 22 jaar oud. Hilletje is geboren op 24-08-1893 in Woubrugge. Hilletje is overleden op 12-04-1970 in Hazerswoude, 76 jaar oud.
Kinderen van Jan en Hilletje:
1 Antje Bontenbal, geboren op 19-11-1919 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5.1.
2 Jan Bontenbal, geboren op 12-07-1922 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5.1 Antje Bontenbal is geboren op 19-11-1919 in Woubrugge, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5) en Hilletje Maria van den Nagel. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 16-04-1946 met G.W.J. Kuyper.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5.2 Jan Bontenbal is geboren op 12-07-1922 in Woubrugge, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5) en Hilletje Maria van den Nagel. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 25-05-1951 met P.C. Schellingerhout.
Kind van Jan en P.C.:
1 Ali Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.1.5.2.1].
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2 Klaas Bontenbal is geboren op 09-04-1854 in Moerkapelle, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5) en Aagje Verschoor. Klaas is overleden op 24-06-1918 in Schiebroek (R’dam), 64 jaar oud.
Notitie bij Klaas: slepersknecht, boerenarbeider.Het echtpaar vertrok 25-3-1886 van Moerkapelle naar Woubrugge, 1887 naar Waddinxveen en in 1894 naar Rotterdam. Woonden in 1895 Fabrieksweg 34, Rotterdam.
Klaas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-10-1878 in Moerkapelle met Pietje de Bloois, 18 jaar oud. Pietje is geboren op 13-01-1860 in Bleiswijk, dochter van Arie de Bloois en Jannetje Lugtenburg. Pietje is overleden op 26-07-1895 in Rotterdam, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 11-12-1895 in Rotterdam met Trijntje Qualm, 37 of 38 jaar oud. Trijntje is geboren in 1857 in Benthuizen, dochter van Dirk Qualm en Jacoba de Brouwer. Trijntje is overleden.
Kinderen van Klaas en Pietje:
1 Bastiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.1], geboren op 18-11-1878 in Moerkapelle. Bastiaan is overleden op 16-01-1879 in Moerkapelle, 1 maand oud.
2 Bastiaan Arie Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.2], geboren op 09-03-1880 in Moerkapelle. Bastiaan is overleden op 17-05-1880 in Moerkapelle, 2 maanden oud.
3 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.3], geboren op 22-01-1882 in Moerkapelle. Jannetje is overleden.
4 Aagje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.4], geboren op 24-09-1883 in Moerkapelle. Aagje is overleden op 14-11-1883 in Moerkapelle, 1 maand oud.
5 Aagje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.5], geboren op 24-02-1885 in Moerkapelle. Aagje is overleden op 12-06-1885 in Moerkapelle, 3 maanden oud.
6 Arie Bontenbal, geboren op 28-06-1886 in Woubrugge. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.6.
7 Bastiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.7], geboren op 18-12-1887 in Waddinxveen. Bastiaan is overleden op 24-04-1888, 4 maanden oud.
8 Frans Bontenbal, geboren op 01-04-1889 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.8.
9 Bastiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.9], geboren op 17-06-1891 in Waddinxveen.
10 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.10], geboren op 11-12-1892 in Waddinxveen.
11 Aagje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.11], geboren op 05-07-1894 in Rotterdam.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
12 Aagje Bontenbal, geboren op 30-05-1898 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.12.
13 Pleun Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.13], geboren op 30-11-1901 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.6 Arie Bontenbal is geboren op 28-06-1886 in Woubrugge, zoon van Klaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2) en Pietje de Bloois. Arie is overleden.
Notitie bij Arie: Zetschipper. Uit Rotterdam vertrokken 21-1-1917.
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1910 met Dingena van den Berge, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 10-03-1924 in Rotterdam. Dingena is geboren op 10-12-1889 in Bruinisse, dochter van Hendrik van den Berge en Lena Scherpenisse.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.8 Frans Bontenbal is geboren op 01-04-1889 in Waddinxveen, zoon van Klaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2) en Pietje de Bloois. Frans is overleden op 19-11-1938 in Rotterdam, 49 jaar oud.
Notitie bij Frans: schippersknecht, motorschipper.
Frans:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-09-1912 in Rotterdam met Cornelia van der Hoeven, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 07-07-1923 in Rotterdam. Cornelia is geboren op 13-04-1892 in Rotterdam, dochter van Cornelis van der Hoeven en Christina Clara Geel.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 13-04-1927 in Rotterdam met Johanna Maria van der Hoeven, 50 jaar oud. Johanna is geboren op 17-01-1877 in Rotterdam, dochter van Cornelis van der Hoeven en Christina Spolet. Johanna is overleden op 28-08-1943 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Kind van Frans en Cornelia:
1 Klaas Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.8.1], geboren op 04-06-1915 in Rotterdam. Klaas is overleden op 17-04-1920 in Rotterdam, 4 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2.12 Aagje Bontenbal is geboren op 30-05-1898 in Rotterdam, dochter van Klaas Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.2) en Trijntje Qualm. Aagje trouwde, 22 jaar oud, op 16-02-1921 in Rotterdam met Adriaan de Munnik, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 11-06-1923 in Rotterdam. Adriaan is geboren op 29-05-1899 in Rotterdam, zoon van Marinus de Munnik en Elisabeth van Balen.
Notitie bij Adriaan: los werkman
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4 Cornelis Bontenbal is geboren op 23-03-1860 in Moerkapelle, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5) en Aagje Verschoor. Cornelis is overleden op 26-03-1936 in Waddinxveen, 76 jaar oud.
Beroep:
vanaf 12-10-1890     Metselaar, aannemer (Op 5-11-1990 is het eeuwfeest gevierd van BONTENBAL BOUW B.V. met toespraken van de minister van Volkshuisvesting en de burgemeester van Reeuwijk. Geen Bontenbal meer in de directie. Cornelis (12-2-1893) is als adviseur aan het bedrijf verbonden en twee afstammelingen van de oprichter als bedrijfsleider.)
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 23-06-1883 in Moerkapelle met Pietje Pauk, 22 jaar oud. Pietje is geboren op 26-08-1860 in Moerkapelle, dochter van Jan Pauk en Adriana Zwart. Pietje is overleden op 07-03-1953 in Waddinxveen, 92 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Pietje:
1 Bastiaan Bontenbal, geboren op 07-10-1883 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.
2 Jan Bontenbal, geboren op 25-12-1884 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.
3 Adrianus Bontenbal, geboren op 15-02-1886 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.
4 Aagje Bontenbal, geboren op 17-05-1888 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.4.
5 Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.5], geboren op 10-04-1891 in Reeuwijk. Adriana is overleden op 06-04-1892 in Reeuwijk, 11 maanden oud.
6 Cornelis Bontenbal, geboren op 12-02-1893 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.
7 Pieter Bontenbal, geboren op 20-07-1895 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.
8 Adriana (Jana) Bontenbal, geboren op 27-03-1897 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.8.
9 Nicolaas (Niek) Bontenbal, geboren op 19-01-1899 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9.
10 Margaretha (Margo) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.10], geboren op 10-07-1901 in Reeuwijk. Margo is overleden op 13-07-1911 in Reeuwijk, 10 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1 Bastiaan Bontenbal is geboren op 07-10-1883 in Waddinxveen, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Bastiaan is overleden op 10-03-1930 in Gouda, 46 jaar oud.
Beroepen:
Metselaar
Cementwerker/opperman
Bastiaan trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1909 in Kamerik met Anna Hogendoorn, 25 jaar oud. Anna is geboren op 10-11-1883 in Kamerik, dochter van Arie Gijze Hogendoorn en Grietje Stolk. Anna is overleden op 05-05-1966 in Gouda, 82 jaar oud.
Kinderen van Bastiaan en Anna:
1 Cornelis Bontenbal, geboren op 01-02-1911 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.
2 Grietje (Gré) Bontenbal, geboren op 30-10-1912 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.2.
3 Arie Gijze Bontenbal, geboren op 29-06-1914 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.
4 Petronella (Nel) Bontenbal, geboren op 07-03-1917 in Lang Ruige Weide. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.4.
5 Jan (Jan) Bontenbal, geboren op 25-01-1920 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1 Cornelis Bontenbal is geboren op 01-02-1911 in Reeuwijk, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1) en Anna Hogendoorn.
Beroep:
Meubelmaker/productiechef
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1934 in Gouda met Geertruida den Ouden, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 23-10-1909 in Gouda, dochter van Adrianus den Ouden en Pieternella van Klaveren. Geertruida is overleden op 24-04-1989 in Gouda, 79 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Geertruida:
1 Bastiaan Bontenbal, geboren op 28-12-1934 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.1.
2 Pieternella Bontenbal, geboren op 24-12-1939 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.2.
3 Anna Bontenbal, geboren op 02-04-1942 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.3.
4 Adrianus Bontenbal, geboren op 24-12-1945 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.4.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.1 Bastiaan Bontenbal is geboren op 28-12-1934 in Gouda, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1) en Geertruida den Ouden.
Beroep:
Electronicus
Bastiaan trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1961 in Rotterdam met Adriana Geertruida Bergshoeff, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 12-02-1937 in Rotterdam, dochter van Adrianus Bergshoeff en Geertruida Johanna Rijff.
Kinderen van Bastiaan en Adriana:
1 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.1.1], geboren op 02-11-1961 in Rotterdam.
Beroep:
Systeemanalyst
2 Casper Adrianus Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.1.2], geboren op 07-12-1966 in Rotterdam.
Beroep:
Electronicus
3 Marjolein Jeannette Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.1.3], geboren op 15-08-1969 in Rotterdam.
Beroep:
Secretaresse
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.2 Pieternella Bontenbal is geboren op 24-12-1939 in Gouda, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1) en Geertruida den Ouden. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 04-09-1961 in Rotterdam met Onno Johan Lüning, 19 jaar oud. Onno is geboren op 04-04-1942 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.3 Anna Bontenbal is geboren op 02-04-1942 in Gouda, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1) en Geertruida den Ouden. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1964 in Rotterdam met Josephus Hendrikus Simons, 26 jaar oud. Josephus is geboren op 27-12-1937 in Rotterdam, zoon van Josephus Hendrikus M. Simons en Johanna Maria van der Heiden.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.4 Adrianus Bontenbal is geboren op 24-12-1945 in Gouda, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1) en Geertruida den Ouden.
Beroep:
Technicus/programmeur
Adrianus trouwde met Christina Caron. Christina is geboren op 16-09-1948 in Koog a/d Zaan, dochter van Henry Hugo Caron en Johanna Lamie.
Kinderen van Adrianus en Christina:
1 Wouter Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.4.1], geboren op 21-04-1971.
2 Marlies Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.1.4.2], geboren op 25-01-1974.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.2 Grietje (Gré) Bontenbal is geboren op 30-10-1912 in Gouda, dochter van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1) en Anna Hogendoorn. Gré trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1937 in Gouda met Gerrit van der Ham, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 31-08-1912, zoon van Arie Pieter van der Ham en Petronella Kolster.
Beroep:
Machinale houtbewerker
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3 Arie Gijze Bontenbal is geboren op 29-06-1914 in Gouda, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1) en Anna Hogendoorn.
Beroep:
Timmerman (heeft ook op het arbeidsbureau gewerkt als bemiddelaar afdeling bouw)
Arie trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1939 in Gouda met Janna Wilhelmina Lugthart, 21 jaar oud. Janna is geboren op 26-11-1917 in Gouda, dochter van Bernard Lugthart en Hendrika Dekker.
Kinderen van Arie en Janna:
1 Willem Bastiaan Bernhard (Willem) Bontenbal, geboren op 24-03-1941 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.1.
2 Henry Bontenbal, geboren op 22-07-1946 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.1 Willem Bastiaan Bernhard (Willem) Bontenbal is geboren op 24-03-1941 in Gouda, zoon van Arie Gijze Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3) en Janna Wilhelmina Lugthart.
Beroep:
Bouwkundige
Willem trouwde in Gouda met Hetty van Oel. De scheiding werd geregistreerd in 1987. Hetty is een dochter van Leenert van Oel en Alida Maria van der Speld.
Kinderen van Willem en Hetty:
1 Mirjam Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.1.1], geboren op 05-03-1969.
2 Astrid Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.1.2], geboren op 01-09-1971.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2 Henry Bontenbal is geboren op 22-07-1946 in Gouda, zoon van Arie Gijze Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3) en Janna Wilhelmina Lugthart.
Beroep:
Banketbakker
Henry trouwde in Lelystad met Catharina Petronella Joanna (Toos) Le Blanc. De scheiding werd geregistreerd op 06-02-1985.
Kinderen van Henry en Toos:
1 Henry Bontenbal, geboren op 29-01-1980 in Lelystad. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.1.
2 Robin Bontenbal, geboren op 25-01-1982 in Lelystad. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.1 Henry Bontenbal is geboren op 29-01-1980 in Lelystad, zoon van Henry Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2) en Catharina Petronella Joanna (Toos) Le Blanc. Henry begon een relatie met nn.
Kind van Henry en nn:
1 Timo Aswin Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.1.1], geboren op 16-11-2006 in Lelystad.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.2 Robin Bontenbal is geboren op 25-01-1982 in Lelystad, zoon van Henry Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2) en Catharina Petronella Joanna (Toos) Le Blanc. Robin begon een relatie met Rosa Steenhuis. Rosa is geboren in Alkmaar.
Kind van Robin en Rosa:
1 Justin Robin Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.3.2.2.1], geboren op 19-07-2005 in Alkmaar.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.4 Petronella (Nel) Bontenbal is geboren op 07-03-1917 in Lang Ruige Weide, dochter van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1) en Anna Hogendoorn. Nel trouwde, 23 jaar oud, op 29-01-1941 met Gerrit de Ruijter, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 10-05-1912 in Boskoop, zoon van Johan de Ruijter en Catharina Boekkooi.
Beroep:
Accountant/leraar (E.Drs)
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5 Jan (Jan) Bontenbal is geboren op 25-01-1920 in Gouda, zoon van Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1) en Anna Hogendoorn. Jan is overleden op 27-05-2001 in Gouda, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op 31-05-2001 in Gouda.
Beroepen:
Metselaar (11 jaar)
Assistent-accountant (23 jaar)
Admin. bouw-/aanverwante bedrijven (15 jaar)
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1942 in Reeuwijk met Lena Maria Westdorp, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 10-08-1967. Lena is geboren op 03-05-1922 in Reeuwijk, dochter van Leendert Westdorp en Maria van Brakel. Lena is overleden op 12-11-1979 in Gouda, 57 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 17-07-1968 in Gouda met Anna Caecilia Vossen, 55 jaar oud. Anna is geboren op 21-12-1912 in Mönchen-Gladbach.
Kinderen van Jan en Lena:
1 Anna Maria Catharina (Annemarie) Bontenbal, geboren op 04-06-1944 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.1.
2 Leendert Bastiaan (Leo) Bontenbal, geboren op 18-02-1946 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2.
3 Jan (John) Bontenbal, geboren op 16-07-1947 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.
4 Maria Anna Lena (Marian) Bontenbal, geboren op 17-11-1949 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.4.
5 Bastiaan Bontenbal, geboren op 30-06-1951 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.5.
6 Lena Margaretha Nelly (Marleen) Bontenbal, geboren op 27-02-1954 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.6.
7 Dirk Cornelis (Dick) Bontenbal, geboren op 04-06-1955 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.7.
8 Cornelis (Cock) Bontenbal, geboren op 02-12-1956 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.8.
9 Pieter Marinus Arie (Peter) Bontenbal, geboren op 23-05-1959 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.9.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.1 Anna Maria Catharina (Annemarie) Bontenbal is geboren op 04-06-1944 in Gouda, dochter van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Lerares kinderverzorging
Annemarie trouwde, 21 jaar oud, op 11-08-1965 in Gouda met Willem Hildebrandt Klomp, 19 jaar oud. Willem is geboren op 12-02-1946 in Rotterdam, zoon van Willem Klomp en Tannetje Johanna Karreman.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2 Leendert Bastiaan (Leo) Bontenbal is geboren op 18-02-1946 in Gouda, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Wacht-chef proces-industrie
Leo trouwde, 20 jaar oud, op 28-12-1966 in Gouda met Martha Catharina Hortensius, 18 jaar oud. Martha is geboren op 28-03-1948 in Gouda, dochter van Dirk Hortensius en Elisabeth Christina Boere.
Kinderen van Leo en Martha:
1 Teunis (Theo) Bontenbal, geboren op 02-10-1967 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2.1.
2 Mark (Mark) Bontenbal, geboren op 14-07-1971 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2.1 Teunis (Theo) Bontenbal is geboren op 02-10-1967 in Gouda, zoon van Leendert Bastiaan (Leo) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2) en Martha Catharina Hortensius.
Beroep:
Proces-operator
Theo trouwde, 35 jaar oud, op 11-08-2003 in Moordrecht met Esther (Esther) Verweijgeboren. Esther is geboren in Haastrecht.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2.2 Mark (Mark) Bontenbal is geboren op 14-07-1971 in Gouda, zoon van Leendert Bastiaan (Leo) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2) en Martha Catharina Hortensius.
Beroep:
Timmerman
Mark trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-2001 in Gouda met Angela (Angela) Heuvelman, 30 jaar oud. Angela is geboren op 19-08-1970 in Gouda, dochter van Antonius Anton (Anton) Heuvelman en Agnes Lamberta (Agnes) van Vliet.
Kind van Mark en Angela:
1 Danique (Danique) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.2.2.1], geboren op 17-10-2002 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3 Jan (John) Bontenbal is geboren op 16-07-1947 in Gouda, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Kwaliteits-analist (chemische bedrijven)
John trouwde, 24 jaar oud, op 16-03-1972 in Breda met Maria Sebastiana (Mieke) Vermeulen, 21 jaar oud. Mieke is geboren op 21-01-1951 in Breda, dochter van Wilhelmus Lambertus Antonius Vermeulen en Antonia Adriana Vermeulen.
Kinderen van John en Mieke:
1 Paula Mary-Jane Bontenbal, geboren op 09-09-1973 in Roosendaal. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.1.
2 Irma Lauretta Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.2], geboren op 20-02-1976 in Roosendaal.
3 Joost Jan Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.3], geboren op 26-03-1979 in Roosendaal. Joost is overleden op 30-12-1994 in Roosendaal, 15 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.1 Paula Mary-Jane Bontenbal is geboren op 09-09-1973 in Roosendaal, dochter van Jan (John) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3) en Maria Sebastiana (Mieke) Vermeulen.
Beroepen:
Agent van politie
Juridisch beleidsadviseur
Paula trouwde in ’s-Gravenhage met S.G. (Rino) Galetta.
Beroep:
Verzuimcoördinator
Kinderen van Paula en Rino:
1 Giulia Celeste (Giulia) Galetta [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.1.1], geboren op 25-05-2000 in ’s-Gravenhage.
2 Stefano Alessandro (Stef) Galetta [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.3.1.2], geboren op 30-08-2005 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.4 Maria Anna Lena (Marian) Bontenbal is geboren op 17-11-1949 in Gouda, dochter van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Admin.medewerkster
Marian trouwde, 21 jaar oud, op 25-03-1971 in Gouda met Willem Hendrik van der Willik, 22 jaar oud. Willem is geboren op 23-11-1948 in Reeuwijk, zoon van Jan van der Willik en Catharina Petronella de Gruyl.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.5 Bastiaan Bontenbal is geboren op 30-06-1951 in Gouda, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Bouwkundig constructietekenaar
Bastiaan trouwde, 28 jaar oud, op 07-09-1979 in Gouda met Elisabeth (Sissi) de Hoog, 20 jaar oud. Sissi is geboren op 25-03-1959 in Gouda, dochter van Anton de Hoog en Adri Lugtenburg.
Kinderen van Bastiaan en Sissi:
1 Frank Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.5.1], geboren op 17-03-1983 in Gouda.
2 Astrid Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.5.2], geboren op 08-12-1985 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.6 Lena Margaretha Nelly (Marleen) Bontenbal is geboren op 27-02-1954 in Gouda, dochter van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp. Marleen trouwde, 16 jaar oud, op 02-02-1971 in Gouda met Ferdinand Robert Paul Beil, 22 jaar oud. Ferdinand is geboren op 17-03-1948 in Zuilen, zoon van Cornelis Marinus Beil en Anna Jacoba van de Water.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.7 Dirk Cornelis (Dick) Bontenbal is geboren op 04-06-1955 in Gouda, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Verkoper/fotograaf
Dick trouwde, 37 jaar oud, op 21-01-1993 in La Coruña (E) met Marie José Rivas-Lopez, 30 jaar oud. Marie is geboren op 17-05-1962 in Ferrol (E), dochter van Antonio Rivas-Landrove en Marie Theresia Lopez-Fontenla.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.8 Cornelis (Cock) Bontenbal is geboren op 02-12-1956 in Gouda, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Beroep:
Assistent produktiechef
Cock trouwde, 27 jaar oud, op 26-07-1984 in ’s-Gravenhage met Karin Ratten, 25 jaar oud. Karin is geboren op 22-02-1959 in Gouda, dochter van Johannes Gijsbertus Ratten en Ingrid Johanna Wannet.
Kinderen van Cock en Karin:
1 Robin Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.8.1], geboren op 22-10-1986 in Gouda.
2 Pim Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.8.2], geboren op 31-05-1989 in Gouda.
3 Josje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.8.3], geboren op 24-02-1994 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.9 Pieter Marinus Arie (Peter) Bontenbal is geboren op 23-05-1959 in Gouda, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5) en Lena Maria Westdorp.
Notitie bij Peter: Wegens zijn interesse voor Oosterse kunst besloot Peter zich te laten opleiden aan de Chinese Kunstacademie in Den Haag, waar alleen oosterse technieken en kunsten gedoceerd worden. Hij werkt met olieverf, acryl en Chinese inkt op rijstpapier. Tijdens zijn studie reisde hij door China, waar hij verscheidene malen exposeerde, Hij beschrijft zijn werk als "abstract expressionisme, geïnspireerd op oriëntaalse en met name de Chinese kunst".
Beroep:
Kunstschilder
Peter ging samenwonen met Debby Catharina Biekart. Debby is geboren op 14-04-1959 in Rotterdam, dochter van Ruud Biekart en Lenie Moniung.
Kind van Peter en Debby:
1 Timo Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.1.5.9.1], geboren op 22-08-1987 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2 Jan Bontenbal is geboren op 25-12-1884 in Waddinxveen, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Jan is overleden op 05-01-1967 in Voorschoten, 82 jaar oud.
Notitie bij Jan: Het echtpaar kwam van Moerkapelle naar Zevenhuizen 8-2-1909.
Beroep:
Metselaar/aannemer
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-01-1909 in Moerkapelle met Adriana Antje Boer, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 21-08-1886 in Moerkapelle, dochter van Leendert Boer en Jansje Hartveld. Adriana is overleden op 13-06-1965 in Voorschoten, 78 jaar oud.
Kinderen van Jan en Adriana:
1 Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.1], geboren op 12-07-1909 in Zevenhuizen. Cornelis is overleden op 03-02-1932 in Zevenhuizen, 22 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis was gebrekkig en moest zijn hele leven worden verpleegd en verzorgd.
2 Leendert Bontenbal, geboren op 14-01-1912 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.
3 Pieter Bontenbal, geboren op 20-01-1914 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.
4 Jansje Pietje Bontenbal, geboren op 14-07-1924 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.4.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2 Leendert Bontenbal is geboren op 14-01-1912 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2) en Adriana Antje Boer.
Notitie bij Leendert: In mei ’40 bij aanvallen van parachutisten op de Moerdijkbrug verloor Leendert op het eiland van Dordrecht zijn rechterarm door een duitse handgranaat.
Beroepen:
Aannemer
Beëdigd taxateur
Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 13-11-1940 in Gouda met Marrigje Hermijntje (Margo) van Gangelen, 27 jaar oud. Margo is geboren op 11-03-1913 in Zevenhuizen, dochter van Schalk van Gangelen en Geertje de Wit. Margo is overleden op 06-07-1988 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud (oorzaak: ziekenhuis).
Kinderen van Leendert en Margo:
1 Adriana Geertje (Janie) Bontenbal, geboren op 06-02-1942 in Zoetermeer. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.1.
2 Geertje Willy Bontenbal, geboren op 26-06-1943 in Zoetermeer. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.2.
3 Jan Bontenbal, geboren op 08-09-1945 in Zoetermeer. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.3.
4 Henny Bontenbal, geboren op 06-05-1948 in Zoetermeer. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.4.
5 Schalk Leendert Bontenbal, geboren op 08-10-1950 in Zoetermeer. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.5.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.1 Adriana Geertje (Janie) Bontenbal is geboren op 06-02-1942 in Zoetermeer, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2) en Marrigje Hermijntje (Margo) van Gangelen. Janie:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1964 in Zoetermeer met Gerard Minekus, 24 of 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Gerard is geboren in 1939 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Gerard: Reclamemaker.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1968 in Zoetermeer met Herman Termaaten, 30 of 31 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Herman is geboren in 1937 in ’s-Gravenhage. Herman is overleden in 1985 in ’s-Gravenhage, 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij Herman: Ambtenaar Justitie.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.2 Geertje Willy Bontenbal is geboren op 26-06-1943 in Zoetermeer, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2) en Marrigje Hermijntje (Margo) van Gangelen.
Notitie bij Geertje: Orthopedisch instrumentmaker (de enige vrouwelijke in NL)
Geertje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 01-09-1962 in ’s-Gravenhage met Wilhelmus Johannes van Woerkens, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 13-12-1969. Wilhelmus is geboren op 16-10-1937 in ’s-Gravenhage.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 23-02-1989 in ’s-Gravenhage met Mattheus Kiek Tigler Wybrandi, 53 jaar oud. Mattheus is geboren op 23-08-1935 in Bremen.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.3 Jan Bontenbal is geboren op 08-09-1945 in Zoetermeer, zoon van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2) en Marrigje Hermijntje (Margo) van Gangelen.
Notitie bij Jan: Jurist.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 25-09-1976 in Boekarest met Valeria Eugenia Tintea, 29 jaar oud. Valeria is geboren op 28-01-1947, dochter van Ion Petru Tintea en Valeria Niciforescu.
Notitie bij Valeria: Psychiater.
Kinderen van Jan en Valeria:
1 Ion Leenderd Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.3.1], geboren op 08-02-1982 in ’s-Gravenhage.
2 Peter Valeriu Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.3.2], geboren op 18-08-1987 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.4 Henny Bontenbal is geboren op 06-05-1948 in Zoetermeer, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2) en Marrigje Hermijntje (Margo) van Gangelen. Henny trouwde met Roeland van Duyse. Roeland is geboren in 1944 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Roeland: Ambtenaar.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.5 Schalk Leendert Bontenbal is geboren op 08-10-1950 in Zoetermeer, zoon van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2) en Marrigje Hermijntje (Margo) van Gangelen.
Notitie bij Schalk: Architect.
Schalk trouwde, 29 jaar oud, op 18-03-1980 in Zoetermeer met Rose-Marie Christine Johanna Berghuijs, 33 jaar oud. Rose-Marie is geboren op 20-12-1946 in Vught, dochter van Joseph Dieudonné Berghuijs en Rosalia Mentink.
Kinderen van Schalk en Rose-Marie:
1 Wiggert Schalkszoon Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.5.1], geboren op 21-05-1981 in Zoetermeer.
2 Joppe Leendert Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.5.2], geboren op 15-03-1983 in Zoetermeer.
3 Diederik Olivier Benjamin Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.2.5.3], geboren op 21-06-1991 in Zoetermeer.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3 Pieter Bontenbal is geboren op 20-01-1914 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2) en Adriana Antje Boer. Pieter is overleden op 31-08-2006 in Zevenhuizen, 92 jaar oud (oorzaak: ouderdom (longontsteking).
Beroep:
Aannemer (P.BONTENBAL Jzn. AANNEMER.)
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 24-09-1941 in Zevenhuizen met Alida Bos, 25 jaar oud. Alida is geboren op 12-12-1915 in Zevenhuizen, dochter van Jan Bos en Maria van Hanswijk.
Kind van Pieter en Alida:
1 Jan (Jan) Bontenbal, geboren op 03-08-1946 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1 Jan (Jan) Bontenbal is geboren op 03-08-1946 in Zevenhuizen, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3) en Alida Bos.
Beroep:
Ingenieur
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1972 in Delft met Adriana (Adri) Sloot, 21 jaar oud. Adri is geboren op 30-11-1950 in Vlaardingen, dochter van Marinus Cornelis Sloot en Abigail (Elly) Hopman.
Kinderen van Jan en Adri:
1 Erik Bontenbal, geboren op 05-10-1976 in Delft. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1.1.
2 Karin Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1.2], geboren op 29-08-1980 in Leidschendam.
Beroep:
strafrecht jurist
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1.1 Erik Bontenbal is geboren op 05-10-1976 in Delft, zoon van Jan (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1) en Adriana (Adri) Sloot.
Beroep:
Ingenieur
Erik trouwde, 29 jaar oud, op 14-08-2006 in ? met Vanessa (Vanessa) Krul, 29 jaar oud. Vanessa is geboren op 06-03-1977 in ?.
Kind van Erik en Vanessa:
1 Dani (Dani) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.3.1.1.1], geboren op 27-10-2006 in Berkel en Rodenrijs.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2.4 Jansje Pietje Bontenbal is geboren op 14-07-1924 in Zevenhuizen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.2) en Adriana Antje Boer. Jansje is overleden op 17-09-2006 in Zoetermeer, 82 jaar oud. Jansje trouwde, 24 jaar oud, op 06-10-1948 in Zevenhuizen met Cornelis (Kees) van Leeuwen, 24 jaar oud. Kees is geboren op 16-11-1923 in Zoetermeer, zoon van Arie van Leeuwen en Kaatje Brussé.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3 Adrianus Bontenbal is geboren op 15-02-1886 in Waddinxveen, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Adrianus is overleden op 15-03-1943, 57 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Hij werkte veel samen met zijn broer Cornelis (12-02-1893).
Beroepen:
Timmerman
Aannemer (Adrianus heeft in 1910 een timmerbedrijfje overgenomen)
Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 12-07-1911 in Gouda met Johanna Rabouw, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 21-08-1886 in Gouda, dochter van Hendrik Johannes Rabouw en Johanna van Eijck. Johanna is overleden op 11-05-1983 in Gouda, 96 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Petronella Bontenbal, geboren op 04-12-1912 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.1.
2 Johanna Bontenbal, geboren op 04-07-1916 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.2.
3 Cornelis Bontenbal, geboren op 09-05-1920 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.
4 Hendrika (Henny) Bontenbal, geboren op 04-11-1925 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.4.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.1 Petronella Bontenbal is geboren op 04-12-1912 in Reeuwijk, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3) en Johanna Rabouw. Petronella trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1935 in Reeuwijk met Johannes (Jan) van Egmond, 22 jaar oud. Jan is geboren op 22-01-1913 in Rijnsburg, zoon van Gerrit van Egmond en Maria Johanna Iterson.
Notitie bij Jan: Bollenkweker,exporteur.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.2 Johanna Bontenbal is geboren op 04-07-1916 in Reeuwijk, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3) en Johanna Rabouw. Johanna is overleden op 15-01-1985, 68 jaar oud. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1943 in Waddinxveen met Dirk (Dick) Uitbeijerse, 24 jaar oud. Dick is geboren op 23-06-1918 in Waddinxveen, zoon van Gerrit Uitbeijerse en Jaantje Baas.
Notitie bij Dick: Veehouder.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3 Cornelis Bontenbal is geboren op 09-05-1920 in Reeuwijk, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3) en Johanna Rabouw.
Notitie bij Cornelis: Aannemer. Cor Bontenbal Azoon nam het timmerbedrijf over van zijn in 1943 overleden vader, evenals zijn vaderwerkte hij vell samen met zijn oom, Cor Bontenbal Czn (12-2-1893). Op 01-01-1949 werden beide bedrijven samengevoegd onder de naam: FIRMA BONTENBAL AANNEMERSBEDRIJF.
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 14-06-1945 in Waddinxveen met Elisabeth Dekker, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op 26-11-1918 in Waddinxveen, dochter van Hendrik Dekker en Jannetje van Muijen.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Marianne Bontenbal, geboren op 03-02-1947 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.1.
2 Adrianus Bontenbal, geboren op 20-09-1947 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.1 Marianne Bontenbal is geboren op 03-02-1947 in Reeuwijk, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3) en Elisabeth Dekker.
Notitie bij Marianne: Onderwijzeres.
Marianne trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1969 in Reeuwijk met J. Maasland, 26 jaar oud. J. is geboren op 07-05-1942 in Hardinxveld-Giesendam.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.2 Adrianus Bontenbal is geboren op 20-09-1947 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3) en Elisabeth Dekker.
Notitie bij Adrianus: Bedrijfsleider Aannemingsbedrijf Bontenbal Bouw B.V.
Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1972 in Veere met Ineke Dingemanse, 25 jaar oud. Ineke is geboren op 15-04-1947 in Kortgene, dochter van W.D. Dingemanse en P. de Looff.
Kinderen van Adrianus en Ineke:
1 Wilco Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.2.1], geboren op 20-02-1974 in Gouda.
2 Karin Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.3.2.2], geboren op 29-04-1981 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3.4 Hendrika (Henny) Bontenbal is geboren op 04-11-1925 in Reeuwijk, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.3) en Johanna Rabouw. Henny trouwde, 23 jaar oud, op 16-12-1948 in Reeuwijk met Cornelis Bakker, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 10-08-1921 in Sassenheim, zoon van Jacobus Willem Nicolaas Bakker en Sara Marrigje van der Tang. Cornelis is overleden op 21-08-1973, 52 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Handelaar in landbouwmachines/bulldozerbedrijf.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.4 Aagje Bontenbal is geboren op 17-05-1888 in Waddinxveen, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Aagje is overleden op 11-08-1921 in Gouda, 33 jaar oud. Aagje trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1914 in Reeuwijk met Marinus Jacob Plak, 25 jaar oud. Marinus is geboren op 10-04-1889 in Reeuwijk, zoon van Gerrit Plak en Pietertje van Triet. Marinus is overleden op 27-10-1953 in Rotterdam, 64 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6 Cornelis Bontenbal is geboren op 12-02-1893 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Cornelis is overleden op 20-04-1966 in Reeuwijk, 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Adrianus heeft in 1910 een timmerbedrijfje overgenomen. Hij werkte veel samen met zijn broer Cornelis (12-02-1893). De 4 zonen hebben allen in het bedrijf van hun vader gewerkt. Cornelis was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn aftreden als bestuurslid van "Het Groene Kruis" in 1963, werd hij voor zijn verdiensten gedurende 22 jaar tot erelid benoemd. In het jubileum magazine ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het bouwbedrijf schreef Cor Bontenbal Azn. Over zijn oom Cor Bontenbal Czn: Cor bouwde het bedrijf van zijn vader uit door naast klantenwerk ook grotere werk aan te nemen, zoals complete woningen en boerderijen en een school en een garage. Bovendien werden de activiteiten nog verder uitgebreid door wegenwerk aan te pakken. Het werkterrein van het bedrijf strekte zich al spoedig uit tot buiten Reeuwijk. Vanzelfsprekend werkte Cor daarbij veel samen met zijn broer Adriaan. De jaren dertig waren voor het bedrijf niet gemakkelijk. Toch vond Bontenbal het toen al van groot belang om het personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden. Daarom begon men met het bouwen voor eigen rekening en risico, vooral woningen voor de verhuur, die dan in eigen bezit bleven. In de WO II stonden de werkzaamheden echter op en laag pitje. Omdat de Bontenballen niet voor de Duitsers wensten te werken. Inmiddels had Cor Bontenbal Azn. Het timmerbedrijf van zijn in 1943 overleden vader A. Bontenbal Czn. Overgenomen. Op 01-01-1949 werden beide bedrijven samengevoegd onder de naam : Fa Bontenbal Aannemersbedrijf, later omgezet in: BV Aannemersbedrijf Bontenbal. Op 26-02-1987 droegen de toenmalige firmanten Bontenbal het bedrijf over aan dr. Mr. W.J.M. Noldus. Tegenwoordige naam: BONTENBAL BOUW B.V., Reewal 1, Postbus 8, 2810 AA Reeuwijk.
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 05-11-1915 in Reeuwijk met Martina Johanna Oosterom, 22 jaar oud. Martina is geboren op 11-12-1892 in Reeuwijk. Martina is overleden op 01-07-1969 in Reeuwijk, 76 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Martina:
1 Cornelis Bontenbal, geboren op 18-02-1916 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.
2 Sophia Bontenbal, geboren op 04-08-1918 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.2.
3 Martinus Bontenbal, geboren op 22-10-1920 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.3.
4 Pieter Bontenbal, geboren op 18-04-1923 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.
5 Pieternella (Nelly) Bontenbal, geboren op 01-06-1924 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.5.
6 Willem Bontenbal, geboren op 17-06-1927 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.
7 Nico (Niek) Bontenbal, geboren op 16-10-1929 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7.
8 Dirk Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.8], geboren op 19-10-1936 in Gouda. Dirk is overleden op 15-06-1938 in Gouda, 1 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1 Cornelis Bontenbal is geboren op 18-02-1916 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom. Cornelis trouwde met Marie van der Weijde. Marie is geboren op 30-08-1915.
Kinderen van Cornelis en Marie:
1 Cornelis Bontenbal, geboren op 27-11-1938 in Boskoop. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.1.
2 Willem Bontenbal, geboren op 21-06-1940 in Boskoop. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2.
3 Martine Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.3], geboren op 07-01-1944 in Boskoop.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.1 Cornelis Bontenbal is geboren op 27-11-1938 in Boskoop, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1) en Marie van der Weijde. Cornelis trouwde met I. van den Berg. De scheiding werd uitgesproken.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2 Willem Bontenbal is geboren op 21-06-1940 in Boskoop, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1) en Marie van der Weijde.
Notitie bij Willem: Bedrijfsleider.
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 04-07-1962 in Gouda met Wilhelmina Charlotte de Wilt, 19 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 01-05-1943 in Rotterdam, dochter van Cornelis de Wilt en Clasina Louisa Barneveld.
Kinderen van Willem en Wilhelmina:
1 Bianca Bontenbal, geboren op 01-01-1963 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2.1.
2 Erik Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2.2], geboren op 17-05-1967 in Gouda.
Notitie bij Erik: Vertegenwoordiger.
3 Michael Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2.3], geboren op 24-04-1972 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2.1 Bianca Bontenbal is geboren op 01-01-1963 in Gouda, dochter van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.1.2) en Wilhelmina Charlotte de Wilt.
Notitie bij Bianca: Verpleegkundige.
Bianca trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1987 in Reeuwijk met Simon Visser.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.2 Sophia Bontenbal is geboren op 04-08-1918 in Reeuwijk, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom. Sophia trouwde, 27 jaar oud, op 14-11-1945 in Reeuwijk met Gijs Blom, 31 jaar oud. Gijs is geboren op 11-06-1914 in Reeuwijk.
Notitie bij Gijs: Gijs en Sophia hadden jarenlang een bloeiende kaaswinkel in Scheveningen.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.3 Martinus Bontenbal is geboren op 22-10-1920 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom. Martinus is overleden op 26-08-1946 in Reeuwijk, 25 jaar oud (oorzaak: auto-ongeluk). Martinus trouwde, 23 jaar oud, op 30-11-1943 in Waddinxveen met Jannie Huijsman.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4 Pieter Bontenbal is geboren op 18-04-1923 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom. Pieter is overleden op 17-10-1992 in Woerden, 69 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Aannemer.
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1946 in Gouda met Barendina Hofman, 25 jaar oud. Barendina is geboren op 12-01-1921 in Gouda.
Kinderen van Pieter en Barendina:
1 Martina Wijnanda Bontenbal, geboren op 18-09-1946 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.1.
2 Wijnanda Martina Bontenbal, geboren op 21-04-1949 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.2.
3 Robert Bontenbal, geboren op 16-03-1959 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.3.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.1 Martina Wijnanda Bontenbal is geboren op 18-09-1946 in Reeuwijk, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4) en Barendina Hofman. Martina trouwde, 23 jaar oud, op 26-02-1970 in ’s-Gravenhage met Johannes Josephus Brochard, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 12-09-1946 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Johannes: Technisch employé
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.2 Wijnanda Martina Bontenbal is geboren op 21-04-1949 in Reeuwijk, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4) en Barendina Hofman. Wijnanda trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1972 in Reeuwijk met Fernando Hendrikus Johannes Kolster, 26 jaar oud. Fernando is geboren op 29-09-1945 in Gouda.
Notitie bij Fernando: Administratief medewerker.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.3 Robert Bontenbal is geboren op 16-03-1959 in Gouda, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4) en Barendina Hofman.
Notitie bij Robert: werkzaam in de horeca.
Robert trouwde, 29 jaar oud, op 10-06-1988 in Amsterdam met Anja Christine Bas Backer, 24 jaar oud. Anja is geboren op 26-07-1963 in Amsterdam.
Kinderen van Robert en Anja:
1 Tim Martijn Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.3.1], geboren op 09-11-1991 in Amsterdam.
2 Jasper Pieter Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.4.3.2], geboren op 15-10-1994 in Amsterdam.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.5 Pieternella (Nelly) Bontenbal is geboren op 01-06-1924 in Reeuwijk, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom. Nelly trouwde, 27 jaar oud, op 20-12-1951 in Reeuwijk met Pieter Bauer, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 01-06-1924 in Zeist.
Notitie bij Pieter: Journalist, werkte jaren bij Elsevier.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6 Willem Bontenbal is geboren op 17-06-1927 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom.
Notitie bij Willem: Willem is in 1993 met zijn vrouw in Amerika gaan wonen.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1952 in Gouda met J. (Lieneke) Bulder, 22 of 23 jaar oud. Lieneke is geboren in 1929. Lieneke is overleden in 2007 in Denemarken, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen van Willem en Lieneke:
1 Ellen Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.1], geboren op 01-11-1953 in Reeuwijk.
2 Saskia Bontenbal, geboren op 16-10-1957 in Reeuwijk. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.2.
3 Martin Dirk Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.3], geboren in 1960 in Reeuwijk. Martin is overleden op 21-08-1964 in Reeuwijk, 3 of 4 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.2 Saskia Bontenbal is geboren op 16-10-1957 in Reeuwijk, dochter van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6) en J. (Lieneke) Bulder.
Notitie bij Saskia: in 1980 verhuisd naar US
Saskia trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1982 in USA met Gordon (Gordon) Schaeffer.
Notitie bij Gordon: Schauffer ( naam verandert naar Schaeffer) zoon van Sam en Beulah Schauffer
Kinderen van Saskia en Gordon:
1 Sarah Beth Schaeffer [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.2.1], geboren op 09-10-1985 in ??.
2 Nathan Ezra Schaeffer [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.2.2], geboren op 03-02-1990 in ??.
3 Michael William Schaeffer [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.6.2.3], geboren op 06-04-1992 in ??.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7 Nico (Niek) Bontenbal is geboren op 16-10-1929 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6) en Martina Johanna Oosterom. Niek trouwde, 24 jaar oud, op 23-12-1953 in Reeuwijk met Catharina Johanna (To) den Haan, 20 jaar oud. To is geboren op 25-02-1933 in Rotterdam.
Kinderen van Niek en To:
1 Iris (Iris) Bontenbal, geboren op 11-07-1956 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7.1.
2 Angelique (Angelique) Bontenbal, geboren op 13-04-1971 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7.1 Iris (Iris) Bontenbal is geboren op 11-07-1956 in Gouda, dochter van Nico (Niek) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7) en Catharina Johanna (To) den Haan. Iris trouwde, 21 jaar oud, op 28-02-1978 in Boskoop met Hendrik Vos, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-11-1954 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7.2 Angelique (Angelique) Bontenbal is geboren op 13-04-1971 in Gouda, dochter van Nico (Niek) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.6.7) en Catharina Johanna (To) den Haan. Angelique trouwde met Mark (Mark) Baars.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7 Pieter Bontenbal is geboren op 20-07-1895 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Pieter is overleden op 14-12-1980 in Hazerswoude, 85 jaar oud.
Beroep:
Boomkweker (Hazerswoude)
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 12-11-1924 in Moordrecht met Cornelia van der Kaa, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-05-1899 in Moordrecht, dochter van Johannes van der Kaa en Niesje Stofberg. Cornelia is overleden in ??.
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Cornelis (Kees) Bontenbal, geboren op 21-08-1926 in Hazerswoude. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.
2 Nico Bastiaan Bontenbal, geboren op 09-08-1930 in Hazerswoude. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.
3 Nellie Bontenbal, geboren op 19-09-1934 in Hazerswoude. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.3.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1 Cornelis (Kees) Bontenbal is geboren op 21-08-1926 in Hazerswoude, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7) en Cornelia van der Kaa.
Notitie bij Kees: Boomkweker, geen van de 4 zonen had interesse om de boomkwekerij voort te zetten, zodat Kees het bedrijf in 1991 heeft verkocht aan derden.
Kees trouwde, 29 jaar oud, op 28-12-1955 in Hazerswoude met Suzanna de Gelder, 23 jaar oud. Suzanna is geboren op 17-05-1932 in Hazerswoude, dochter van Philippus de Gelder en Grietje van Hoff.
Kinderen van Kees en Suzanna:
1 Pieter Bontenbal, geboren op 09-02-1957 in Hazerswoude. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.1.
2 Philippus (Flip) Bontenbal, geboren op 13-10-1958 in Hazerswoude. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.2.
3 Cornelis (Kees) Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.3], geboren op 30-09-1961 in Hazerswoude.
4 Nico Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.4], geboren op 31-05-1970 in Hazerswoude.
Notitie bij Nico: student.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.1 Pieter Bontenbal is geboren op 09-02-1957 in Hazerswoude, zoon van Cornelis (Kees) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1) en Suzanna de Gelder.
Notitie bij Pieter: Computer deskundige.
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 06-11-1981 in Hazerswoude met Johanna Henriëtte (Jeannette) Klop, 20 jaar oud. Jeannette is geboren op 01-05-1961 in Hazerswoude, dochter van Christinus Aaldert Klop en Boukje de Boer.
Kinderen van Pieter en Jeannette:
1 Kees Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.1.1], geboren op 28-03-1986 in Hazerswoude.
2 Boukje Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.1.2], geboren op 01-03-1988 in Hazerswoude.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.2 Philippus (Flip) Bontenbal is geboren op 13-10-1958 in Hazerswoude, zoon van Cornelis (Kees) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1) en Suzanna de Gelder.
Notitie bij Flip: Meet-/regeltechnicus.
Flip trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1984 in Hazerswoude met Jannetie Cornelia (Jeannette) Binnendijk, 24 jaar oud. Jeannette is geboren op 12-10-1960 in Hazerswoude, dochter van Cornelis Hendrik Binnendijk en Margaretha de Kort.
Kinderen van Flip en Jeannette:
1 Jeroen Uriel Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.2.1], geboren op 13-08-1988 in Hazerswoude.
2 Martijn Mattanja Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.2.2], geboren op 23-09-1989 in Hazerswoude.
3 Vincent Nathanael Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.1.2.3], geboren op 27-01-1993 in Hazerswoude.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2 Nico Bastiaan Bontenbal is geboren op 09-08-1930 in Hazerswoude, zoon van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7) en Cornelia van der Kaa.
Notitie bij Nico: Beroepsmilitair, slijter, adm.medewerker.
Nico trouwde, 22 jaar oud, op 28-01-1953 in Boskoop met Elisabeth Groeneveld, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 16-01-1930 in Boskoop, dochter van Willem Nicolaas Groeneveld en Sijgje Willempje de Graaf.
Kinderen van Nico en Elisabeth:
1 Nico Bontenbal, geboren op 28-07-1954 in Leiden. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.1.
2 Rudolf (Ruud) Bontenbal, geboren op 30-09-1957 in Gouda. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.1 Nico Bontenbal is geboren op 28-07-1954 in Leiden, zoon van Nico Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2) en Elisabeth Groeneveld.
Notitie bij Nico: Computer deskundige.
Nico trouwde met Cornelia van Drielen. De scheiding werd uitgesproken.
Kinderen van Nico en Cornelia:
1 Erik Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.1.1], geboren op 27-08-1979 in Gouda.
2 Robert Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.1.2], geboren op 28-10-1981 in Gouda.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.2 Rudolf (Ruud) Bontenbal is geboren op 30-09-1957 in Gouda, zoon van Nico Bastiaan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2) en Elisabeth Groeneveld. Ruud is overleden op 13-06-1998 in Alphen a/d Rijn, 40 jaar oud. Ruud trouwde, 21 jaar oud, op 20-06-1979 in Zevenhuizen met Gretha Arendje (Greet) Boode, 21 jaar oud. Greet is geboren op 02-03-1958 in Zevenhuizen, dochter van Willem Boode en Anna van de Berg.
Kind van Ruud en Greet:
1 Anique Bontenbal [1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.2.2.1], geboren op 08-01-1990 in Alphen a/d Rijn.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7.3 Nellie Bontenbal is geboren op 19-09-1934 in Hazerswoude, dochter van Pieter Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.7) en Cornelia van der Kaa. Nellie trouwde, 20 jaar oud, op 23-02-1955 in Hazerswoude met Wouter Zekveld, 24 jaar oud. Wouter is geboren op 29-05-1930 in Waddinxveen, zoon van Jan Zekveld en Jaapje Huizer. Wouter is overleden op 27-03-1993 in Boskoop, 62 jaar oud.
Notitie bij Wouter: Boomkweker.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.8 Adriana (Jana) Bontenbal is geboren op 27-03-1897 in Reeuwijk, dochter van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Jana is overleden op 23-12-1973 in Oudewater, 76 jaar oud. Jana trouwde, 23 jaar oud, op 16-07-1920 in Waddinxveen met Johannes Hugo Uitdenbogerd. Johannes is overleden op 19-12-1971 in Oudewater.
Notitie bij Johannes: bakker in Papekop 1928-1964
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9 Nicolaas (Niek) Bontenbal is geboren op 19-01-1899 in Reeuwijk, zoon van Cornelis Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4) en Pietje Pauk. Niek is overleden op 14-04-1981 in Waddinxveen, 82 jaar oud.
Notitie bij Niek: Niek heeft veel betekend voor de turnsport. Hij was in 1921 medeoprichter en tot 1968 voorzitter, daarna erevoorzitter van de vereniging TOOS (Tot Ontspanning Onzer Spieren) in Waddinxveen.Van de turnkring Gouda & omstreken was hij van febr. 1919 ongeveer 40 jaar voorzitter. Bij het 50-jarigjubileum van T.O.O.S. schreef men: De wieg van T.O.O.S. stond op straat. Om precies te zijn in de Dorpsstraat tussen de ouderlijke woningen van de heren Bontenbal en Alblas. Het was daar dat gewoon op straat zomaar een "piramide" werd opgezet. Het was ook daar, dat het idee bij de heer N. Bontenbal geboren werd deze ongeregelde demonstraties in verenigingsverband te organiseren. Dat gebeurde 25 januari 1921 nadat het Reeuwijkse D.O.K. een propaganda uitvoering had gegeven in hotel "De Unie".
Beroep:
Verzekeringsagent
Niek trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1923 in Moordrecht met Christina Hoogendoorn, 23 jaar oud. Christina is geboren op 19-07-1900 in Moordrecht, dochter van Willem Hoogendoorn en Martijntje van der Graaf. Christina is overleden op 11-01-1986 in Moordrecht, 85 jaar oud.
Kinderen van Niek en Christina:
1 Margaretha Agatha (Margo) Bontenbal, geboren op 27-08-1924 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9.1.
2 Martina (Tiny) Bontenbal, geboren op 28-10-1927 in Waddinxveen. Volgt 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9.2.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9.1 Margaretha Agatha (Margo) Bontenbal is geboren op 27-08-1924 in Waddinxveen, dochter van Nicolaas (Niek) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9) en Christina Hoogendoorn. Margo begon een relatie met Emile Janssens. Emile is geboren op 18-01-1919 in Oegstgeest, zoon van Guillaume Josephus Bernardus Andreas Janssens en Mari Pia Agatha Prinz. Emile is overleden op 03-07-1983, 64 jaar oud.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9.2 Martina (Tiny) Bontenbal is geboren op 28-10-1927 in Waddinxveen, dochter van Nicolaas (Niek) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4.5.4.9) en Christina Hoogendoorn. Tiny trouwde, 23 jaar oud, op 10-10-1951 in Waddinxveen met Arie Kasbergen, 26 jaar oud. Arie is geboren op 16-07-1925 in Moordrecht, zoon van Johannes Kasbergen en Johanna Petronella de Pater.
1.2.2.2.1.1.6.9.4.8 Elisabeth Bontenbal is geboren op 10-01-1823 in Zevenhuizen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9.4) en Maria Boef. Elisabeth is overleden op 30-05-1906 in Mijdrecht, 83 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: woonden in 1856 in Amsterdam, Lijnbaangracht 158, boven voorkamer
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 12-12-1845 in Zevenhuizen met Jan Tulpenhorst, 19 jaar oud. Jan is geboren op 28-08-1826. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: werkman
1.2.2.2.1.1.6.9.6 Adriana Bontenbal is geboren in 1787, dochter van Gerrit Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.1.6.9) en Apolonia (Pleuntje) Ouweneel (ook Ouweleen). Zij is gedoopt op 08-07-1787 in Zevenhuizen. Adriana is overleden op 04-12-1865 in Zevenhuizen, 77 of 78 jaar oud. Adriana trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 17-03-1811 in Zevenhuizen met Willem Groeneveld, 25 jaar oud. Willem is geboren op 01-11-1785 in Zevenhuizen. Willem is overleden op 11-04-1831 in Zevenhuizen, 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: arbeider
1.2.2.2.1.2 Michiel Bontenbal is geboren in 1668, zoon van Claas (Nicolaes) Jansz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1) en Lijntje Teunisdr de Vliegh. Hij is gedoopt op 21-05-1668 in Zevenhuizen. Michiel is overleden in 1719, 50 of 51 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1719 in Zevenhuizen.
Notitie bij Michiel: Michiel heeft na de brand in de kerk van Zevenhuizen bijgedragen aan het herstel. Men neemt aan, dat daardoor in het eiken koorhek een familiewapen is aangebracht, dat evenwel niet 3 ballen maar 3 appels vertoont, zoals in de inleiding al vermeld.
Beroepen:
van 1692 tot 1698     Notaris te Berkel en Rodenrijs
van 1697 tot 1719     Notaris te Zevenhuizen
Michiel trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 21-08-1693 in Zevenhuizen met Catharijna Cornelisdr ´t Hoen, 18 of 19 jaar oud. Catharijna is geboren in 1674, dochter van Cornelis ´t Hoen en Ariaantje Leenderts van Leeuwen. Zij is gedoopt op 07-10-1674 in Zevenhuizen. Catharijna is overleden in 1720, 45 of 46 jaar oud. Zij is begraven op 08-05-1720 in Zevenhuizen.
Kinderen van Michiel en Catharijna:
1 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.2.1], geboren in 1694. Hij is gedoopt op 07-03-1694 in Zevenhuizen. Nicolaas is overleden.
2 Lijntje Bontenbal [1.2.2.2.1.2.2], geboren in 1695. Zij is gedoopt op 23-05-1695 in Zevenhuizen. Lijntje is overleden.
3 Lijntie Bontenbal [1.2.2.2.1.2.3], geboren in 1697. Zij is gedoopt op 28-07-1697 in Zevenhuizen. Lijntie is overleden in 1697, geen jaar oud. Zij is begraven op 10-09-1697 in Zevenhuizen.
4 Nicolaas Bontenbal [1.2.2.2.1.2.4], geboren in 1700. Hij is gedoopt op 14-02-1700 in Zevenhuizen. Nicolaas is overleden in 1700, geen jaar oud. Hij is begraven op 11-05-1700 in Zevenhuizen.
5 Lijntie Bontenbal [1.2.2.2.1.2.5], geboren in 1701. Zij is gedoopt op 15-06-1701 in Zevenhuizen. Lijntie is overleden.
6 Cathelina Bontenbal [1.2.2.2.1.2.6], geboren in 1702. Zij is gedoopt op 20-02-1702 in Zevenhuizen. Cathelina is overleden.
7 Lijntje Bontenbal [1.2.2.2.1.2.7], geboren in 1704. Zij is gedoopt op 15-05-1704 in Zevenhuizen. Lijntje is overleden in 1704, geen jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1704 in Zevenhuizen.
8 Cathalina Bontenbal [1.2.2.2.1.2.8], geboren in 1707. Zij is gedoopt op 20-01-1707 in Zevenhuizen. Cathalina is overleden in 1708, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 04-06-1708 in Zevenhuizen.
9 Cathalina Bontenbal [1.2.2.2.1.2.9], geboren in 1709. Zij is gedoopt op 14-04-1709 in Zevenhuizen. Cathalina is overleden in 1709, geen jaar oud. Zij is begraven op 02-05-1709 in Zevenhuizen.
10 Nicolaas (Niklaas) Bontenbal [1.2.2.2.1.2.10], geboren in 1710. Hij is gedoopt op 15-06-1710 in Zevenhuizen. Niklaas is overleden in 1710, geen jaar oud. Hij is begraven op 05-07-1710 in Zevenhuizen.
11 Cathalina (Catharina) Bontenbal, geboren op 24-10-1711 in Sevenhuijsen. Volgt 1.2.2.2.1.2.11.
12 Adriana Bontenbal, geboren in 1714. Volgt 1.2.2.2.1.2.12.
1.2.2.2.1.2.11 Cathalina (Catharina) Bontenbal is geboren op 24-10-1711 in Sevenhuijsen, dochter van Michiel Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.2) en Catharijna Cornelisdr ´t Hoen. Zij is gedoopt op 24-10-1711 in Zevenhuizen. Catharina is overleden. Catharina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 22-09-1733 in Zevenhuizen met Jan Bane, 28 jaar oud. Jan is geboren op 10-05-1705 in Sommelsdijk, zoon van Adrianus Bane en Johanna Alibeeke. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Secretaris van Ooltgensplaat.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 01-07-1743 in Oude Tonge met Johan van de Leur, 25 jaar oud. Johan is geboren op 01-11-1717 in Bergen op Zoom. Johan is overleden.
1.2.2.2.1.2.12 Adriana Bontenbal is geboren in 1714, dochter van Michiel Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.2) en Catharijna Cornelisdr ´t Hoen. Zij is gedoopt op 17-01-1714 in Zevenhuizen. Adriana is overleden in 1762, 47 of 48 jaar oud. Zij is begraven op 21-06-1762 in Rotterdam.
Notitie bij Adriana: Woonden in Rotterdam hoek Huijbrug achter ’t Stadhuis.
Adriana trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 07-05-1734 in Zevenhuizen met Hermanus Blankenbijl, nadat zij op 18-04-1734 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hermanus is geboren in Rotterdam (?).
Notitie bij Hermanus: j.m. van Rotterdam
1.2.2.2.1.3 Christoffel Bontenbal is geboren in 1670, zoon van Claas (Nicolaes) Jansz Bontenbal (zie 1.2.2.2.1) en Lijntje Teunisdr de Vliegh. Hij is gedoopt op 22-02-1670 in Zevenhuizen. Christoffel is overleden op 04-10-1719 in Zevenhuizen, 48 of 49 jaar oud. Christoffel trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-10-1695 in Moerkapelle met Adriana Jansdr van Santen, 23 of 24 jaar oud. Adriana is geboren in 1671. Zij is gedoopt op 22-03-1671 in Zevenhuizen. Adriana is overleden op 29-01-1756 in Zevenhuizen, 84 of 85 jaar oud.
Kinderen van Christoffel en Adriana:
1 Lijntje Bontenbal, geboren in 1696. Volgt 1.2.2.2.1.3.1.
2 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.2]. Zij is gedoopt op 01-09-1697 in Zevenhuizen. Neeltje is overleden.
3 Claasje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.3]. Hij is gedoopt op 02-11-1698 in Berkel. Claasje is overleden op 12-11-1724 in Zevenhuizen, 26 jaar oud.
4 Johanna Bontenbal, gedoopt op 02-02-1701 in Berkel. Volgt 1.2.2.2.1.3.4.
5 Claes Bontenbal, geboren in 1703. Volgt 1.2.2.2.1.3.5.
6 Jan Bontenbal, geboren in 1707. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.
7 Gerrit Bontenbal [1.2.2.2.1.3.7]. Hij is gedoopt op 06-01-1715 in Zevenhuizen. Gerrit is overleden op 28-01-1715 in Zevenhuizen, 22 dagen oud.
1.2.2.2.1.3.1 Lijntje Bontenbal is geboren in 1696, dochter van Christoffel Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3) en Adriana Jansdr van Santen. Zij is gedoopt op 08-04-1696 in Zevenhuizen. Lijntje is overleden op 06-01-1786 in Haastrecht, 89 of 90 jaar oud. Lijntje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-07-1721 in Zevenhuizen met Bartholomeus Cornelisz (Mees) Clip, 27 of 28 jaar oud. Mees is geboren in 1693. Hij is gedoopt op 28-06-1693 in Berkenwoude. Mees is overleden op 05-11-1768 in Haastrecht, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Mees: Stoffenhandelaar en schoenmakersbaas; zoon van Cornelis Meesz Clip en Marrigje Rollois
1.2.2.2.1.3.4 Johanna Bontenbal, dochter van Christoffel Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3) en Adriana Jansdr van Santen. Zij is gedoopt op 02-02-1701 in Berkel. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 24-01-1734 met Leendert van der Hoef.
1.2.2.2.1.3.5 Claes Bontenbal is geboren in 1703, zoon van Christoffel Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3) en Adriana Jansdr van Santen. Hij is gedoopt op 27-05-1703 in Berkel. Claes is overleden in 1768, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1768 in Zevenhuizen. Claes trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 22-12-1726 met Aaltje Leenderts van der Hoef (Verhoef), 29 of 30 jaar oud. Aaltje is geboren in 1696, dochter van Leendert van der Hoeven en Trijntje Abrams Bibbeson. Zij is gedoopt op 01-02-1696 in Zevenhuizen. Aaltje is overleden.
Kinderen van Claes en Aaltje:
1 Catharijna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.5.1], geboren op 16-02-1727 in Zevenhuizen. Catharijna is overleden in 1729, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-1729 in Zevenhuizen.
2 Adriana Bontenbal, geboren op 20-04-1732 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.3.5.2.
3 Catharijna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.5.3], geboren op 02-05-1733 in Zevenhuizen. Catharijna is overleden.
4 Claasje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.5.4], geboren op 26-09-1734 in Zevenhuizen. Claasje is overleden in 1737, 2 of 3 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1737 in Zevenhuizen.
5 Leendert Bontenbal, geboren op 27-09-1739 in Zevenhuizen. Volgt 1.2.2.2.1.3.5.5.
1.2.2.2.1.3.5.2 Adriana Bontenbal is geboren op 20-04-1732 in Zevenhuizen, dochter van Claes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.5) en Aaltje Leenderts van der Hoef (Verhoef). Adriana is overleden in 1784, 51 of 52 jaar oud. Zij is begraven op 17-07-1784 in Zevenhuizen. Adriana:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 23-10-1757 in Zevenhuizen met Leendert Haak. Leendert is overleden.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 22-11-1772 met Jan van Delft. Jan is overleden.
1.2.2.2.1.3.5.5 Leendert Bontenbal is geboren op 27-09-1739 in Zevenhuizen, zoon van Claes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.5) en Aaltje Leenderts van der Hoef (Verhoef). Leendert is overleden op 31-10-1806, 67 jaar oud. Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 11-06-1769 met Catharina van Delft, 23 of 24 jaar oud. Catharina is geboren in 1745, dochter van Maarten Philipps van Delft en Leena Klaas Knegt. Zij is gedoopt op 20-06-1745 in Zevenhuizen. Catharina is overleden.
Kinderen van Leendert en Catharina:
1 Aaltje Bontenbal, geboren in 1770. Volgt 1.2.2.2.1.3.5.5.1.
2 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.5.5.2], geboren in 1771. Zij is gedoopt op 17-02-1771 in Zevenhuizen. Jannetje is overleden in 1814, 42 of 43 jaar oud. Zij is begraven op 13-11-1814 in Zevenhuizen.
3 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.5.5.3], geboren in 1772. Zij is gedoopt op 28-03-1772 in Zevenhuizen. Jannetje is overleden.
4 Claasje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.5.5.4], geboren in 1773 in Zevenhuizen. Hij is gedoopt op 04-04-1773. Claasje is overleden in 1797, 23 of 24 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-1797 in Zevenhuizen.
1.2.2.2.1.3.5.5.1 Aaltje Bontenbal is geboren in 1770, dochter van Leendert Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.5.5) en Catharina van Delft. Zij is gedoopt op 01-04-1770 in Zevenhuizen. Aaltje is overleden op 05-11-1849 in Zevenhuizen, 78 of 79 jaar oud. Aaltje:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 31-08-1791 in Zevenhuizen met Willem V.d. Stoel, 18 of 19 jaar oud. Willem is geboren in 1772, zoon van Ary V.d. Stoel en Cornelia de Vet. Willem is overleden op 09-02-1814 in Zevenhuizen, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij Willem: koopman
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 13-11-1814 in Zevenhuizen met Bos Havenaar, 35 of 36 jaar oud. Bos is geboren in 1778 in Bleiswijk. Bos is overleden.
1.2.2.2.1.3.6 Jan Bontenbal is geboren in 1707, zoon van Christoffel Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3) en Adriana Jansdr van Santen. Hij is gedoopt op 06-11-1707 in Zevenhuizen. Jan is overleden op 01-05-1764 in Zevenhuizen, 56 of 57 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 19-09-1728 in Zevenhuizen met Maria Johannis Alphenaar, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1698. Zij is gedoopt op 02-02-1698 in Zevenhuizen. Maria is overleden op 12-04-1732 in Zevenhuizen, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 26-10-1732 in Zevenhuizen met Neeltje Cornelis Leeflang, 21 of 22 jaar oud. Neeltje is geboren in 1710, dochter van Cornelis Davidsen Leeflang en Neeltje Leenderts Wensveen. Zij is gedoopt op 05-10-1710 in Berkel. Neeltje is overleden.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Christoffel (Stoffel) Bontenbal, geboren in 1729. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.1.
2 Johannes Bontenbal, geboren op 11-03-1731. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.
Kinderen van Jan en Neeltje:
3 Adrianus Bontenbal, geboren in 1733. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.3.
4 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.4]. Zij is gedoopt op 03-07-1735 in Zevenhuizen. Neeltje is overleden op 29-08-1735 in Zevenhuizen, 1 maand oud.
5 Neeltje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.5]. Zij is gedoopt op 03-05-1739 in Zevenhuizen. Neeltje is overleden op 30-06-1739 in Zevenhuizen, 1 maand oud.
1.2.2.2.1.3.6.1 Christoffel (Stoffel) Bontenbal is geboren in 1729, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6) en Maria Johannis Alphenaar. Hij is gedoopt op 06-02-1729 in Zevenhuizen. Stoffel is overleden in Kralingen. Stoffel trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 12-08-1755 in Rotterdam met Adriana van der Hoogt, nadat zij op 20-07-1755 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is geboren in Westmaas.
Kind van Stoffel en Adriana:
1 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.1.1], geboren in 1757. Zij is gedoopt op 24-03-1757 in Rotterdam. Maria is overleden.
1.2.2.2.1.3.6.2 Johannes Bontenbal is geboren op 11-03-1731, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6) en Maria Johannis Alphenaar. Hij is gedoopt op 11-03-1731 in Zevenhuizen. Johannes is overleden op 15-02-1802 in Zevenhuizen, 70 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 14-10-1751 in Zevenhuizen met Petronella Leendertse Mastenbroek. Petronella is overleden op 03-03-1759 in Zevenhuizen.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 14-12-1760 in Zevenhuizen met Lena Poulus Schenk. Lena is overleden.
Kinderen van Johannes en Petronella:
1 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.2], geboren in 1765. Zij is gedoopt op 10-11-1765 in Zevenhuizen. Jannetje is overleden.
2 Jan Bontenbal, geboren in 1768. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.
3 Paulus Bontenbal, geboren in 1772. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.4.
4 Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.6], geboren in 1778. Hij is gedoopt op 08-03-1778 in Zevenhuizen. Johannes is overleden.
Kinderen van Johannes en Lena:
5 Mary Bontenbal, geboren in 1763. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.1.
6 Lena Bontenbal, geboren in 1774. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.5.
1.2.2.2.1.3.6.2.1 Mary Bontenbal is geboren in 1763, dochter van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2) en Lena Poulus Schenk. Zij is gedoopt op 04-09-1763 in Zevenhuizen. Mary is overleden. Mary trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15-10-1789 in Zevenhuizen met Willem van Dop. Willem is overleden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3 Jan Bontenbal is geboren in 1768, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2) en Petronella Leendertse Mastenbroek. Hij is gedoopt op 24-07-1768 in Zevenhuizen. Jan is overleden. Jan trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 28-06-1789 in Zevenhuizen met Marya Pak, 18 of 19 jaar oud. Marya is geboren in 1770, dochter van Johannes Pak en Maria Schenk. Zij is gedoopt op 28-10-1770 in Krimpen a/d Lek. Marya is overleden op 28-01-1849 in Kralingen, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Marya:
1 Dirk Bontenbal, geboren op 10-01-1790 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.
2 Lena (Helena) Bontenbal, geboren op 01-11-1791 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.2.
3 Johannes Bontenbal, geboren op 02-04-1794 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.
4 Tielman Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.4], geboren op 20-12-1796 in Kralingen. Tielman is overleden.
5 Maria Bontenbal, geboren op 27-02-1799 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.5.
6 Ary Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.6], geboren op 06-07-1801 in Kralingen. Ary is overleden op 18-12-1802 in Kralingen, 1 jaar oud.
7 Ary (Arie) Bontenbal, geboren op 04-08-1803 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.
8 Willem Bontenbal, geboren op 25-12-1805 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.
9 Jannetje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.9], geboren op 08-11-1808 in Kralingen. Jannetje is overleden.
10 Pouwelus (Paulus) Bontenbal, geboren op 26-01-1812 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.10.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1 Dirk Bontenbal is geboren op 10-01-1790 in Kralingen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3) en Marya Pak. Dirk is overleden op 16-08-1832 in Kralingen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1832.
Beroep:
Werkman
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 14-12-1814 in Rotterdam met Maria Susanna Elisabeth Bats, 25 jaar oud. Maria is geboren op 29-04-1789 in Makkum, dochter van Tiedach Bas en Elisabeth Smit. Maria is overleden op 24-11-1865 in Kralingen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1865.
Notitie bij Maria: of Batz
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Maria Susanna Elisabeth Bontenbal, geboren op 18-03-1815 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.1.
2 Elisabeth Bontenbal, geboren op 31-08-1816 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.2.
3 Jan Bontenbal, geboren op 05-09-1818 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.
4 Frederica Bontenbal, geboren op 05-03-1822 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.4.
5 Dirk Bontenbal, geboren op 01-07-1824 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.5.
6 Johannes Bontenbal, geboren op 08-04-1827 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.1 Maria Susanna Elisabeth Bontenbal is geboren op 18-03-1815 in Rotterdam, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1) en Maria Susanna Elisabeth Bats. Van de geboorte is aangifte gedaan. Maria is overleden op 04-05-1906 in Rotterdam, 91 jaar oud. Maria trouwde met Petrus Baars.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.2 Elisabeth Bontenbal is geboren op 31-08-1816 in Rotterdam, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1) en Maria Susanna Elisabeth Bats. Elisabeth is overleden.
Beroep:
Dienstbode
Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 18-07-1838 in Rotterdam met Michael Bentz, 25 of 26 jaar oud. Michael is geboren in 1812 in Ottenheim (Baden), zoon van Michael Bentz en Francisca Oberhofer. Michael is overleden.
Beroep:
Kledermaker
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3 Jan Bontenbal is geboren op 05-09-1818 in Rotterdam, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1) en Maria Susanna Elisabeth Bats. Jan is overleden op 03-08-1889 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Beroepen:
Meesterverver
Huisschilder
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 03-07-1844 in Rotterdam met Christina Petronella Wouters, 24 jaar oud. Christina is geboren op 18-04-1820 in Rotterdam, dochter van Philippus Jacobus Wouters en Theresia Catharina Maas. Christina is overleden op 01-12-1888 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij Christina: naaister
Kinderen van Jan en Christina:
1 Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.1], geboren op 01-10-1844 in Rotterdam. Theodorus is overleden.
Notitie bij Theodorus: De vader heeft de geboorte niet aangegevn "wegens afwezendheid buiten de stede" Adres: Hoogstraat L 233
2 Theresia Fresina Elisabeth Bontenbal, geboren op 06-11-1845 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.2.
3 Johanna Maria Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.3], geboren op 13-08-1847 in Kralingen. Johanna is overleden.
4 Suzanna Elisabeth Christina Bontenbal, geboren op 02-02-1849 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.4.
5 Johannes Adrianus Bontenbal, geboren op 20-12-1850 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.5.
6 Petrus Jacobus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.6], geboren op 22-10-1852 in Kralingen. Petrus is overleden op 04-03-1855 in Kralingen, 2 jaar oud.
7 Gerardus Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.7], geboren op 23-02-1854 in Kralingen. Gerardus is overleden.
8 Maria Susanna Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.8], geboren op 07-05-1855 in Kralingen. Maria is overleden op 17-06-1855 in Kralingen, 1 maand oud.
Notitie bij Maria: Volgens een aantekening in de geboorte-akte is dit kind bij toeval in Kralingen geboren; de moeder wonende in Rotterdam, de vader afwezig
9 Jacobus Hendrikus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.9], geboren op 18-04-1860 in Kralingen. Jacobus is overleden op 15-02-1861 in Kralingen, 9 maanden oud.
10 Christina Petronella Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.10], geboren op 01-02-1862 in Rotterdam. Christina is overleden op 26-05-1863 in Kralingen, 1 jaar oud.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.2 Theresia Fresina Elisabeth Bontenbal is geboren op 06-11-1845 in Rotterdam, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3) en Christina Petronella Wouters. Theresia is overleden. Theresia trouwde, 22 jaar oud, op 16-09-1868 in Rotterdam met Louis Warnars, 22 of 23 jaar oud. Louis is geboren in 1845 in Nijmegen, zoon van Johannes Gijsbertus Warnars en Johanna Bosmans. Louis is overleden.
Notitie bij Louis: stoker
Kinderen van Theresia en Louis:
1 Franciscus Antonius Warnars [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.2.1], geboren in Gennep.
2 Maria Theresia Christina Warnars, geboren in 1888 in Gennep. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.2.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.2.2 Maria Theresia Christina Warnars is geboren in 1888 in Gennep, dochter van Louis Warnars en Theresia Fresina Elisabeth Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.2). Maria is overleden op 29-12-1941 in Heerlen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1941. Maria trouwde met Martinus van Linden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.4 Suzanna Elisabeth Christina Bontenbal is geboren op 02-02-1849 in Kralingen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3) en Christina Petronella Wouters. Suzanna is overleden op 09-08-1937 in Amstenrade, 88 jaar oud.
Notitie bij Suzanna: Zij kwamen 1-1-1877 uit Rotterdam in Amsterdam, Dapperstraat 15
Suzanna trouwde met Gerardus Flamman. Gerardus is geboren op 09-09-1847 in Kralingen. Gerardus is overleden in 1937, 89 of 90 jaar oud.
Beroep:
Smid
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3.5 Johannes Adrianus Bontenbal is geboren op 20-12-1850 in Kralingen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.3) en Christina Petronella Wouters. Johannes is overleden op 06-02-1887 in Kralingen, 36 jaar oud.
Beroep:
Meester huisschilder
Johannes trouwde met C. van Loon.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.4 Frederica Bontenbal is geboren op 05-03-1822 in Kralingen, dochter van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1) en Maria Susanna Elisabeth Bats. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1822. Frederica is overleden.
Beroep:
Naaister
Frederica:
(1) begon een relatie met Martinus Godijn. Martinus is overleden in 1864.
(2) begon een relatie met Joannes Timmers. Joannes is geboren op 25-08-1809 in Schiedam, zoon van Janna Timmers. Joannes is overleden.
Beroep:
Sjouwer
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.5 Dirk Bontenbal is geboren op 01-07-1824 in Kralingen, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1) en Maria Susanna Elisabeth Bats. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1824. Dirk is overleden op 16-02-1889 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Sinds 31-08-1866 was Dirk geruime tijd in huis bij zijn zuster Frederica en haar 2e echtgenoot in de Goudsche Wagenstraat.
Beroep:
Verver, huisschilder
Dirk:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-11-1845 in Kralingen met Elisabeth de Tombre, 25 of 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23-12-1850. Elisabeth is geboren in 1819 in Rotterdam, dochter van Hendrik de Tombre en Otendrina Kempenaar. Elisabeth is overleden.
Beroep:
Kroeghoudster in de Zandstraat
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 25-02-1874 in Rotterdam met Antoinette Alida Terspil, 52 of 53 jaar oud. Antoinette is geboren in 1821 in Rotterdam, dochter van Frederik Lodewijk Terspil en Antoinette Alida Hobert. Antoinette is overleden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6 Johannes Bontenbal is geboren op 08-04-1827 in Kralingen, zoon van Dirk Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1) en Maria Susanna Elisabeth Bats. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1827. Johannes is overleden op 22-03-1902 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Het gezin vestigde zich 02-12-1864 in Den Haag, komende uit Zierikzee. Zij woonden daar op diverse adressen, oa Hekkelaan 80. Na de dood van zijn vrouw kwam Johannes in een oudemannenhuis, Bleekerslaan 70.
Beroep:
Smidsknecht
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 07-06-1848 in Kralingen met Francina Melgers, 23 jaar oud. Francina is geboren op 24-06-1824 in Schiedam, dochter van Johannes Theodorus Melgers en Elisabeth van ’t Hoofd. Francina is overleden op 18-11-1890 in ’s-Gravenhage, 66 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Francina:
1 Theodorus Bontenbal, geboren op 13-10-1848 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.
2 Johannes Bontenbal, geboren op 25-09-1850 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.
3 Johannes Franciscus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.3], geboren op 30-08-1852 in Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1852. Johannes is overleden op 06-12-1852 in Kralingen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1852.
Beroepen:
Brandersknecht
Stoker
Machinist
4 Johannes Wilhelmus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.4], geboren op 21-11-1853 in Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1853. Johannes is overleden op 04-01-1854 in Kralingen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1854.
5 Johannes Gerardus Bontenbal, geboren op 03-03-1855 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.
6 Elisabeth Maria Suzanna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.6], geboren op 30-04-1857 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1857. Elisabeth is overleden op 12-09-1866 in ’s-Gravenhage, 9 jaar oud.
7 Petrus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.7], geboren op 03-10-1859 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1859. Petrus is overleden op 16-10-1859 in Delfshaven, 13 dagen oud.
8 Maria Suzanna Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.8], geboren op 27-01-1861 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1861. Maria is overleden op 25-10-1861 in Delfshaven, 8 maanden oud.
9 Maria Suzanna Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.9], geboren op 24-05-1863 in Zierikzee. Maria is overleden op 14-09-1866 in ’s-Gravenhage, 3 jaar oud.
10 Franciscus Theodorus Bontenbal, geboren op 17-03-1868 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1 Theodorus Bontenbal is geboren op 13-10-1848 in Kralingen, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6) en Francina Melgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1848. Theodorus is overleden.
Notitie bij Theodorus: Om toestemming voor zijn huwelijk te verkrijgen moest Theodorus beloven, dat zijn eventuele kinderen Hervormd zouden worden gedoopt, hetgeen geschiedde.
Beroepen:
Glasblazer
Stoker
Smid
Theodorus trouwde, 21 jaar oud, op 12-10-1870 in ’s-Gravenhage met Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn, 21 jaar oud. Klazina is geboren op 03-05-1849 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Johannes van der Hoorn en Cornelia Maria van Beiersbergen en Henegouwen. Klazina is overleden.
Notitie bij Klazina: ned. herv., naaister
Kinderen van Theodorus en Klazina:
1 Francina Bontenbal, geboren op 20-06-1871 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.1.
2 Franciscus Johannes Bontenbal, geboren op 23-12-1872 in Kralingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.
3 Theodora Bontenbal, geboren op 19-12-1874 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.3.
4 Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.4], geboren op 18-11-1876 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1876. Johannes is overleden op 28-03-1877 in Delfshaven, 4 maanden oud.
5 Cornelia Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.5], geboren op 08-01-1878 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1878. Cornelia is overleden op 17-06-1880 in Delfshaven, 2 jaar oud.
6 Johannes Bontenbal, geboren op 14-03-1880 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.6.
7 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal, geboren op 25-06-1882 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.
8 Cornelia Maria Bontenbal, geboren op 09-02-1884 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.8.
9 Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.9], geboren op 06-10-1885 in Rotterdam. Theodorus is overleden op 29-03-1886 in Rotterdam, 5 maanden oud.
10 Theodorus Bontenbal, geboren op 18-04-1887 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.10.
11 Anna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.11], geboren op 19-11-1888 in Rotterdam.
12 Abraham Bontenbal, geboren op 24-01-1890 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.
13 Jacobus Bontenbal, geboren op 22-08-1891 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.1 Francina Bontenbal is geboren op 20-06-1871 in ’s-Gravenhage, dochter van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn. Francina trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1894 in Rotterdam met Peter van Helden, 30 jaar oud. Peter is geboren op 13-10-1864 in Zevenhuizen, zoon van Peter van Helden en Maria Hol. Peter is overleden.
Notitie bij Peter: boterverwerker
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2 Franciscus Johannes Bontenbal is geboren op 23-12-1872 in Kralingen, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1872. Franciscus is overleden op 24-01-1962 in Rotterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: aantekening in de geboorteakte: "vader tijdelijk afwezig"; smid, los werkman
Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1898 in Rijswijk met Alida Susanna van Es, 26 jaar oud. Alida is geboren op 02-07-1871 in Rijswijk. Alida is overleden op 23-08-1959 in Rotterdam, 88 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Alida:
1 Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.1], geboren op 27-04-1899 in Rotterdam. Theodorus is overleden op 28-05-1901 in Rotterdam, 2 jaar oud.
2 Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.2], geboren op 26-06-1900 in Rotterdam. Johanna is overleden in Rotterdam. Johanna bleef ongehuwd.
3 Franciscus Johannes Bontenbal, geboren op 01-02-1903 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.3.
4 Alida Susanna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.4], geboren op 16-09-1905 in Rotterdam. Alida is ongehuwd.
5 Theodorus Bontenbal, geboren op 12-10-1908 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.3 Franciscus Johannes Bontenbal is geboren op 01-02-1903 in Rotterdam, zoon van Franciscus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2) en Alida Susanna van Es. Franciscus is overleden op 31-05-1970 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: kantoorbediende, rijksambtenaar
Franciscus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1930 in Rotterdam met Christina Hendrika van Stoltz, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 20-11-1935. Christina is geboren op 01-05-1903 in Rotterdam.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 13-10-1943 in Rotterdam met Sebilla Elizabeth Wilhelmina Bussem, 32 jaar oud. Sebilla is geboren op 15-02-1911 in Rotterdam.
Kind van Franciscus en Sebilla:
1 Franciscus Johannes Bontenbal, geboren op 27-05-1946 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.3.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.3.1 Franciscus Johannes Bontenbal is geboren op 27-05-1946 in Rotterdam, zoon van Franciscus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.3) en Sebilla Elizabeth Wilhelmina Bussem. Franciscus is kinderloos. Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 26-09-1968 in ’s-Gravenhage met Geertruida Hendrika Huijbers, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 06-10-1943 in Raalte.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5 Theodorus Bontenbal is geboren op 12-10-1908 in Rotterdam, zoon van Franciscus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2) en Alida Susanna van Es. Theodorus is overleden op 20-04-1982 in Haarlemmermeer, 73 jaar oud.
Notitie bij Theodorus: KLM employé in de volgende administratieve functies: Chef Expeditie, hfd afd Vracht Schiphol en tenslotte Medewerker Vrachtverkoop Coördinatie
Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 26-09-1935 in Haarlemmermeer met Jacoba Cornelia van Halm, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 08-04-1913 in Amsterdam.
Kinderen van Theodorus en Jacoba:
1 Conny Bontenbal, geboren op 15-11-1939 in Haarlemmermeer. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5.1.
2 Robert Bontenbal, geboren op 12-03-1945 in Haarlemmermeer. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5.1 Conny Bontenbal is geboren op 15-11-1939 in Haarlemmermeer, dochter van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5) en Jacoba Cornelia van Halm.
Notitie bij Conny: wonen in Amerika
Conny trouwde, 23 jaar oud, op 22-12-1962 in Haarlemmermeer met Rudolf Bernard Hessling, 23 jaar oud. Rudolf is geboren op 27-08-1939 in Curaçao.
Notitie bij Rudolf: wonen in Amerika
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5.2 Robert Bontenbal is geboren op 12-03-1945 in Haarlemmermeer, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.2.5) en Jacoba Cornelia van Halm. Robert is kinderloos. Robert trouwde, 28 jaar oud, op 13-11-1973 in Amsterdam met Lydia Kimman, 23 jaar oud. Lydia is geboren op 20-06-1950 in Amsterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.3 Theodora Bontenbal is geboren op 19-12-1874 in Delfshaven, dochter van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1874. Theodora is overleden op 19-04-1933 in Nieuwerhoorn, 58 jaar oud. Theodora trouwde, 21 jaar oud, op 04-11-1896 in Rotterdam met Cornelis Kuipers.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.6 Johannes Bontenbal is geboren op 14-03-1880 in Delfshaven, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn.
Notitie bij Johannes: los werkman
Johannes trouwde, 33 jaar oud, op 11-03-1914 in Rotterdam met Wilhelmina Ariana Huizer, 33 of 34 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 03-1880 in IJsselmonde, dochter van Krijn Huizer en Johanna Adriana Telleman. Wilhelmina is overleden op 18-04-1945, 65 jaar oud.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal is geboren op 25-06-1882 in Delfshaven, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn. Nicolaas trouwde, 24 jaar oud, op 29-08-1906 in Utrecht met Evertje Kuipers. Evertje is geboren in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Kuipers en Trijntje Bijkerk.
Kinderen van Nicolaas en Evertje:
1 Klazina Johanna Gerardina Bontenbal, geboren op 16-05-1907 in Utrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.1.
2 Trijntje Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.2], geboren op 18-08-1908 in Rotterdam.
3 Theodorus Bontenbal, geboren op 12-10-1910 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.
4 Evertje Bontenbal, geboren op 29-05-1912 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.4.
5 Cornelia Maria Bontenbal, geboren op 30-08-1913 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.5.
6 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal, geboren op 05-07-1915 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.1 Klazina Johanna Gerardina Bontenbal is geboren op 16-05-1907 in Utrecht, dochter van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7) en Evertje Kuipers. Klazina is overleden op 25-10-1989, 82 jaar oud. Klazina trouwde met Leendert van Doorn.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3 Theodorus Bontenbal is geboren op 12-10-1910 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7) en Evertje Kuipers. Theodorus is overleden op 31-05-1992 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Theodorus: Steenhouwer
Theodorus trouwde met Lydia Wiedmer. Lydia is geboren op 09-07-1926 in Wattenwil (Zw). Lydia is overleden op 06-05-1993 in Barendrecht, 66 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Lydia:
1 Evertje Lydia Bontenbal, geboren op 03-09-1957 in Barendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.1.
2 Alfred Theodorus Bontenbal, geboren op 12-02-1959 in Barendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.2.
3 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.3], geboren op 03-07-1960 in Barendrecht.
Notitie bij Nicolaas: boekhouder
4 Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.4], geboren op 20-01-1962 in Barendrecht.
Notitie bij Theodorus: veehandelaar
5 Dorothea Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.5], geboren op 23-04-1965 in Rotterdam.
Notitie bij Dorothea: groepsleidster Schippers-Internaat
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.1 Evertje Lydia Bontenbal is geboren op 03-09-1957 in Barendrecht, dochter van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3) en Lydia Wiedmer.
Notitie bij Evertje: ziekenverzorgster
Evertje trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1979 in Barendrecht met Jacobus Simon van der Vlies, 22 jaar oud. Jacobus is geboren op 26-05-1957 in Rotterdam, zoon van Arie van der Vlies en Jannetje Pieternella van Beelen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.2 Alfred Theodorus Bontenbal is geboren op 12-02-1959 in Barendrecht, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3) en Lydia Wiedmer. Alfred trouwde, 25 jaar oud, op 28-11-1984 in Oosterbeek met Hendrika Johanna (Joke) van Oort, 21 jaar oud. Joke is geboren op 07-07-1963 in Oosterbeek, dochter van Marius van Oort en Cornelia Catharina Minnaard.
Kinderen van Alfred en Joke:
1 Cornelia Lydia (Linda) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.2.1], geboren op 22-06-1986 in Dordrecht. Linda is overleden op 30-03-1994 in Hendrik-Ido-Ambacht, 7 jaar oud (oorzaak: overreden).
2 Theodorus Marius (Martijn) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.3.2.2], geboren op 03-03-1988 in Dordrecht.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.4 Evertje Bontenbal is geboren op 29-05-1912 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7) en Evertje Kuipers. Evertje trouwde met Nelis IJsbrand. Nelis is overleden in 1944 in Duitsland.
Notitie bij Nelis: omgekomen tijdens een bombardement in Duitsland
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.5 Cornelia Maria Bontenbal is geboren op 30-08-1913 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7) en Evertje Kuipers. Cornelia trouwde met Bertus van der Pluim.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal is geboren op 05-07-1915 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7) en Evertje Kuipers. Nicolaas is overleden op 08-04-1974 in Rotterdam, 58 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Steenhouwer
Nicolaas trouwde met Geertrui Meinster. Geertrui is geboren in 1922. Geertrui is overleden op 29-11-1979 in Rotterdam, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Geertrui:
1 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal, geboren op 24-06-1951 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.
2 Geertrui Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.2], geboren op 14-07-1952 in Rotterdam.
Notitie bij Geertrui: Gezinsverzorgster
3 Evert (Evert) Bontenbal, geboren op 11-10-1953 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.
4 Arie Bontenbal, geboren op 09-06-1955 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal is geboren op 24-06-1951 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6) en Geertrui Meinster.
Notitie bij Nicolaas: financieel manager
Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 21-10-1974 in Rotterdam met Anna Vlak, 19 jaar oud. Anna is geboren op 19-05-1955 in Rotterdam, dochter van Jacobus Vlak en Maria Woudwijk.
Kinderen van Nicolaas en Anna:
1 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.1], geboren op 04-12-1975 in Rotterdam.
2 Jacobus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.2], geboren op 28-02-1977 in Rotterdam.
3 Michael Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.3], geboren op 03-07-1978 in Rotterdam.
4 Geertrui Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.4], geboren op 01-11-1979 in Rotterdam.
5 Maria Anna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.5], geboren op 13-10-1981 in Rotterdam.
6 Roeland Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.6], geboren op 19-11-1983 in Rotterdam. Roeland is overleden op 22-11-1983 in Rotterdam, 3 dagen oud.
7 Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.7], geboren op 20-01-1986 in Rotterdam.
8 Louise Dorothea Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.8], geboren op 17-08-1987 in Rotterdam.
9 Debora Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.9], geboren op 20-02-1989 in Rotterdam.
10 Henriëtte Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.10], geboren op 22-04-1991 in Rotterdam.
11 Renate Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.1.11], geboren op 11-08-1992 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3 Evert (Evert) Bontenbal is geboren op 11-10-1953 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6) en Geertrui Meinster.
Notitie bij Evert: Cartografisch tekenaar
Evert trouwde, 22 jaar oud, op 15-01-1976 in Rotterdam met Jacoba Vlak, 19 jaar oud. Jacoba is geboren op 18-09-1956 in Rotterdam, dochter van Jacobus Vlak en Maria Woudwijk.
Kinderen van Evert en Jacoba:
1 Maria Geertrui (Margreet) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.1], geboren op 20-06-1977 in Rotterdam.
2 Wulfert Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.2], geboren op 14-09-1978 in Rotterdam.
3 Nicolaas Jacobus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.3], geboren op 01-01-1981 in Rotterdam.
4 Henri (Henri) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.4], geboren op 10-11-1982 in Rotterdam.
5 Hanna (Hanna) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.5], geboren op 11-08-1984 in Rotterdam.
6 Caspar (Caspar) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.6], geboren op 11-09-1986 in Rotterdam.
7 Janine (Janine) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.7], geboren op 17-06-1989 in Rotterdam.
8 Steven (Steven) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.3.8], geboren op 25-11-1992 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4 Arie Bontenbal is geboren op 09-06-1955 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6) en Geertrui Meinster.
Notitie bij Arie: medisch analyst
Arie trouwde, 25 jaar oud, op 18-02-1981 in Spijkenisse met Dirkje Moree, 20 jaar oud. Dirkje is geboren op 07-01-1961 in Hekelingen (nu Spijkenisse), dochter van Gabriël Hendrik Moree en Cornelia van de Tol.
Kinderen van Arie en Dirkje:
1 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.1], geboren op 15-01-1982 in Spijkenisse.
2 Gabriël Hendrik Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.2], geboren op 08-02-1983 in Spijkenisse.
3 Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.3], geboren op 26-05-1984 in Spijkenisse.
4 Arie Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.4], geboren op 16-06-1985 in Spijkenisse.
5 Geertrui Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.5], geboren op 19-08-1986 in Spijkenisse.
6 Annelies Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.6], geboren op 02-03-1988 in Spijkenisse.
7 Wilmert Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.7], geboren op 24-05-1989 in Spijkenisse.
8 Lennert-Jan Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.8], geboren op 21-12-1990 in Spijkenisse.
9 Marjoke Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.7.6.4.9], geboren op 19-04-1992 in Spijkenisse.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.8 Cornelia Maria Bontenbal is geboren op 09-02-1884 in Rotterdam, dochter van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn. Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op 04-07-1917 in Rotterdam met Arie Johannes Thomas Bornet, 34 jaar oud. Arie is geboren op 04-04-1883 in Rotterdam, zoon van Johannes Thomas Bornet en Johanna Niemans. Arie is overleden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.10 Theodorus Bontenbal is geboren op 18-04-1887 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn.
Notitie bij Theodorus: pakhuisknecht
Theodorus trouwde, 30 jaar oud, op 25-04-1917 in Rotterdam met Jannetje de Raadt, 26 jaar oud. Jannetje is geboren op 13-05-1890 in Rhoon, dochter van Bastiaan de Raadt en Maria Groenendijk.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12 Abraham Bontenbal is geboren op 24-01-1890 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn. Abraham is overleden op 31-01-1969 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Beroep:
Voeger
Abraham trouwde, 23 jaar oud, op 06-08-1913 in Rotterdam met Antonia Gijsbertha Keseling, 20 jaar oud. Antonia is geboren op 11-11-1892 in Rotterdam, dochter van Everardus Jacobus Keseling en Neeltje Meijen. Antonia is overleden op 03-09-1943 in Rotterdam, 50 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Antonia:
1 Theodorus Bontenbal, geboren op 22-01-1914 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.
2 Abraham Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.2], geboren op 17-06-1915 in Rotterdam.
3 Neelte Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.3], geboren op 20-01-1917 in Rotterdam. Neelte is overleden op 23-02-1918 in Rotterdam, 1 jaar oud.
4 Antonia Gijsbertha Bontenbal, geboren op 06-04-1919 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.4.
5 Franciscus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.5], geboren op 23-07-1920 in Rotterdam. Franciscus is overleden op 25-03-1922 in Rotterdam, 1 jaar oud.
6 Neelte Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.6], geboren op 04-11-1922 in Rotterdam.
7 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal, geboren op 06-10-1924 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.7.
8 Maria Peternella Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.8], geboren op 08-04-1927 in Rotterdam.
9 Anthonius Gijsberthus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.9], geboren op 17-07-1928 in Rotterdam. Anthonius is overleden op 30-05-1951 in Rotterdam, 22 jaar oud.
10 Johannes Bontenbal, geboren op 13-01-1930 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10.
11 Gijsbertus Antonius Bontenbal, geboren op 03-07-1933 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.11.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1 Theodorus Bontenbal is geboren op 22-01-1914 in Rotterdam, zoon van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12) en Antonia Gijsbertha Keseling. Theodorus is overleden op 14-08-1940 in Rotterdam, 26 jaar oud.
Beroep:
Aannemer
Theodorus trouwde, 20 jaar oud, op 13-06-1934 in Rotterdam met Elisabeth Johanna Adriana Koster, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 31-05-1913 in Rotterdam. Elisabeth is overleden op 08-09-1986 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Kind van Theodorus en Elisabeth:
1 Abraham Bontenbal, geboren op 27-05-1936 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1 Abraham Bontenbal is geboren op 27-05-1936 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1) en Elisabeth Johanna Adriana Koster.
Beroep:
ploegencoördinator (bij de Graan Elevator Maatschappij)
Abraham:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1959 in Rotterdam met Anna Ardina Rühl, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Anna is geboren op 02-09-1938.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 26-10-1967 in Rotterdam met Maria van Wijngaarden, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Maria is geboren op 30-09-1944 in Rotterdam.
Kinderen van Abraham en Anna:
1 John Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1.1], geboren op 23-11-1960 in Rotterdam.
2 Jacoba Ardina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1.2], geboren op 25-01-1962 in Rotterdam.
3 Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1.3], geboren op 29-10-1964 in Rotterdam.
Kinderen van Abraham en Maria:
4 Yvonne Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1.4], geboren op 03-03-1970 in Rotterdam.
5 Edwin Robert Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.1.1.5], geboren op 05-07-1973 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.4 Antonia Gijsbertha Bontenbal is geboren op 06-04-1919 in Rotterdam, dochter van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12) en Antonia Gijsbertha Keseling. Antonia is overleden in 1940 in Rotterdam, 20 of 21 jaar oud. Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 26-04-1939 in Rotterdam met C Lammers.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.7 Nicolaas Johannes Gerardus Bontenbal is geboren op 06-10-1924 in Rotterdam, zoon van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12) en Antonia Gijsbertha Keseling. Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 21-10-1953 met W. Knol.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10 Johannes Bontenbal is geboren op 13-01-1930 in Rotterdam, zoon van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12) en Antonia Gijsbertha Keseling. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 01-07-1953 met P. Nieuwpoort.
Kinderen van Johannes en P.:
1 Els (Els) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10.1].
2 Joop (Joop) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10.2].
3 Abraham (Bram) Bontenbal, geboren op 09-12-1954. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10.3 Abraham (Bram) Bontenbal is geboren op 09-12-1954, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10) en P. Nieuwpoort.
Beroep:
Voeger (’t liefst historische pantjes)
Bram begon een relatie met Josje (Josje) Smit.
Kind van Bram en Josje:
1 Nicky (Nick) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.10.3.1], geboren op 16-10-1989.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12.11 Gijsbertus Antonius Bontenbal is geboren op 03-07-1933 in Rotterdam, zoon van Abraham Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.12) en Antonia Gijsbertha Keseling. Gijsbertus trouwde, 30 jaar oud, op 29-01-1964 met S. van Oeveren.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13 Jacobus Bontenbal is geboren op 22-08-1891 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1) en Klazina Johanna Gerardina van der Hoorn.
Notitie bij Jacobus: voeger
Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1914 in Rotterdam met Maria Petronella den Drijver, 20 jaar oud. Maria is geboren op 19-06-1893 in Hillegersberg, dochter van Marinus den Drijver en Grietje Voorwinde.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Theodorus Bontenbal, geboren op 19-03-1915 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.
2 Marinus Bontenbal, geboren op 18-01-1917 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.
3 Klazina Johanna Gerardina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.3], geboren op 02-09-1919 in Rotterdam. Klazina is overleden op 23-01-1938 in Rotterdam, 18 jaar oud.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1 Theodorus Bontenbal is geboren op 19-03-1915 in Rotterdam, zoon van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13) en Maria Petronella den Drijver.
Notitie bij Theodorus: Theodorus had met zijn zoons een gereedschapmakerij, onenigheid maakte een eind aan de samenwerking
Theodorus trouwde, 20 jaar oud, op 15-05-1935 in Rotterdam met Antonia Koning, 17 jaar oud. Antonia is geboren op 12-11-1917 in Rotterdam.
Kinderen van Theodorus en Antonia:
1 Jacobus Bontenbal, geboren op 09-05-1936 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.1.
2 Hendrik Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.2], geboren op 02-05-1939 in Rotterdam.
Notitie bij Hendrik: woont op Saba
3 Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.3], geboren op 25-02-1944 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.1 Jacobus Bontenbal is geboren op 09-05-1936 in Rotterdam, zoon van Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1) en Antonia Koning.
Notitie bij Jacobus: sales manager
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 18-07-1962 in Rotterdam met Clara Maria Cox, 23 jaar oud. Clara is geboren op 17-01-1939 in Rotterdam.
Kinderen van Jacobus en Clara:
1 Karin Bontenbal, geboren op 22-07-1963 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.1.1.
2 Ronald Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.1.2], geboren op 14-01-1967 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.1.1 Karin Bontenbal is geboren op 22-07-1963 in Rotterdam, dochter van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.1.1) en Clara Maria Cox. Karin trouwde in Rotterdam met Hendrik Langeveld.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2 Marinus Bontenbal is geboren op 18-01-1917 in Rotterdam, zoon van Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13) en Maria Petronella den Drijver. Marinus is overleden op 10-09-1990 in Rotterdam, 73 jaar oud. Marinus trouwde, 21 jaar oud, op 14-12-1938 in Rotterdam met Cornelia Johanna van Veen, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 09-02-1918 in Rotterdam.
Kinderen van Marinus en Cornelia:
1 Klazina Johanna Gerardina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.1], geboren op 22-04-1939 in Rotterdam.
2 Frederik Adrianus Bontenbal, geboren op 29-11-1940 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.2.
3 Jacobus Bontenbal, geboren op 02-12-1946 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.2 Frederik Adrianus Bontenbal is geboren op 29-11-1940 in Rotterdam, zoon van Marinus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2) en Cornelia Johanna van Veen. Frederik trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1965 in Rotterdam met Carla Nugteren, 20 jaar oud. Carla is geboren op 16-12-1944 in Rotterdam.
Kind van Frederik en Carla:
1 Jacqueline Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.2.1], geboren op 10-10-1965 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.3 Jacobus Bontenbal is geboren op 02-12-1946 in Rotterdam, zoon van Marinus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2) en Cornelia Johanna van Veen. Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 08-07-1968 in Rotterdam met Anthonia Hofman, 21 jaar oud. Anthonia is geboren op 11-03-1947 in Rotterdam.
Kind van Jacobus en Anthonia:
1 Raymond Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.1.13.2.3.1], geboren op 01-05-1976 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2 Johannes Bontenbal is geboren op 25-09-1850 in Kralingen, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6) en Francina Melgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1850. Johannes is overleden op 16-02-1904 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes ging 10-5-1872 van Den Haag naar Delfshaven. Woonden op talloze adressen, verhuisden 10-9-1878 van Delfshaven naar Rotterdam
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1874 in Delfshaven met Gerredina den Haan, 24 jaar oud. Gerredina is geboren op 01-04-1850 in Delfshaven, dochter van Hendrik den Haan en Geertrui van Dalen. Gerredina is overleden op 05-05-1903 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gerredina:
1 Hendrik Bontenbal, geboren op 14-10-1871 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.
2 Francina Bontenbal, geboren op 11-09-1873 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.2.
3 Geertruida Bontenbal, geboren op 11-03-1875 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.3.
4 Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.4], geboren op 11-05-1876 in Delfshaven. Johannes is overleden op 20-09-1876 in Delfshaven, 4 maanden oud.
5 Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.5], geboren op 20-09-1877 in Delfshaven. Johannes is overleden.
Beroep:
vanaf 04-08-1904     Matroos bij de binnenvaart (Naar Düsseldorp vertrokken op 4-8-1904)
6 Gerardus Bontenbal, geboren op 08-12-1878 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.
7 Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.7], geboren in 10-1880 in Delfshaven. Johannes is overleden op 24-12-1881 in Delfshaven, 1 jaar oud.
8 Franciscus Hendricus Bontenbal, geboren op 10-02-1883 in Delfshaven. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.
9 Johannes Bontenbal, geboren op 04-03-1885 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.
10 Antonius Bontenbal, geboren op 31-08-1886 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.
11 Willebrordus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.11], geboren op 19-01-1888 in Rotterdam. Willebrordus is overleden.
Beroep:
Beddenmaker
12 Adrianus Bontenbal, geboren op 24-11-1889 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.
13 Hendrika Martia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.13], geboren op 24-11-1891 in Rotterdam. Hendrika is overleden op 01-08-1894 in Rotterdam, 2 jaar oud.
14 Petrus Johannes Bontenbal, geboren op 31-03-1893 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1 Hendrik Bontenbal is geboren op 14-10-1871 in Delfshaven, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Hendrik werd erkend bij het huwelijk van zijn moeder
Beroepen:
Machinist
vanaf 1919     Bankwerker
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 01-07-1896 in Rotterdam met Agatha Hijgeman, 23 of 24 jaar oud. Agatha is geboren in 1872 in Schiedam, dochter van Henricus Hijgeman en Agatha Speelman. Agatha is overleden.
Kinderen van Hendrik en Agatha:
1 Johannes Bontenbal, geboren op 10-09-1896 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.1.
2 Hendricus Bontenbal, geboren op 18-01-1899 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.2.
3 Gerardus Bontenbal, geboren op 02-04-1901 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.
4 Agatha Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.4], geboren op 17-02-1906 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.1 Johannes Bontenbal is geboren op 10-09-1896 in Rotterdam, zoon van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1) en Agatha Hijgeman.
Beroep:
Suikerverwerker
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1919 in Rotterdam met Alida Schikhof, 18 jaar oud. Alida is geboren op 10-12-1900 in Schiedam, dochter van Hendrikus Schikhof en Hendrica Petronella Groenendaal.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.2 Hendricus Bontenbal is geboren op 18-01-1899 in Rotterdam, zoon van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1) en Agatha Hijgeman.
Notitie bij Hendricus: Trouwde ? Naar Amerika vertrokken?
Kind van Hendricus uit onbekende relatie:
1 Jan Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.2.1], geboren in 1922 in Amsterdam vermoedelijk.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3 Gerardus Bontenbal is geboren op 02-04-1901 in Rotterdam, zoon van Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1) en Agatha Hijgeman. Gerardus is overleden op 17-08-1973 in Schiedam, 72 jaar oud.
Beroep:
Houtdraaier
Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1926 in Rotterdam met Helena Steekelenburg, 23 jaar oud. Helena is geboren op 13-12-1902 in Rotterdam. Helena is overleden op 29-04-1993 in Vlaardingen, 90 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Helena:
1 Antonius Hendrik Bontenbal, geboren op 14-04-1927 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.
2 Gerardus Bontenbal, geboren op 19-12-1928 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2.
3 Jan Herman Bontenbal, geboren op 10-03-1932 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.3.
4 Helena Agatha Bontenbal, geboren op 14-02-1934 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.4.
5 Hendrik Bontenbal, geboren op 16-07-1937 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.5.
6 Theodorus Johannes Bontenbal, geboren op 28-06-1943 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1 Antonius Hendrik Bontenbal is geboren op 14-04-1927 in Vlaardingen, zoon van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3) en Helena Steekelenburg. Antonius trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1951 in Vlaardingen met Maria Adriana Vosmeer, 20 jaar oud. Maria is geboren op 08-09-1931 in Rotterdam.
Kinderen van Antonius en Maria:
1 Gerardus Johannes Bontenbal, geboren op 09-07-1954 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.1.
2 Antonius Maria Bontenbal, geboren op 01-04-1957 in Vlaardingen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.1 Gerardus Johannes Bontenbal is geboren op 09-07-1954 in Vlaardingen, zoon van Antonius Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1) en Maria Adriana Vosmeer. Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1981 in Vlaardingen met Irma Brinkman, 23 jaar oud. Irma is geboren op 08-03-1958.
Kinderen van Gerardus en Irma:
1 Guido Ricardo Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.1.1], geboren op 27-09-1983 in Vlaardingen.
2 Kelly Mirelle Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.1.2], geboren op 16-08-1985 in Vlaardingen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.2 Antonius Maria Bontenbal is geboren op 01-04-1957 in Vlaardingen, zoon van Antonius Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1) en Maria Adriana Vosmeer. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 16-03-1986 in Schiedam met José van de Weghe, 26 jaar oud. José is geboren op 08-03-1960.
Kinderen van Antonius en José:
1 Raymond Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.2.1], geboren op 21-07-1988 in Schiedam.
2 Ivo Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.1.2.2], geboren op 05-04-1993 in Schiedam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2 Gerardus Bontenbal is geboren op 19-12-1928 in Vlaardingen, zoon van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3) en Helena Steekelenburg. Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 27-07-1955 in Schiedam met Agnes Antoinette Maria Groothoff, 28 jaar oud. Agnes is geboren op 15-07-1927 in Rotterdam.
Kinderen van Gerardus en Agnes:
1 Roger Bontenbal, geboren op 15-10-1956 in Schiedam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2.1.
2 Michelle Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2.2], geboren op 16-09-1958 in Schiedam.
Beroep:
Hoofdleidster kindercentrum
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2.1 Roger Bontenbal is geboren op 15-10-1956 in Schiedam, zoon van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2) en Agnes Antoinette Maria Groothoff.
Beroep:
Bouwkundig adviesbureau (eigenaar)
Roger trouwde, 35 jaar oud, op 03-07-1992 in Gouda met Pieternella (Pieta) van der Graaf, 33 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2002. Pieta is geboren op 26-08-1958.
Kinderen van Roger en Pieta:
1 Tieze Sjors Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2.1.1], geboren op 04-11-1992 in Gouda.
2 Luut Hidde Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.2.1.2], geboren op 19-09-1995 in Gouda.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.3 Jan Herman Bontenbal is geboren op 10-03-1932 in Vlaardingen, zoon van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3) en Helena Steekelenburg.
Beroep:
Onderofficier
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1961 in Amersfoort met Mary Jacky Kraakman, 23 jaar oud. Mary is geboren op 02-07-1938 in Wijk aan Zee.
Kinderen van Jan en Mary:
1 Sigrid Sylvia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.3.1], geboren op 25-06-1962 in Den Dolder.
Beroep:
Ffysiotherapeut (Zwitserland)
2 Eric Jurgen Bontenbal, geboren op 30-11-1964 in Den Dolder. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.3.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.3.2 Eric Jurgen Bontenbal is geboren op 30-11-1964 in Den Dolder, zoon van Jan Herman Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.3) en Mary Jacky Kraakman.
Beroep:
Employé Rank Xerox (copieerapparaten)
Eric trouwde, 28 jaar oud, op 28-05-1993 in Oslo met Tove Elisabeth Syversen, 31 jaar oud. Tove is geboren op 17-04-1962 in Oslo.
Notitie bij Tove: Zij wonen in Noorwegen
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.4 Helena Agatha Bontenbal is geboren op 14-02-1934 in Vlaardingen, dochter van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3) en Helena Steekelenburg. Helena is overleden in Woudenberg. Helena trouwde, 22 jaar oud, op 13-04-1956 met F.A. Haen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.5 Hendrik Bontenbal is geboren op 16-07-1937 in Vlaardingen, zoon van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3) en Helena Steekelenburg.
Beroep:
Sportleraar
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 01-04-1959 in Rotterdam met Henderika van Dijken, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Henderika is geboren op 24-08-1934 in Delfzijl.
Kinderen van Hendrik en Henderika:
1 Catharina Margherita Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.5.1], geboren op 29-09-1959 in Rotterdam.
2 Frank Edward Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.5.2], geboren op 11-05-1963 in Rotterdam.
3 Edwin Paul Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.5.3], geboren op 04-04-1967 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.6 Theodorus Johannes Bontenbal is geboren op 28-06-1943 in Vlaardingen, zoon van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3) en Helena Steekelenburg.
Beroep:
Directeur (MBO/CBOschool.)
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 07-12-1967 in Schiedam met C.C.M. (Ineke) Weeland, 20 jaar oud. Ineke is geboren op 07-06-1947 in Schiedam.
Kinderen van Theodorus en Ineke:
1 Irene Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.6.1], geboren op 04-05-1973 in Oud-Beijerland.
2 Guido Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.1.3.6.2], geboren op 07-06-1975 in Oud-Beijerland.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.2 Francina Bontenbal is geboren op 11-09-1873 in Delfshaven, dochter van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Francina is overleden.
Notitie bij Francina: Francina werd erkend bij ’t huwelijk van de moeder
Francina trouwde, 21 jaar oud, op 28-08-1895 in Rotterdam met Johannes Gerardus Erkens, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 21-01-1869 in Rotterdam, zoon van Adrianus Johannes Erkens en Elisabeth Herkes. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: smid
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.3 Geertruida Bontenbal is geboren op 11-03-1875 in Delfshaven, dochter van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 36 jaar oud, op 04-05-1911 in Rotterdam met Pieter Kos.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6 Gerardus Bontenbal is geboren op 08-12-1878 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Gerardus is overleden op 16-08-1964 in Rotterdam, 85 jaar oud.
Beroepen:
Bootwerker
Wachtsman
Gerardus trouwde, 24 jaar oud, op 23-09-1903 in Rotterdam met Elizabeth van de Laer, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 21-08-1880 in Delfshaven. Elizabeth is overleden op 29-07-1954 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Elizabeth:
1 Gerredina Johanna Bontenbal, geboren op 12-07-1904 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.1.
2 Wilhelmina Johanna Cornelia Bontenbal, geboren op 12-01-1906 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.2.
3 Elizabeth Gerarda Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.3], geboren op 31-08-1909 in Rotterdam.
4 Francina Gerarda Bontenbal, geboren op 11-11-1912 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.4.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.1 Gerredina Johanna Bontenbal is geboren op 12-07-1904 in Rotterdam, dochter van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6) en Elizabeth van de Laer. Gerredina is overleden op 23-12-1980 in Rotterdam, 76 jaar oud. Gerredina trouwde, 16 jaar oud, op 29-12-1920 in Rotterdam met Laurens van Wijk, 20 of 21 jaar oud. Laurens is geboren in 1899 in Nederhemert, zoon van Antonie Hendrikus van Wijk en Dina van de Werken.
Beroep:
Vuurstoker
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.2 Wilhelmina Johanna Cornelia Bontenbal is geboren op 12-01-1906 in Rotterdam, dochter van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6) en Elizabeth van de Laer. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 11-01-1928 in Rotterdam met J. ’t Hart.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6.4 Francina Gerarda Bontenbal is geboren op 11-11-1912 in Rotterdam, dochter van Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.6) en Elizabeth van de Laer. Francina trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1934 in Rotterdam met D. Smit.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8 Franciscus Hendricus Bontenbal is geboren op 10-02-1883 in Delfshaven, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Franciscus is overleden op 30-11-1927 in Mannheim, 44 jaar oud.
Beroep:
Varensgezel
Franciscus trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1904 in Rotterdam met Elisabeth Maria Erkens, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 19-03-1883 in Rotterdam, dochter van Adrianus Johannes Erkens en Elisabeth Herkes. Elisabeth is overleden op 02-03-1944 in Poortugaal, 60 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Elisabeth:
1 Elizabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.1].
2 Gerredina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.2].
3 Jacoba Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.3].
4 Johannes Adrianus Franciscus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.4], geboren op 25-08-1906 in Rotterdam.
5 Adrianus Franciscus Bontenbal, geboren op 03-09-1916 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.
6 Francisca Hendrika Elizabeth Bontenbal, geboren op 27-05-1920 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5 Adrianus Franciscus Bontenbal is geboren op 03-09-1916 in Rotterdam, zoon van Franciscus Hendricus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8) en Elisabeth Maria Erkens. Adrianus is overleden op 17-05-1990 in ??, 73 jaar oud. Adrianus trouwde, 34 jaar oud, op 17-01-1951 in ?? met Maria Adriana Goossens, 26 jaar oud. Maria is geboren op 17-01-1925 in Rotterdam, dochter van Antonius Goossens en Maria Adriana de Visser. Maria is overleden op 11-05-2004, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-05-2004 in Rotterdam.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Johannes Margaretus (Joop) Bontenbal, geboren op 26-06-1951 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.1.
2 Franciscus Adrianus (Frans) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.2], geboren op 01-07-1953 in Rotterdam.
3 Marius Adreanus (Mario) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.3], geboren op 26-07-1954 in Rotterdam.
4 Elizabeth Maria (Bep) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.4], geboren op 02-11-1955 in Rotterdam.
5 Maria Anna (Marianne) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.5], geboren op 12-03-1959 in Rotterdam.
6 Adrianus Wilhelmus (Aad) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.6], geboren op 29-08-1962 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.1 Johannes Margaretus (Joop) Bontenbal is geboren op 26-06-1951 in Rotterdam, zoon van Adrianus Franciscus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5) en Maria Adriana Goossens. Joop trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1977 in ?? met Petronella Catharina Johanna Rasenberg, 21 jaar oud. Petronella is geboren op 26-03-1956 in Rotterdam, dochter van Antonius Petrus Rasenberg en Johanna Pietronella Gijzen.
Kind van Joop en Petronella:
1 Anthonius Franciscus Bontenbal, geboren op 10-11-1982 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.1.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.1.1 Anthonius Franciscus Bontenbal is geboren op 10-11-1982 in Rotterdam, zoon van Johannes Margaretus (Joop) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.1) en Petronella Catharina Johanna Rasenberg. Anthonius begon een relatie met Jody (Jody) Ton. Jody is geboren op 25-11-1988 in Rotterdam.
Kind van Anthonius en Jody:
1 Almira Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.5.1.1.1], geboren op 21-05-2008 om 17:46 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-2008.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6 Francisca Hendrika Elizabeth Bontenbal is geboren op 27-05-1920 in Rotterdam, dochter van Franciscus Hendricus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8) en Elisabeth Maria Erkens. Francisca is overleden op 03-09-1971 in Rotterdam, 51 jaar oud. Francisca:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-09-1940 in Rotterdam met Jacob van Hulst, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 04-05-1950. Jacob is geboren op 04-03-1917 in Rotterdam.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 07-03-1951 in Rotterdam met Johannes Langenberg, 42 jaar oud. Johannes is geboren op 13-12-1908 in Rotterdam. Johannes is overleden op 13-01-1964 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Kind van Francisca uit onbekende relatie:
1 Johannes Bontenbal, geboren op 07-01-1951. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6.1 Johannes Bontenbal is geboren op 07-01-1951, zoon van Francisca Hendrika Elizabeth Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6). Hij is gedoopt in Rotterdam.
Beroep:
Adm. loods-assistent
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 24-10-1980 in Hellevoetsluis met Krina Maria Knop, 21 jaar oud. Krina is geboren op 14-01-1959 in Hellevoetsluis.
Kinderen van Johannes en Krina:
1 Francisca Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6.1.1], geboren op 26-03-1984 in Rotterdam.
2 Kay Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.8.6.1.2], geboren op 24-06-1986 in Hellevoetsluis.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9 Johannes Bontenbal is geboren op 04-03-1885 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Johannes is overleden op 10-02-1960 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
Matrassenmaker
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 26-02-1908 in Rotterdam met Maria Anna Catharina van Toer, 21 jaar oud. Maria is geboren op 31-05-1886 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Ferdinandus Christianus van Toer en Maria Elisabeth Schoonwater. Maria is overleden op 01-11-1920 in Rotterdam, 34 jaar oud.
Beroep:
Bierhuishoudster
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 28-05-1924 in Rotterdam met Sijtje van Zandvliet, 35 jaar oud. Sijtje is geboren op 06-11-1888 in Oud-Beijerland, dochter van Martinus van Zandvliet en Hermina Bernardina den Hartigh. Sijtje is overleden op 11-11-1984 in Rotterdam, 96 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Johannes Ferdinandus Bontenbal, geboren op 23-08-1908 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.1.
2 Ferdinandus Christianus Johannes Bontenbal, geboren op 09-12-1909 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.2.
3 Maria Elisabeth Gerredina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.3], geboren op 12-12-1911 in Rotterdam. Maria is overleden op 20-05-1975 in Rotterdam, 63 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
4 Gerredina Maria Catharina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.4], geboren op 20-04-1912 in Rotterdam. Gerredina is overleden op 19-08-1912 in Rotterdam, 3 maanden oud.
5 Catharina Jaquelina Gerredina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.5], geboren op 02-07-1913 in Rotterdam. Catharina is overleden op 22-06-1928 in Rotterdam, 14 jaar oud.
6 Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.6], geboren op 07-05-1916 in Rotterdam.
Notitie bij Johanna: gehuwd
7 Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal, geboren op 08-06-1918 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.
Kind van Johannes en Sijtje:
8 Martinus Bontenbal, geboren op 25-11-1925 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.8.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.1 Johannes Ferdinandus Bontenbal is geboren op 23-08-1908 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9) en Maria Anna Catharina van Toer. Johannes is overleden op 31-07-1962 in Groningen, 53 jaar oud.
Beroepen:
Huisschilder
Chauffeur
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-1932 in Rotterdam met Neeltje Maria Weeda, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 02-05-1909 in Rotterdam.
Kind van Johannes en Neeltje:
1 Maria Catharina Martina Bontenbal, geboren op 28-12-1934 in Groningen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.1.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.1.1 Maria Catharina Martina Bontenbal is geboren op 28-12-1934 in Groningen, dochter van Johannes Ferdinandus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.1) en Neeltje Maria Weeda.
Notitie bij Maria: Was een gewaardeerd bestuurslid van de personeelsvereniging bij haar werkgever
Beroep:
Werknemer (CALTEX Petroleum Mij (Nederland) N.V., Depot Groningen, 33 jaar)
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 14-08-1959 in Groningen met R.J. Tillema.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.2 Ferdinandus Christianus Johannes Bontenbal is geboren op 09-12-1909 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9) en Maria Anna Catharina van Toer. Ferdinandus is overleden op 09-11-1973 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Beroepen:
Beddenmaker
heeft verscheidene café-bedrijven gehad
Ferdinandus trouwde, 39 jaar oud, op 25-10-1949 in Rotterdam met Anna Apalonia Bos, 31 jaar oud. Anna is geboren op 14-10-1918 in Rotterdam.
Kinderen van Ferdinandus en Anna:
1 Ferdinandus Christianus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.2.1], geboren op 24-06-1949 in Rotterdam.
2 Johanna Bontenbal, geboren op 24-06-1949 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.2.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.2.2 Johanna Bontenbal is geboren op 24-06-1949 in Rotterdam, dochter van Ferdinandus Christianus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.2) en Anna Apalonia Bos. Johanna trouwde met Petrus Koppers. Petrus is geboren op 16-03-1941.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7 Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal is geboren op 08-06-1918 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9) en Maria Anna Catharina van Toer.
Notitie bij Piet: Hobby’s:tuinieren, schilderen, tekenen, postzegels, koperwerk verzamelen en biljarten
Beroepen:
Meubelmaker
Kerkorgelbouwer
Piet trouwde, 28 jaar oud, op 10-07-1946 in Rotterdam met Johanna Elizabeth (Annie) Maissan, 20 jaar oud. Annie is geboren op 28-07-1925 in Rotterdam, dochter van Hendrik Maissan en Johanna Arendina Weijdt.
Kinderen van Piet en Annie:
1 Johannes Ferdinandus (John) Bontenbal, geboren op 06-06-1947 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.1.
2 Hendrik (Henk) Bontenbal, geboren op 09-06-1948 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.2.
3 Maria Anna Catharina Bontenbal, geboren op 14-10-1950 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.3.
4 Wilhelmus Fredericus Bontenbal, geboren op 03-10-1953 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.4.
5 Agnes Maria Margretha Bontenbal, geboren op 30-12-1962 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.5.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.1 Johannes Ferdinandus (John) Bontenbal is geboren op 06-06-1947 in Rotterdam, zoon van Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7) en Johanna Elizabeth (Annie) Maissan.
Notitie bij John: Hobby’s: computers, tuinieren, sportfietsen, zangkoor
Beroep:
gepensioneerd Inspecteur van politie (Rotterdam)
John trouwde, 22 jaar oud, op 17-12-1969 in Rotterdam met Gerarda Johanna Maria Leliveld, 20 jaar oud. Gerarda is geboren op 12-11-1949 in Rotterdam, dochter van L.J. Leliveld en A.C. Vlasveld.
Kinderen van John en Gerarda:
1 Johanna Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.1.1], geboren op 01-10-1971 in Rotterdam.
2 Katharina Geertina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.1.2], geboren op 21-06-1974 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.2 Hendrik (Henk) Bontenbal is geboren op 09-06-1948 in Rotterdam, zoon van Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7) en Johanna Elizabeth (Annie) Maissan.
Notitie bij Henk: Hobby’s: zendamateur, computers, telefoonkaarten verzamelen, cryptogrammen.
Beroep:
Electronicus (bij de R.E.T.)
Henk trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1969 in Berkel met Cornelia Apolonia Maria Hogervorst, 22 of 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 27-09-1946 in Berkel, dochter van W. Hogervorst en B.A. van den Burg.
Kind van Henk en Cornelia:
1 Nicole Barbara Maria (Nicole) Bontenbal, geboren op 28-11-1973 in Berkel. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.2.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.2.1 Nicole Barbara Maria (Nicole) Bontenbal is geboren op 28-11-1973 in Berkel, dochter van Hendrik (Henk) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.2) en Cornelia Apolonia Maria Hogervorst. Nicole begon een relatie met Dijkstra.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.3 Maria Anna Catharina Bontenbal is geboren op 14-10-1950 in Rotterdam, dochter van Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7) en Johanna Elizabeth (Annie) Maissan. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 25-03-1970 in Rotterdam met Adrianus Petrus Wilhelm Stassen, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op 30-05-1947 in Rotterdam, zoon van A.F. Stassen en J.L. Klauss. Adrianus is overleden op 01-06-1981 in Rotterdam, 34 jaar oud.
Beroep:
Havencontroleur
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.4 Wilhelmus Fredericus Bontenbal is geboren op 03-10-1953 in Rotterdam, zoon van Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7) en Johanna Elizabeth (Annie) Maissan.
Notitie bij Wilhelmus: Hobby’s computer, Bonsai-boompjes kweken, tuinieren.
Beroep:
Analist
Wilhelmus trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1977 in Rotterdam met Angelique Gertrudis Maria Benner, 19 jaar oud. Angelique is geboren op 17-10-1957 in Rotterdam, dochter van A.Th. Benner en H. Sprangers.
Notitie bij Angelique: kleuterleidstedr, maatschappelijk werkster
Kinderen van Wilhelmus en Angelique:
1 Sander Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.4.1], geboren op 04-10-1989 in Rotterdam.
2 Tamara Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.4.2], geboren op 25-05-1993 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7.5 Agnes Maria Margretha Bontenbal is geboren op 30-12-1962 in Rotterdam, dochter van Petrus Cornelis (Piet) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.7) en Johanna Elizabeth (Annie) Maissan.
Beroep:
Bibliothecaresse
Agnes trouwde, 30 jaar oud, op 26-03-1993 in Oud-Beijerland met Nicolaas Henricus Stefanus van Lent, 32 jaar oud. Nicolaas is geboren op 01-12-1960 in Rotterdam, zoon van M.J.A. van Lent en C.M. Dieleman.
Notitie bij Nicolaas: hoofd bibliotheek te Strijen
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.8 Martinus Bontenbal is geboren op 25-11-1925 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9) en Sijtje van Zandvliet.
Beroepen:
(Scheeps)werktuigkundige (Martinus was aanvankelijk scheepswerktuigkundige)
vanaf 1964     Hoofdwerktuigkundige (op de grote handelsvaart)
vanaf 1988     Technisch Hoofdambtenaar (in verschillende functies bij Rijkswaterstaat tot zijn VUT)
Martinus trouwde in Rotterdam met Sarah Mc.Veigh. Sarah is geboren op 08-11-1935 in Belfast (N-Ierland), dochter van James Mc.Veigh en Susan Mc.Connel.
Kinderen van Martinus en Sarah:
1 Martinus James Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.8.1], geboren op 25-05-1961 in Rotterdam.
Beroep:
Automatiseringdeskundige
2 Karel John Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.9.8.2], geboren op 18-10-1965 in Urk.
Beroepen:
Bankwerker
Lasser
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10 Antonius Bontenbal is geboren op 31-08-1886 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Antonius is overleden op 12-01-1960 in Putten, 73 jaar oud.
Notitie bij Antonius: Kwamen 10-5-1916 uit Rotterdam te Den Haag.
Beroepen:
Schoenmaker
Zeeman (Hij was 34 toen hij als stoker ging varen, maakte 120 reizen bij de Holland Amerika Lijn)
Pompbediende (in Harderwijk, na zijn pensioen)
Krantenbezorger (Krantenwijk in Putten.)
Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 10-09-1913 in Rotterdam met Aafje Margje Olree, 24 jaar oud. Aafje is geboren op 26-09-1888 in Rotterdam, dochter van Willem Olree en Keetje van ’t Sant. Aafje is overleden in 10-1964 in Putten, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Aafje: Winkeljuffrouw (banketbakkerzaak). In 1936 liep Aafje voor het eerst mee in de Vierdaagse van Nijmegen, daarna nog 8 keer. Zij had een diploma van de Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Kwamen 10-5-1916 uit Rotterdam te Den Haag.
Kinderen van Antonius en Aafje:
1 Willem Bontenbal, geboren op 29-08-1914 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.
2 Antonius Bontenbal, geboren op 08-06-1917 in Leiden. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1 Willem Bontenbal is geboren op 29-08-1914 in Rotterdam, zoon van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10) en Aafje Margje Olree. Willem is overleden op 05-12-1992 in Amsterdam, 78 jaar oud. Willem:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 29-08-1946 in Putten met Cornelia Maria Hermans, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 05-04-1920 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden op 15-10-1981 in Haarlem, 61 jaar oud.
(2) trouwde, 67 jaar oud, op 14-07-1982 in Haarlem met Catharina Wilhelmina Maria Blauwhoff, 61 jaar oud. Catharina is geboren op 04-04-1921 in Amstelveen.
Kind van Willem en Cornelia:
1 Edmundus Gregorius Clemens Bontenbal, geboren op 11-12-1947 in Putten. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1 Edmundus Gregorius Clemens Bontenbal is geboren op 11-12-1947 in Putten, zoon van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1) en Cornelia Maria Hermans.
Beroep:
Kapper
Edmundus trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1974 in Amstelveen met Clasina Anna Maria van Tol, 21 jaar oud. Clasina is geboren op 01-03-1953 in Amstelveen.
Kinderen van Edmundus en Clasina:
1 Björn Wilhelmus Theodorus (Björn) Bontenbal, geboren op 30-06-1977 in Amstelveen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1.1.
2 Niels Edmundus Bontenbal, geboren op 19-09-1981 in Amstelveen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1.1 Björn Wilhelmus Theodorus (Björn) Bontenbal is geboren op 30-06-1977 in Amstelveen, zoon van Edmundus Gregorius Clemens Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1) en Clasina Anna Maria van Tol. Björn trouwde, 31 jaar oud, op 22-08-2008 in Hoofddorp met José (José) Blokhuis, 27 jaar oud. José is geboren op 04-08-1981 in Rotterdam.
Kind van Björn en José:
1 Kyro Edmundus Cornelis (Kyro) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1.1.1], geboren op 01-09-2010 in Hoofddorp.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1.2 Niels Edmundus Bontenbal is geboren op 19-09-1981 in Amstelveen, zoon van Edmundus Gregorius Clemens Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.1.1) en Clasina Anna Maria van Tol. Niels trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-2009 in Malta met Mariëlla (Mariëlla) ter Haar, 27 jaar oud. Mariëlla is geboren op 22-04-1982 in Nijkerk.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2 Antonius Bontenbal is geboren op 08-06-1917 in Leiden, zoon van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10) en Aafje Margje Olree. Antonius is overleden.
Notitie bij Antonius: Anthonius is een veelzijdig man, naast zijn beroep heeft hij nog andere vaardigheden en bevoedheden, zo heeft hij eens een sleepboot bezeten en was hij bevoegd om daarmee te varen.
Beroep:
Leraar heilgymnastiek/fysiotherapeut.
Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1943 in ’s-Gravenhage met Carla Johanna van Doorn, 22 jaar oud. Carla is geboren op 22-07-1920 in ’s-Gravenhage. Carla is overleden op 31-07-1987 in Rheden, 67 jaar oud.
Kinderen van Antonius en Carla:
1 Yvonne Maureen Carla Edwina Bontenbal, geboren op 23-09-1946 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.1.
2 Olga Hélène Antoinette Bontenbal, geboren op 31-12-1949 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.2.
3 Robert Anthonie George Bontenbal, geboren op 03-06-1953 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.1 Yvonne Maureen Carla Edwina Bontenbal is geboren op 23-09-1946 in ’s-Gravenhage, dochter van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2) en Carla Johanna van Doorn. Yvonne trouwde, 31 jaar oud, op 06-07-1978 in Rheden met Hermanus Petrus Johannes Vreem, 42 jaar oud. Hermanus is geboren op 22-05-1936 in Leiden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.2 Olga Hélène Antoinette Bontenbal is geboren op 31-12-1949 in ’s-Gravenhage, dochter van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2) en Carla Johanna van Doorn. Olga trouwde, 32 jaar oud, op 31-12-1981 in ’s-Gravenhage met Franciscus den Dulk, 35 jaar oud. Franciscus is geboren op 25-03-1946 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2.3 Robert Anthonie George Bontenbal is geboren op 03-06-1953 in ’s-Gravenhage, zoon van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.10.2) en Carla Johanna van Doorn. Robert is overleden. Robert trouwde, 36 jaar oud, op 03-10-1989 in Wassenaar met Josien Wijnen, 34 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Josien is geboren op 18-02-1955 in Wassenaar.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12 Adrianus Bontenbal is geboren op 24-11-1889 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Adrianus is overleden op 15-11-1946 in Rotterdam, 56 jaar oud.
Beroep:
Machinist
Adrianus trouwde, 32 jaar oud, op 07-06-1922 in Rotterdam met Theodora Hendrika Sophia Schaareman, 21 jaar oud. Theodora is geboren op 04-02-1901 in Leiden, dochter van Johannes Jacobus Schaareman en Margaretha Everarda Vos.
Kinderen van Adrianus en Theodora:
1 Antonius Bontenbal. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.1.
2 Theodora Gerredina Bontenbal, geboren op 11-10-1926 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.2.
3 Adrianus Bontenbal, geboren op 29-02-1928 in Papendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.3.
4 Margaretha Everarda Bontenbal, geboren op 18-08-1929 in Papendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.4.
5 Johannes Bontenbal, geboren op 08-06-1931 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5.
6 Hendrikus Adrianus Bontenbal, geboren op 05-03-1934 in Papendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.6.
7 Gerredina Bontenbal, geboren op 04-03-1936 in Papendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.7.
8 Johannes Jacobus (Joop) Bontenbal, geboren op 17-01-1941 in Papendrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.1 Antonius Bontenbal, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman. Antonius trouwde met Rosa Calò. Rosa is geboren op 18-03-1933 in Bari (Italië), dochter van Gaetano Calò en Anna Milano.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.2 Theodora Gerredina Bontenbal is geboren op 11-10-1926 in Rotterdam, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman. Theodora trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1948 in Rotterdam met Hendrikus Hermus. Hendrikus is geboren in Dordrecht.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.3 Adrianus Bontenbal is geboren op 29-02-1928 in Papendrecht, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman.
Beroep:
Vertegenwoordiger
Adrianus trouwde, 24 jaar oud, in 09-1952 in Schiedam met Adriana Cornelia Overbeeke, 17 jaar oud. Adriana is geboren op 30-04-1935 in Amsterdam, dochter van Dirk Cornelis Overbeeke en Hermina Maria Eijkenbroek.
Kind van Adrianus en Adriana:
1 Dirk Adrianus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.3.1], geboren op 10-10-1952 in Schiedam.
Notitie bij Dirk: Kantoorbediende.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.4 Margaretha Everarda Bontenbal is geboren op 18-08-1929 in Papendrecht, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman.
Beroep:
Verkoopster
Margaretha trouwde in Rotterdam met Bote Pieksma. Bote is geboren in Rotterdam, zoon van Hielke Pieksma en Elisabeth Albers.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5 Johannes Bontenbal is geboren op 08-06-1931 in Rotterdam, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman.
Beroepen:
Lasser
Chauffeur
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 05-11-1952 in Rotterdam met Theresia Maria Augustina Dries, 22 jaar oud. Theresia is geboren op 07-06-1930 in Schiedam, dochter van Quirinus Dries en Margaretha Bröckling.
Kinderen van Johannes en Theresia:
1 Antonia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5.1], geboren op 31-05-1953 in Rotterdam.
Beroep:
Ambtenaar
2 Johannes Bontenbal, geboren op 21-06-1960 in Schiedam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5.2 Johannes Bontenbal is geboren op 21-06-1960 in Schiedam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5) en Theresia Maria Augustina Dries.
Beroep:
Chauffeur
Johannes ging samenwonen met Yolanda Braak. Yolanda is geboren op 02-02-1964.
Kind van Johannes en Yolanda:
1 Floortje Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.5.2.1], geboren op 26-11-1994 in Vlaardingen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.6 Hendrikus Adrianus Bontenbal is geboren op 05-03-1934 in Papendrecht, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman.
Beroep:
Chauffeur
Hendrikus trouwde, 34 jaar oud, op 28-11-1968 in Rotterdam met Petronella Maria de Kaper, 31 jaar oud. Petronella is geboren op 18-11-1937 in Schiedam, dochter van Adrianus Hendrikus de Kaper en Johanna Maria van der Kris.
Kind van Hendrikus en Petronella:
1 Monique Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.6.1], geboren op 28-02-1973 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.7 Gerredina Bontenbal is geboren op 04-03-1936 in Papendrecht, dochter van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman. Gerredina is overleden in 01-1984, 47 jaar oud.
Beroep:
Winkelbediende
Gerredina trouwde met Willem Pel. Willem is geboren op 08-08-1928 in Haarlem.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8 Johannes Jacobus (Joop) Bontenbal is geboren op 17-01-1941 in Papendrecht, zoon van Adrianus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12) en Theodora Hendrika Sophia Schaareman.
Beroep:
Bankemployé
Joop trouwde, 24 jaar oud, op 17-07-1965 in Roermond met Mariet Janssens, 27 jaar oud. Mariet is geboren op 14-02-1938 in Roermond, dochter van Gerard Janssens en Mathilda Lemmens.
Kinderen van Joop en Mariet:
1 Adrianus Gerardus Henricus (Arjen) Bontenbal, geboren op 24-11-1970 in Roermond. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.1.
2 Joyce Mathilda Theodora Margaretha (Joyce) Bontenbal, geboren op 23-12-1976 in Tegelen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.1 Adrianus Gerardus Henricus (Arjen) Bontenbal is geboren op 24-11-1970 in Roermond, zoon van Johannes Jacobus (Joop) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8) en Mariet Janssens. Arjen trouwde, 28 jaar oud, op 10-09-1999 in ?? met Mariëlle Meijers, 26 jaar oud. Mariëlle is geboren op 07-08-1973 in Tegelen.
Kinderen van Arjen en Mariëlle:
1 Bente Marie Mette Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.1.1], geboren op 03-01-2003 in Venlo.
2 Fenne Johanna Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.1.2], geboren op 23-04-2005 in Venlo.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8.2 Joyce Mathilda Theodora Margaretha (Joyce) Bontenbal is geboren op 23-12-1976 in Tegelen, dochter van Johannes Jacobus (Joop) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.12.8) en Mariet Janssens. Joyce trouwde, 29 jaar oud, op 02-09-2006 in Roermond met Maurice Godfried Maria (Maurice) Schrömbges, 35 jaar oud. Maurice is geboren op 26-03-1971 in Tegelen, zoon van Godfried Peter Jozef Schrömbges en Cornelia Gerarda??.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14 Petrus Johannes Bontenbal is geboren op 31-03-1893 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2) en Gerredina den Haan. Petrus is overleden op 08-05-1976 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij Petrus: rk
Beroep:
Werkte bij het marktwezen (Amsterdam)
Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 27-09-1916 in Rotterdam met Elisabeth Cornelia Maria van Bommel, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 26-06-1897 in Rotterdam, dochter van Johannes Wilhelmus van Bommel en Dorothea Maria Elisabeth Erkens. Elisabeth is overleden op 01-05-1987 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Elisabeth:
1 Johannes Petrus Bontenbal, geboren op 20-07-1917 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.1.
2 Dorothea Elisabeth Bontenbal, geboren op 17-09-1918 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.2.
3 Petrus Wilhelmus Bontenbal, geboren op 30-09-1922 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.1 Johannes Petrus Bontenbal is geboren op 20-07-1917 in Rotterdam, zoon van Petrus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14) en Elisabeth Cornelia Maria van Bommel.
Beroep:
Administratief medewerker
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 03-12-1941 in Amsterdam met Geertje van den Bosch, 20 jaar oud. Geertje is geboren op 08-03-1921 in Kortenhoef, dochter van Gerrit van den Bosch en Lambertje Kruijswijk.
Kind van Johannes en Geertje:
1 Elisabeth Lambertje Bontenbal, geboren op 04-06-1942 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.1.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.1.1 Elisabeth Lambertje Bontenbal is geboren op 04-06-1942 in Amsterdam, dochter van Johannes Petrus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.1) en Geertje van den Bosch. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 07-11-1961 in Amsterdam met Henk de Vries, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Henk is geboren op 20-02-1938 in Amsterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.2 Dorothea Elisabeth Bontenbal is geboren op 17-09-1918 in Amsterdam, dochter van Petrus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14) en Elisabeth Cornelia Maria van Bommel. Dorothea trouwde met Lucien Jules Joseph de Jong. Lucien is geboren op 03-03-1918.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3 Petrus Wilhelmus Bontenbal is geboren op 30-09-1922 in Amsterdam, zoon van Petrus Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14) en Elisabeth Cornelia Maria van Bommel.
Beroep:
Timmerman
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 21-10-1948 in Amsterdam met Johanna (Joke) Koppijn, 21 jaar oud. Joke is geboren op 26-04-1927 in Amsterdam, dochter van André Koppijn en Johanna Smedicus.
Kinderen van Petrus en Joke:
1 Roy Bontenbal, geboren op 27-03-1947 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.1.
2 Glen Bontenbal, geboren op 27-07-1957 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.1 Roy Bontenbal is geboren op 27-03-1947 in Amsterdam, zoon van Petrus Wilhelmus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3) en Johanna (Joke) Koppijn.
Beroep:
Hovenier
Roy trouwde, 25 jaar oud, op 23-06-1972 in Haarlem met Edith Heemskerk, 20 jaar oud. Edith is geboren op 17-07-1951 in Haarlem, dochter van Bernardus Godefridus Heemskerk en Gerarda Wendalina Johanna Rellergert.
Kinderen van Roy en Edith:
1 Raquel Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.1.1], geboren op 08-03-1974 in Amsterdam.
2 Roy Clifford Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.1.2], geboren op 24-11-1977 in Purmerend.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.2 Glen Bontenbal is geboren op 27-07-1957 in Amsterdam, zoon van Petrus Wilhelmus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3) en Johanna (Joke) Koppijn.
Beroep:
Hovenier
Glen trouwde, 26 jaar oud, op 15-12-1983 in Halfweg met Ika Davina de Vries, 24 jaar oud. Ika is geboren op 17-11-1959 in Amsterdam, dochter van Carel Ferdinand de Vries en Ellij Zuurveen.
Kind van Glen en Ika:
1 Denise Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.2.14.3.2.1], geboren op 20-09-1985 in Amsterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5 Johannes Gerardus Bontenbal is geboren op 03-03-1855 in Kralingen, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6) en Francina Melgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1855. Johannes is overleden op 24-06-1931 in Noordwijkerhout, 76 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes Gerardus vertrok 01-12-1876 van Den Haag naar Rotterdam. Het echtpaar is 24-07-1908 met 3 kinderen van Rotterdam naar Amsterdam verhuisd.
Beroepen:
Timmerman
Smid
Vuurwerkersknecht
Melkboer ( in Amsterdam)
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 28-08-1878 in Rotterdam met Antonia Geertruida Mengerssen, 23 jaar oud. Antonia is geboren op 05-04-1855 in Rotterdam, dochter van Karel Hendrik Mengerssen en Catharina Wijt. Antonia is overleden.
Kinderen van Johannes en Antonia:
1 Catharina Francina Bontenbal, geboren op 21-07-1879 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.1.
2 Johanna Francina Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.2], geboren op 25-12-1880 in Rotterdam. Johanna is overleden op 23-07-1881 in Rotterdam, 6 maanden oud.
3 Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.3], geboren op 23-06-1882 in Rotterdam. Johannes is overleden op 19-09-1883 in Rotterdam, 1 jaar oud.
4 Carolus Hendrik Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.4], geboren op 11-09-1883 in Rotterdam. Carolus is overleden op 24-05-1892 in Rotterdam, 8 jaar oud.
5 Francina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.5], geboren op 08-11-1884 in Rotterdam. Francina is overleden op 24-01-1886 in Rotterdam, 1 jaar oud.
6 Francina Maria Bontenbal, geboren op 08-12-1886 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.6.
7 Antonius Bontenbal, geboren op 19-09-1889 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.
8 Johannes Gerardus Bontenbal, geboren op 19-11-1891 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.
9 Karel Hendrik Bontenbal, geboren op 13-01-1895 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9.
10 Johannes Franciscus (Jan) Bontenbal, geboren op 16-07-1898 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.1 Catharina Francina Bontenbal is geboren op 21-07-1879 in Rotterdam, dochter van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5) en Antonia Geertruida Mengerssen. Catharina is overleden op 02-08-1970 in Bussum, 91 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1902 in Rotterdam met Leonardus Mattheus Franciscus Vermeer.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.6 Francina Maria Bontenbal is geboren op 08-12-1886 in Rotterdam, dochter van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5) en Antonia Geertruida Mengerssen. Francina is overleden op 14-06-1974 in Haarlem, 87 jaar oud.
Beroep:
Linnenjuffrouw aan boord van schepen van de Kon. Holl. Lloyd (passagiersvaart op Z-Amerika)
Francina:
(1) trouwde met Jan Roodt. Jan is geboren in 1898. Jan is overleden in 1928, 29 of 30 jaar oud.
Beroep:
Zeeman
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, in 1930 met Karl Mülsteff. De scheiding werd uitgesproken.
Beroep:
Purser bij de Kon. Holl. Lloyd (Karl was tijdens WO II buitengaats)
(3) trouwde, 80 of 81 jaar oud, in 1967 in Haarlem met Arie Mookhoek, 80 of 81 jaar oud. Arie is geboren in 1886 in Haarlem. Arie is overleden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7 Antonius Bontenbal is geboren op 19-09-1889 in Rotterdam, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5) en Antonia Geertruida Mengerssen. Antonius is overleden op 15-07-1942 in Amsterdam, 52 jaar oud.
Notitie bij Antonius: Vertrok 08-02-1907 naar Schoonhoven.
Beroep:
Beroepsmiliair, adjudant (magazijnbeheerder der Artillerie in de IJ-polder bij Halfweg)
Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 02-12-1914 in Amsterdam met Elisabeth van der Aar, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-04-1890 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 30-06-1967 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kinderen van Antonius en Elisabeth:
1 Johannes Antonius Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.1], geboren op 07-10-1915 in Amsterdam. Johannes is overleden op 26-04-1934 in Amsterdam, 18 jaar oud.
2 Elisabeth Bontenbal, geboren op 02-01-1917 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.2.
3 Maria Johanna Bontenbal, geboren op 10-07-1918 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.3.
4 Antonia Geertruida Bontenbal, geboren op 14-07-1920 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.4.
5 Antonius Johannes Franciscus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.5], geboren op 10-11-1921 in Amsterdam. Antonius is ongehuwd.
Beroep:
Los werkman
6 Karel Hendrik Bontenbal, geboren op 13-11-1922 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.2 Elisabeth Bontenbal is geboren op 02-01-1917 in Amsterdam, dochter van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7) en Elisabeth van der Aar. Elisabeth is overleden op 18-08-1990 in Bilthoven, 73 jaar oud. Elisabeth trouwde met Hendrik van Dam. Hendrik is overleden op 24-10-1974 in Bilthoven.
Beroep:
voor UNICEF (o.a. in Mexico)
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.3 Maria Johanna Bontenbal is geboren op 10-07-1918 in Amsterdam, dochter van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7) en Elisabeth van der Aar. Maria trouwde met Walter Baustian. Walter is geboren op 23-04-1908. Walter is overleden op 16-11-1979 in Keulen, 71 jaar oud.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.4 Antonia Geertruida Bontenbal is geboren op 14-07-1920 in Amsterdam, dochter van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7) en Elisabeth van der Aar.
Beroep:
Dokters-assistente
Antonia trouwde met Stanley A. Abraham. Stanley is overleden op 03-09-1966 in Tarrytown (USA).
Notitie bij Stanley: Marineman, later technicus in een hospitaal.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7.6 Karel Hendrik Bontenbal is geboren op 13-11-1922 in Amsterdam, zoon van Antonius Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.7) en Elisabeth van der Aar.
Beroep:
Gemeente ambtenaar
Karel trouwde, 39 jaar oud, op 15-11-1961 in Amsterdam met Adriana Janna Treur, 36 jaar oud. Adriana is geboren op 20-07-1925 in Leimuiden, dochter van Jan Adrianus Treur en Geertruida Endeveld.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8 Johannes Gerardus Bontenbal is geboren op 19-11-1891 in Rotterdam, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5) en Antonia Geertruida Mengerssen. Johannes is overleden op 20-08-1972 in Haarlem, 80 jaar oud.
Beroep:
Rijksveldwachter, opperwachtmeester bij de parketwacht (Johannes was tijdens zijn mil. diensttijd bij de Militaire Politie en besloot daarna rijksveldwachter te worden)
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1921 in Amsterdam met Helena Maria Webbers, 25 jaar oud. Helena is geboren op 08-12-1895 in Nieuwer-Amstel, dochter van Leonardus Jacobus Webbers en Hendrika Maria Wegman. Helena is overleden op 08-06-1986 in Velsen (Santpoort), 90 jaar oud.
Notitie bij Helena: Toen Helana overleed was zij in huis bij haar zoon Hendricus, zijn dochter Judith schreef haar herinneringen aan haar grootmoeder in 1988 in het damesblad "LIBELLE" voor de rubriek "Mijn Oma"
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.1], geboren op 19-06-1922 in Amsterdam. Johannes is overleden in 1942 in Leningrad, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Tot ontzetting van zijn familie was zijn hoofd op hol gebracht door zijn fanatieke nazi-gezinde baas en tekende hij als vrijwilliger voor de Waffen-SS.
Beroep:
Bakker
2 Hendricus Maria Bontenbal, geboren op 21-12-1924 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.
3 Fransiscus Bernardus Bontenbal, geboren op 09-09-1926 in Andijk. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.
4 Helena Maria Bontenbal, geboren op 29-11-1927 in Sijbekarspel. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.4.
5 Antonius Leonardus Bontenbal, geboren op 06-06-1929 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.
6 Maria Antonia Bontenbal, geboren op 02-10-1942 in Haarlem. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2 Hendricus Maria Bontenbal is geboren op 21-12-1924 in Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8) en Helena Maria Webbers.
Beroep:
werkte bij Hoogovens
Hendricus trouwde, 28 jaar oud, op 20-07-1953 in Velsen met Johanna Anna van der Putte, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 05-08-1925 in Velsen, dochter van Sebastianus van der Putte en Margaretha Maria Dam.
Kinderen van Hendricus en Johanna:
1 Johannes Sebastianus Hendrikus Bontenbal, geboren op 17-05-1956 in Velsen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1.
2 Henricus Franciscus Maria (Erik) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.2], geboren op 03-11-1958 in Velsen.
Notitie bij Erik: Lithofotograaf.
3 Judith Johanna Bontenbal, geboren op 23-02-1960 in Velsen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.3.
4 Margaretha Johanna Helena (Marjolein) Bontenbal, geboren op 22-11-1961 in Velsen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.4.
5 Charlotte Geertruda Bontenbal, geboren op 31-01-1963 in Velsen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.5.
6 Arnoldus Petrus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.6], geboren op 03-05-1965 in Velsen.
Notitie bij Arnoldus: Treinconducteur.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1 Johannes Sebastianus Hendrikus Bontenbal is geboren op 17-05-1956 in Velsen, zoon van Hendricus Maria Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2) en Johanna Anna van der Putte.
Notitie bij Johannes: Vrachtwagenchauffeur.
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1981 in Velsen met Yvonne Heidemann, 21 jaar oud. Yvonne is geboren op 07-11-1959 in Durban (ZA), dochter van Antonius Hendrik Heidemann en Johanna Catharina van Zwieten.
Kinderen van Johannes en Yvonne:
1 Sandra Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1.1], geboren op 03-02-1982 in Velsen.
2 Monique Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1.2], geboren op 19-01-1985 in Velsen.
3 Wijnand Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1.3], geboren op 25-08-1988 in Velsen.
4 Linda Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1.4], geboren op 12-10-1992 in Velsen.
5 Chantal Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.1.5], geboren op 07-07-1993 in Velsen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.3 Judith Johanna Bontenbal is geboren op 23-02-1960 in Velsen, dochter van Hendricus Maria Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2) en Johanna Anna van der Putte. Judith trouwde, 26 jaar oud, op 02-09-1986 in Velsen met Antonius Korver, 26 jaar oud. Antonius is geboren op 09-10-1959 in Velsen, zoon van Antonius Korver en Helena van Kessel.
Notitie bij Antonius: Inkoper voor Fokker in de V.S.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.4 Margaretha Johanna Helena (Marjolein) Bontenbal is geboren op 22-11-1961 in Velsen, dochter van Hendricus Maria Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2) en Johanna Anna van der Putte. Marjolein trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1987 in Velsen met Johannes (Hans) Hagenbeek, 26 jaar oud. Hans is geboren op 27-02-1960 in Heemskerk, zoon van Theodorus Hagenbeek en Agatha Termorshuizen.
Notitie bij Hans: o.m. verpleegkundige.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2.5 Charlotte Geertruda Bontenbal is geboren op 31-01-1963 in Velsen, dochter van Hendricus Maria Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.2) en Johanna Anna van der Putte. Charlotte trouwde, 28 jaar oud, op 20-09-1991 in Velsen met Joost- Jan Broekman, 27 jaar oud. Joost- is geboren op 13-09-1964 in Velsen, zoon van Johannes Broekman en Christien Hunze.
Notitie bij Joost-: Milieu-inspecteur.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3 Fransiscus Bernardus Bontenbal is geboren op 09-09-1926 in Andijk, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8) en Helena Maria Webbers.
Beroep:
Ambtenaar (GEB Amsterdam)
Fransiscus trouwde, 28 jaar oud, op 14-04-1955 in Amsterdam met Afra Koekkoek, 21 jaar oud. Afra is geboren op 19-01-1934 in Amsterdam, dochter van N. Koekkoek en A. de Goey.
Kinderen van Fransiscus en Afra:
1 Maria Theresia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.1], geboren op 27-03-1958 in Amsterdam.
Beroep:
Werkneemster WerkVoorzieningSchap (Purmerend)
2 Josephus Fransiscus Bontenbal, geboren op 08-12-1959 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.2.
3 Irene Maria Bontenbal, geboren op 28-10-1964 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.2 Josephus Fransiscus Bontenbal is geboren op 08-12-1959 in Amsterdam, zoon van Fransiscus Bernardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3) en Afra Koekkoek.
Beroep:
Gemeente-ambtenaar (Amsterdam)
Josephus trouwde, 21 jaar oud, op 25-09-1981 met Sylvia de Jonge, 21 jaar oud. Sylvia is geboren op 04-08-1960 in Amsterdam, dochter van Frank de Jonge en Cobbia van Straalen.
Kinderen van Josephus en Sylvia:
1 Laura Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.2.1], geboren op 05-08-1985 in Purmerend.
2 Tom Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.2.2], geboren op 30-07-1989 in Purmerend.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3.3 Irene Maria Bontenbal is geboren op 28-10-1964 in Amsterdam, dochter van Fransiscus Bernardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.3) en Afra Koekkoek. Irene trouwde, 24 jaar oud, op 23-03-1989 met Paulus van Wees, 25 jaar oud. Paulus is geboren op 09-05-1963 in Purmerend, zoon van Jan van Wees en Cornelia Jonker.
Beroep:
Electrotechnicus
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.4 Helena Maria Bontenbal is geboren op 29-11-1927 in Sijbekarspel, dochter van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8) en Helena Maria Webbers. Helena trouwde, 25 jaar oud, op 16-07-1953 in Velsen met Hendrikus Molenkamp, 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 18-10-1924 in Velsen, zoon van Nicolaas Joseph Molenkamp en Wilhelmina Maria Vader.
Beroep:
werkte bij Hoogovens
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5 Antonius Leonardus Bontenbal is geboren op 06-06-1929 in Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8) en Helena Maria Webbers.
Beroepen:
Schilder
Glazenmaker
Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 22-12-1954 in Haarlem met Elisabeth Margretha Dirks, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 18-06-1933 in Haarlem, dochter van Petrus Dirks en Agnes Cornelia van Bruggen.
Kinderen van Antonius en Elisabeth:
1 Gerardus Cornelis Bontenbal, geboren op 15-09-1956 in Haarlem. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.1.
2 Johannes Antonius Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.2], geboren op 18-07-1959 in Haarlem.
Beroep:
Buschauffeur
3 Robertus Petrus Bontenbal, geboren op 15-07-1962 in Haarlem. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.3.
4 Antonius Leonardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.4], geboren op 18-12-1963 in Haarlem.
Beroep:
Bloemenverkoper
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.1 Gerardus Cornelis Bontenbal is geboren op 15-09-1956 in Haarlem, zoon van Antonius Leonardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5) en Elisabeth Margretha Dirks.
Notitie bij Gerardus: Gerardus woont met zijn gezin in Haarlem, maar heeft zijn praktijk in Amsterdam.
Beroep:
Huisarts
Gerardus trouwde, 35 jaar oud, op 19-09-1991 in Haarlem met Annelies van Wonderen, 35 jaar oud. Annelies is geboren op 27-11-1955 in Haarlem, dochter van Arnoldus van Wonderen en Gerdine van der Poorten.
Kinderen van Gerardus en Annelies:
1 Lisa Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.1.1], geboren op 08-01-1988 in Haarlem.
2 Sanne Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.1.2], geboren op 11-03-1991 in Haarlem.
3 Mara Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.1.3], geboren op 12-07-1993 in Haarlem.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5.3 Robertus Petrus Bontenbal is geboren op 15-07-1962 in Haarlem, zoon van Antonius Leonardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.5) en Elisabeth Margretha Dirks.
Beroep:
Employé (Brink-Nedlloyd)
Robertus trouwde, 32 jaar oud, op 12-08-1994 in Haarlemmermeer met Sylvia Hendrika Alida Zoutendijk, 43 jaar oud. Sylvia is geboren op 13-02-1951 in Scheveningen, dochter van Alida Zoutendijk.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8.6 Maria Antonia Bontenbal is geboren op 02-10-1942 in Haarlem, dochter van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.8) en Helena Maria Webbers. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 25-02-1964 in Velsen met Jacobus Alfonsus Zwirs, 23 jaar oud. Jacobus is geboren op 13-03-1940 in Anna Paulowna, zoon van Johannes Zwirs en Cornelia Petronella van Loon.
Beroep:
Zeilmaker
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9 Karel Hendrik Bontenbal is geboren op 13-01-1895 in Rotterdam, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5) en Antonia Geertruida Mengerssen. Karel is overleden op 23-06-1945 in Naarden, 50 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Karel trouwde, 29 jaar oud, op 22-04-1924 in Amsterdam met Johanna Lucia de Goeij, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 24-04-1898 in Amsterdam, dochter van Cornelis Johannes de Goeij en Aafje Bakker.
Kinderen van Karel en Johanna:
1 Antonia Geertruida Bontenbal, geboren in 1927 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9.1.
2 Afra Cornelia Bontenbal, geboren op 01-02-1930 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9.1 Antonia Geertruida Bontenbal is geboren in 1927 in Amsterdam, dochter van Karel Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9) en Johanna Lucia de Goeij. Antonia trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-10-1950 in Amsterdam (Nieuwendam) met Gerardus Hendrikus Janssen, 28 jaar oud. Gerardus is geboren op 25-02-1922 in Amsterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9.2 Afra Cornelia Bontenbal is geboren op 01-02-1930 in Amsterdam, dochter van Karel Hendrik Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.9) en Johanna Lucia de Goeij. Afra trouwde met Stephanus Lochtenberg.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10 Johannes Franciscus (Jan) Bontenbal is geboren op 16-07-1898 in Rotterdam, zoon van Johannes Gerardus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5) en Antonia Geertruida Mengerssen. Jan is overleden op 30-07-1957 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Jan: Volgens de een was het gedrag van Jan, volgens een ander dat van tante Jet de oorzaak van de scheiding. Na de scheiding is Jan geruime tijd bij zijn broer Antoon in huis geweest.
Beroep:
Schoenmaker en winkelier
Jan:
(1) trouwde met Mariette Mathilde (Jet) Cuypers. De scheiding werd uitgesproken in 1925. Jet is geboren in Luik (B).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 12-09-1929 in Amsterdam met Hendrika Cornelia Adriana Snijders, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 09-10-1906 in Sloten (NH).
Kind van Jan en Jet:
1 J.L. Bontenbal, geboren op 14-06-1925 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.1.
Kind van Jan en Hendrika:
2 Hans Bontenbal, geboren op 25-07-1930 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.1 J.L. Bontenbal is geboren op 14-06-1925 in Amsterdam, zoon van Johannes Franciscus (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10) en Mariette Mathilde (Jet) Cuypers. J.L. is kinderloos. J.L. trouwde met Rosaline Vooys. Rosaline is geboren op 20-10-1918 in Soerabaja.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2 Hans Bontenbal is geboren op 25-07-1930 in Amsterdam, zoon van Johannes Franciscus (Jan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10) en Hendrika Cornelia Adriana Snijders. Hans is overleden op 30-11-1971, 41 jaar oud (oorzaak: auto-ongeluk).
Beroep:
Werkzaam geweest bij Draad- en Kabelfabriek (Amsterdam-N)
Hans trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1955 in Utrecht met Elisabeth Paulina Maurer, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 06-11-1930 in Amsterdam.
Kinderen van Hans en Elisabeth:
1 Caspar Christiaan Balthasar Bontenbal, geboren op 02-01-1956 in Utrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.1.
2 Astrid Catharine Bontenbal, geboren op 13-06-1958 in Volendam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.2.
3 Johannes Franciscus Bontenbal, geboren op 29-02-1960 in Volendam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.3.
4 Alida Paulina Bontenbal, geboren op 23-07-1966 in Volendam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.4.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.1 Caspar Christiaan Balthasar Bontenbal is geboren op 02-01-1956 in Utrecht, zoon van Hans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2) en Elisabeth Paulina Maurer. Caspar trouwde, 26 jaar oud, op 04-12-1982 in Volendam met Lyda Buis.
Kinderen van Caspar en Lyda:
1 Cornelia Rita Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.1.1], geboren op 17-12-1983 in Volendam.
2 Johan Caspar Christiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.1.2], geboren op 04-03-1986 in Volendam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.2 Astrid Catharine Bontenbal is geboren op 13-06-1958 in Volendam, dochter van Hans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2) en Elisabeth Paulina Maurer. Astrid trouwde, 17 jaar oud, op 04-10-1975 in Volendam met John van ter Mey, 22 jaar oud. John is geboren op 12-07-1953.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.3 Johannes Franciscus Bontenbal is geboren op 29-02-1960 in Volendam, zoon van Hans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2) en Elisabeth Paulina Maurer. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 31-05-1991 in Marken met Jannita Lievendag, 20 jaar oud. Jannita is geboren op 08-12-1970 in Marken.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2.4 Alida Paulina Bontenbal is geboren op 23-07-1966 in Volendam, dochter van Hans Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.5.10.2) en Elisabeth Paulina Maurer. Alida trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1984 in Volendam met Cornelis Bont, 23 of 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-07-1960.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10 Franciscus Theodorus Bontenbal is geboren op 17-03-1868 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6) en Francina Melgers. Franciscus is overleden op 28-06-1932 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: Franciscus was oorspronkelijk r.k., maar is protestant geworden, dat heeft tot een verwijdering met zijn broers geleid, later is dat, althans met Theodorus, bijgelegd.
Beroepen:
Kurkensnijder
Los werkman
Opperman
Franciscus trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1891 in ’s-Gravenhage met Maria Alida Simonis, 25 jaar oud. Maria is geboren op 18-02-1866 in ’s-Gravenhage, dochter van Joris Johannes Simonis en Adriana van Breemen. Maria is overleden in 1949, 82 of 83 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Maria:
1 Joris Johannes (Joris) Bontenbal, geboren op 25-07-1891 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.
2 Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal, geboren op 12-01-1894 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.
3 Adriana Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.3], geboren op 19-01-1896 in ’s-Gravenhage.
4 Johannes Gerardus (Johan) Bontenbal, geboren op 28-01-1898 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.
5 Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal, geboren op 11-03-1900 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.
6 Maria Alida Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.6], geboren op 30-12-1902 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 02-12-1903 in ’s-Gravenhage, 11 maanden oud.
7 Geertruida Cornelia Helena (Truus) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.7], geboren op 02-11-1904 in ’s-Gravenhage.
8 Francina Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.8], geboren op 22-02-1906 in ’s-Gravenhage.
9 Marinus Alexander Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.9], geboren op 20-05-1907 in ’s-Gravenhage.
10 Anna Philippina (Anna) Bontenbal, geboren op 21-09-1908 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.
11 Theodorus Franciscus (Theo) Bontenbal, geboren op 02-11-1910 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.11.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1 Joris Johannes (Joris) Bontenbal is geboren op 25-07-1891 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10) en Maria Alida Simonis. Joris is overleden op 03-06-1967 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Joris:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 26-01-1921 in ’s-Gravenhage met Johanna Maria Klarenbeek, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 10-03-1893 in ’s-Gravenhage, dochter van Jan Klarenbeek en Anna Cornelia Maria Scheffer. Johanna is overleden op 16-06-1933 in ’s-Gravenhage, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 10-07-1935 in ’s-Gravenhage met Johanna Maria Scheffer, 40 jaar oud. Johanna is geboren op 31-07-1894 in ’s-Gravenhage, dochter van Frederik Coenraad Scheffer en Johanna van Rest. Johanna is overleden op 01-12-1985 in ’s-Gravenhage, 91 jaar oud.
Kinderen van Joris en Johanna (2):
1 Franciscus Theodorus Bontenbal, geboren op 10-11-1936 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1.
2 Johanna Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.2], geboren op 11-03-1938 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1 Franciscus Theodorus Bontenbal is geboren op 10-11-1936 in ’s-Gravenhage, zoon van Joris Johannes (Joris) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1) en Johanna Maria Scheffer.
Beroep:
Electricien
Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1962 in ’s-Gravenhage met Martina Maria Josepha van Westing, 25 jaar oud. Martina is geboren op 10-01-1937 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Franciscus en Martina:
1 Marcella Bontenbal, geboren op 08-04-1963 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1.1.
2 René Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1.2], geboren op 26-04-1965 in ’s-Gravenhage.
3 Ivo Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1.3], geboren op 11-09-1970 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1.1 Marcella Bontenbal is geboren op 08-04-1963 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.1.1) en Martina Maria Josepha van Westing. Marcella trouwde, 25 jaar oud, op 13-01-1989 in ’s-Gravenhage met Rinus Loof, 30 jaar oud. Rinus is geboren op 05-02-1958 in Rijswijk.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2 Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal is geboren op 12-01-1894 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10) en Maria Alida Simonis.
Beroepen:
Loopknecht
Koetsier
Taxichauffeur
Frans trouwde, 19 jaar oud, op 23-07-1913 in ’s-Gravenhage met Maria Johanna Jacobs, 19 jaar oud. Maria is geboren op 05-03-1894 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendricus Jacobs en Catharina Maria Hesselbach. Maria is overleden op 03-09-1968 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Kinderen van Frans en Maria:
1 Maria Alida Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.1], geboren op 28-10-1913 in ’s-Gravenhage.
2 Catharina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.2], geboren op 26-06-1915 in ’s-Gravenhage.
3 Francisca Theodora Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.3], geboren op 02-01-1917 in ’s-Gravenhage.
4 Philippus Jacobus Bontenbal, geboren op 29-06-1920 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.
5 Joris Johannes Bontenbal, geboren op 13-07-1922 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4 Philippus Jacobus Bontenbal is geboren op 29-06-1920 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2) en Maria Johanna Jacobs.
Beroep:
Rijksambtenaar
Philippus trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1944 in ’s-Gravenhage met Jeanne Lindhout, 27 jaar oud. Jeanne is geboren op 22-02-1917.
Kinderen van Philippus en Jeanne:
1 Johanna (Joke) Bontenbal, geboren op 03-03-1946. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.1.
2 Gerard Philippus (Philip) Bontenbal, geboren op 11-08-1947. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.1 Johanna (Joke) Bontenbal is geboren op 03-03-1946, dochter van Philippus Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4) en Jeanne Lindhout. Joke trouwde, 26 jaar oud, op 07-09-1972 in ’s-Gravenhage met Carolus Maria Hartendorp, 23 jaar oud. Carolus is geboren op 21-09-1948 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.2 Gerard Philippus (Philip) Bontenbal is geboren op 11-08-1947, zoon van Philippus Jacobus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4) en Jeanne Lindhout. Philip trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1972 in ’s-Gravenhage met Sylvia Thérèse Spijker, 25 jaar oud. Sylvia is geboren op 21-05-1947 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Philip en Sylvia:
1 Edwin Christiaan Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.2.1], geboren op 16-08-1974 in Leidschendam.
2 Marco Walter Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.4.2.2], geboren op 18-06-1978 in Leidschendam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5 Joris Johannes Bontenbal is geboren op 13-07-1922 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2) en Maria Johanna Jacobs. Joris is overleden op 19-12-1976 in ’s-Gravenhage, 54 jaar oud.
Beroep:
Banket- en broodbakker
Joris trouwde, 23 jaar oud, op 03-01-1946 in ’s-Gravenhage met Maria Apolonia Rommers, 22 jaar oud. Maria is geboren op 19-03-1923 in ’s-Gravenhage, dochter van Cornelis Rommers en Johanna Maria Heijen.
Kinderen van Joris en Maria:
1 Robertus Franciscus Theodorus Bontenbal, geboren op 14-03-1947 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.1.
2 Maria Apolonia Bontenbal, geboren op 14-05-1948 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.2.
3 Petrus Aloysius Bontenbal, geboren op 01-12-1949 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.3.
4 Theodora Rosalina Bontenbal, geboren op 03-07-1953 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.4.
5 Lucienne Catharina Huberta Bontenbal, geboren op 11-04-1960 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.5.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.1 Robertus Franciscus Theodorus Bontenbal is geboren op 14-03-1947 in ’s-Gravenhage, zoon van Joris Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5) en Maria Apolonia Rommers. Robertus ging samenwonen, 24 jaar oud, op 08-10-1971 in ’s-Gravenhage met Johanna Cornelia Verhoef, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 06-08-1942 in ’s-Gravenhage.
Beroep:
Pedicure
Kinderen van Robertus en Johanna:
1 Martine Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.1.1], geboren op 02-07-1974 in ’s-Gravenhage.
2 Ellen Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.1.2], geboren op 01-07-1981 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.2 Maria Apolonia Bontenbal is geboren op 14-05-1948 in ’s-Gravenhage, dochter van Joris Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5) en Maria Apolonia Rommers. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 15-03-1968 in ’s-Gravenhage met Bernardus Johannes Daniels Daniels, 22 jaar oud. Bernardus is geboren op 20-08-1945 in Delft.
Beroep:
Glaszetter
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.3 Petrus Aloysius Bontenbal is geboren op 01-12-1949 in ’s-Gravenhage, zoon van Joris Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5) en Maria Apolonia Rommers. Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1972 in ’s-Gravenhage met Cornelia Hillegonda Goebertus, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 01-04-1950 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Petrus en Cornelia:
1 Marco Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.3.1], geboren op 27-09-1974 in ’s-Gravenhage.
2 Raymond Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.3.2], geboren op 08-12-1976 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.4 Theodora Rosalina Bontenbal is geboren op 03-07-1953 in ’s-Gravenhage, dochter van Joris Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5) en Maria Apolonia Rommers. Theodora trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1974 in ’s-Gravenhage met Johannes Maria van der Lans, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 11-03-1949.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5.5 Lucienne Catharina Huberta Bontenbal is geboren op 11-04-1960 in ’s-Gravenhage, dochter van Joris Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.2.5) en Maria Apolonia Rommers. Lucienne trouwde, 19 jaar oud, op 21-03-1980 in ’s-Gravenhage met Pieter Jan Landman, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 17-07-1959 in Delft.
Beroep:
Administrateur
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4 Johannes Gerardus (Johan) Bontenbal is geboren op 28-01-1898 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10) en Maria Alida Simonis. Johan is overleden.
Beroep:
Broodbakker
Johan trouwde, 23 jaar oud, op 02-02-1921 in ’s-Gravenhage met Tonia (Tonia) Boekholt, 20 jaar oud. Tonia is geboren op 04-07-1900 in Voorburg, dochter van Teunis (Teunis) Boekholt en Maria Barbara Joanna Louisa Helwig. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1900. Tonia is overleden op 29-08-1984 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 03-09-1984 in Rijswijk.
Kinderen van Johan en Tonia:
1 Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal, geboren op 23-11-1921 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.
2 Antonius Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.2], geboren op 24-04-1923 in ’s-Gravenhage. Antonius is overleden op 06-09-1943 in Duitsland, 20 jaar oud (oorzaak: omgekomen bij een bombardement). Hij is begraven in Erebegraafplaats Loenen (Gld).
3 Johannes Gerardus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.3], geboren op 19-01-1925 in ’s-Gravenhage.
4 Tonia Francisca Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.4], geboren op 26-01-1930 in ’s-Gravenhage.
5 Matthijs Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.5], geboren op 18-09-1931 in ’s-Gravenhage.
6 Jozefus Antonius Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.6], geboren op 28-07-1934 in ’s-Gravenhage.
7 Johanna Anthonia (Joke) Bontenbal, geboren op 03-08-1936 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1 Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal is geboren op 23-11-1921 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Gerardus (Johan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4) en Tonia (Tonia) Boekholt. Frans is overleden op 03-06-1982 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud.
Beroepen:
Melk- en broodbezorger
Bakker
Wagenwasser
Automobielmonteur
Franciscus werkte de laatste 11 jaar van zijn leven bij Esveha-fabriek bv
Frans trouwde, 25 jaar oud, op 19-02-1947 in ’s-Gravenhage met Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach, 22 jaar oud. Riek is geboren op 01-07-1924 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Frans en Riek:
1 Antonia Bontenbal, geboren op 16-12-1947 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.1.
2 Harry Johan Theodoor (Harry) Bontenbal, geboren op 19-06-1949 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.2.
3 Franciscus Theodorus Bontenbal, geboren op 02-02-1951 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.3.
4 Christina Frederika (Tineke) Bontenbal, geboren op 31-01-1953 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.4.
5 Anthonius Johannes Matthijs Bontenbal, geboren op 17-09-1954 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.5.
6 Willem Petrus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.6], geboren op 26-09-1956 in ’s-Gravenhage.
7 Annemieke Liduina Maria Bontenbal, geboren op 17-09-1959 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.7.
8 Yvonne Margaretha Theodora (Yvonne) Bontenbal, geboren op 31-01-1961 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.8.
9 Margaretha Antonia Maria Bontenbal, geboren op 21-03-1962 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.9.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.1 Antonia Bontenbal is geboren op 16-12-1947 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach.
Beroep:
Administratief medewerker
Antonia trouwde, 19 jaar oud, op 14-06-1967 in ’s-Gravenhage met Johannes Marinus de Roode, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 28-11-1944 in ’s-Gravenhage.
Beroep:
Onderhoudsmonteur
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.2 Harry Johan Theodoor (Harry) Bontenbal is geboren op 19-06-1949 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Harry trouwde met Emmie (Emmie) de Boer.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.3 Franciscus Theodorus Bontenbal is geboren op 02-02-1951 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Franciscus trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1974 in Dordrecht met Carla Tieleman, 18 jaar oud. Carla is geboren op 28-03-1956 in Dordrecht.
Kinderen van Franciscus en Carla:
1 Chantal Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.3.1], geboren op 01-04-1978 in Dordrecht.
2 Franciscus Theodorus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.3.2], geboren op 17-06-1982 in Dordrecht.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.4 Christina Frederika (Tineke) Bontenbal is geboren op 31-01-1953 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Tineke is overleden op 15-08-2001, 48 jaar oud. Tineke trouwde met Johannes Maria van Mourik. Johannes is geboren op 19-12-1955.
Beroep:
Systeembeheerder
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.5 Anthonius Johannes Matthijs Bontenbal is geboren op 17-09-1954 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Anthonius ging samenwonen met Anneke Han. Anneke is geboren op 02-02-1959 in ’s-Gravenhage.
Kind van Anthonius en Anneke:
1 Michel Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.5.1], geboren op 15-02-1993 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.7 Annemieke Liduina Maria Bontenbal is geboren op 17-09-1959 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Annemieke trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1981 in ’s-Gravenhage met Dick Flier, 27 jaar oud. Dick is geboren op 25-05-1954 in ’s-Gravenhage. Dick is overleden op 24-04-1988 in Venlo (ziekenhuis), 33 jaar oud.
Beroep:
Ambtenaar
Kind van Annemieke en Dick:
1 Fadila Flier [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.7.1], geboren op 18-06-1987.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.8 Yvonne Margaretha Theodora (Yvonne) Bontenbal is geboren op 31-01-1961 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Yvonne trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1984 in ’s-Gravenhage met Nicolaas Dekker, 24 jaar oud. Nicolaas is geboren op 14-07-1959 in Rotterdam.
Beroep:
Postbesteller
Kinderen van Yvonne en Nicolaas:
1 Geoffrey (Geoffrey) Dekker [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.8.1], geboren op 10-04-1988 om 11:25 in Leidschendam. Bij de geboorte woog Geoffrey 3100 gr. en was hij 50 cm. lang.
2 Anouk (Anouk) Dekker [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.8.2], geboren op 29-11-1990 om 11:31 in Zoetermeer. Bij de geboorte woog Anouk 3450 gr. en was zij 48 cm. lang.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1.9 Margaretha Antonia Maria Bontenbal is geboren op 21-03-1962 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus (Frans) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.1) en Hendrika Margaretha (Riek) van Gladbach. Margaretha trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1983 in Wateringen met Donald Bastiaan Verhoef, 25 jaar oud. Donald is geboren op 27-04-1958 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7 Johanna Anthonia (Joke) Bontenbal is geboren op 03-08-1936 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Gerardus (Johan) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4) en Tonia (Tonia) Boekholt. Joke trouwde in ’s-Gravenhage met Johannes (Jan) Koene. Jan is geboren op 10-03-1933. Jan is overleden op 25-12-2004 in Zoetermeer, 71 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-2004 in Zoetermeer.
Kinderen van Joke en Jan:
1 Ilonka Maria Cornelia Koene. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.1.
2 Edwin (Edwin) Koene. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.2.
3 René (René) Koene. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.1 Ilonka Maria Cornelia Koene, dochter van Johannes (Jan) Koene en Johanna Anthonia (Joke) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7). Ilonka trouwde met Moni (Moni).
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.2 Edwin (Edwin) Koene, zoon van Johannes (Jan) Koene en Johanna Anthonia (Joke) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7). Edwin trouwde met Yvonne (Yvonne).
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7.3 René (René) Koene, zoon van Johannes (Jan) Koene en Johanna Anthonia (Joke) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.4.7). René trouwde met Wiepkje (Wiepkje).
mijn_schoonvader_albertus_bontenbal.jpg mijn_schoonmoeder_jo_boekholt.jpg
4 Mijn schoonvader Albertus Bontenbal
5 Mijn schoonmoeder Jo Boekholt
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5 Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (afb. 4) is geboren op 11-03-1900 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10) en Maria Alida Simonis. Bertus is overleden op 10-08-1978 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Hij is begraven op 15-08-1978 in Loosduinen.
Beroep:
Broodbakker
Bertus trouwde, 22 jaar oud, op 04-10-1922 in ’s-Gravenhage met Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt (afb. 5), 20 jaar oud. Jo is geboren op 26-07-1902 in Voorburg, dochter van Teunis (Teunis) Boekholt en Maria Barbara Joanna Louisa Helwig. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1902. Jo is overleden op 30-08-1973 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-09-1973 in Loosduinen.
Kinderen van Bertus en Jo:
1 Maria Alida (Rie) Bontenbal, geboren op 04-02-1923 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1.
2 Johanna Petronella Jacoba (Jo) Bontenbal, geboren op 26-07-1924 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.
3 Petronella Jacoba (Nel) Bontenbal, geboren op 23-11-1925 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.
4 Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.4], geboren op 16-05-1927 in ’s-Gravenhage. Bertus is overleden op 01-02-1959 in Noordwijkerhout, 31 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-1959 in ’s-Gravenhage.
5 Louis Adolf Fredrik (Louis) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.5], geboren op 02-09-1928 in ’s-Gravenhage. Louis is overleden op 25-12-1954 in ’s-Gravenhage, 26 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1954 in ’s-Gravenhage.
6 Tonia Maria (Ton) Bontenbal, geboren op 25-11-1929 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.
7 Jozef Antonius Maria (Chef) Bontenbal, geboren op 05-12-1932 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7.
8 Antonius Johannes Albertus (Anton) Bontenbal, geboren op 11-08-1937 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.
9 Louisa Barbara Joanna Maria (Wies) Bontenbal, geboren op 30-12-1944 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1 Maria Alida (Rie) Bontenbal is geboren op 04-02-1923 in ’s-Gravenhage, dochter van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt. Rie:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1943 in ’s-Gravenhage met Evert J. (Epie) Jonker, 20 of 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Epie is geboren op 16-02-1922 in Nunspeet, zoon van Ernst (Ernst) Jonker en Aleida Kamp. Epie is overleden op 06-09-1943 in Mannheim, 21 jaar oud (oorzaak: Omgekomen bij een bombardement in Duitsland WO II). Hij is begraven in 1951 in Nunspeet.
Beroep:
Kapper
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 16-01-1946 in ’s-Gravenhage met Cornelis Hendricus Petrus (Cees) van der Velde, 32 jaar oud. Cees is geboren op 28-04-1913 in ’s-Gravenhage, zoon van Cornelis Andries (Cees) van der Velde en Anna Alida (Anna) Paardekooper. Cees is overleden op 04-04-1988 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Hij is begraven op 07-04-1988 in Loosduinen.
Beroep:
Ambtenaar (PTT)
Kinderen van Rie en Cees:
1 Anna Maria Johanna Cornelia (Anneke) van der Velde, geboren op 14-05-1947 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1.1.
2 Albertus Petrus Cornelis (Albertje) van der Velde [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1.2], geboren op 03-04-1951 om 09:03 in ’s-Gravenhage. Bij de geboorte woog Albertje 2600 gr. en was hij 51 cm. lang. Albertje is overleden op 26-08-1973 in ’s-Gravenhage, 22 jaar oud. Hij is begraven op 30-08-1973 in Loosduinen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1.1 Anna Maria Johanna Cornelia (Anneke) van der Velde is geboren op 14-05-1947 om 02:30 in ’s-Gravenhage, dochter van Cornelis Hendricus Petrus (Cees) van der Velde en Maria Alida (Rie) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1). Bij de geboorte woog Anneke 1800 gr. en was zij 49 cm. lang. Anneke trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1971 in ’s-Gravenhage met Wim (Wim) Paalvast, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 03-05-2001. Wim is geboren op 09-06-1948, zoon van Simon Antonius Marie Paalvast en Alida Anne de Brabander.
Kind van Anneke en Wim:
1 Roderik Albert Willem (Roderik) Paalvast [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.1.1.1], geboren op 14-01-1978 om 11:37 in Rijswijk. Bij de geboorte woog Roderik 3900 gr. en was hij 51 cm. lang.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2 Johanna Petronella Jacoba (Jo) Bontenbal is geboren op 26-07-1924 in ’s-Gravenhage, dochter van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt. Jo is overleden op 16-08-2003 om 05:00 in Melton Suffolk, 79 jaar oud. Zij is begraven op 26-08-2003 in Shottisham (GB). Jo trouwde, 26 jaar oud, op 21-10-1950 met Douglas Walter (Douglas Sr) Goodchild, 25 jaar oud. Douglas Sr is geboren op 11-10-1925 in Felixstowe.
Kinderen van Jo en Douglas Sr:
1 Rita Goodchild, geboren op 03-07-1951. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.1.
2 Phyllis Goodchild, geboren op 16-01-1953. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.2.
3 Douglas (Douglas Jr) Goodchild, geboren op 14-11-1955. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.3.
4 Valerie (Valerie) Goodchild [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.4], geboren op 08-03-1959 in GB. Valerie is overleden op 19-07-1970 in Shottisham (GB), 11 jaar oud. Zij is begraven in Shottisham (GB).
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.1 Rita Goodchild is geboren op 03-07-1951, dochter van Douglas Walter (Douglas Sr) Goodchild en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2). Rita:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 10-07-1971 in Shottisham (GB) met Robert (Bob) Bloomfield, 30 jaar oud. Bob is geboren op 01-08-1940. Bob is overleden op 14-04-1995, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 03-07-1998 met John (John) Dennant, 60 jaar oud. John is geboren op 19-09-1937 in GB.
Kinderen van Rita en Bob:
1 Valerie (Valerie) Bloomfield [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.1.1], geboren op 12-12-1973.
2 David (David) Bloomfield [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.1.2], geboren op 20-09-1975.
3 Shaun (Shaun) Bloomfield [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.1.3], geboren op 21-06-1977.
4 Michelle (Michelle) Bloomfield [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.1.4], geboren op 21-06-1980.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.2 Phyllis Goodchild is geboren op 16-01-1953, dochter van Douglas Walter (Douglas Sr) Goodchild en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2). Phyllis trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1975 in Shottisham (GB) met Peter (Peter) Brooks.
Kinderen van Phyllis en Peter:
1 Andrew Brooks [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.2.1], geboren op 21-05-1971.
2 Lara-nn Brooks [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.2.2], geboren op 25-10-1973.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.3 Douglas (Douglas Jr) Goodchild is geboren op 14-11-1955, zoon van Douglas Walter (Douglas Sr) Goodchild en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2). Douglas Jr:
(1) trouwde met Kate (Kate). Kate is geboren op 11-01-1950.
(2) trouwde, 14 jaar oud, op 19-06-1970 met Margret.
Kinderen van Douglas Jr en Kate:
1 Stephen (Stephen) Goodchild [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.3.1], geboren op 23-08-1980.
2 Kevin (Kevin) Goodchild [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.2.3.2], geboren op 11-11-1982.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3 Petronella Jacoba (Nel) Bontenbal is geboren op 23-11-1925 in ’s-Gravenhage, dochter van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt. Nel is overleden op 04-01-2010 in Dawlish, 84 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-2010 in Teignmouth Devon. Nel trouwde, 29 jaar oud, op 27-07-1955 in ’s-Gravenhage met Peter (Peter) Greenwood, 29 jaar oud. Peter is geboren op 01-10-1925 in Coalville.
Beroep:
Bankemployé
Kinderen van Nel en Peter:
1 Johanna Petronella (Joanne) Greenwood, geboren op 30-06-1956 in Leicester (GB). Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.1.
2 Michael Peter (Michael) Greenwood, geboren op 26-02-1959 in Leicester (GB). Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.2.
3 Louisa Jane (Louise) Greenwood, geboren op 07-12-1963 in GB. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.3.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.1 Johanna Petronella (Joanne) Greenwood is geboren op 30-06-1956 om 22:50 in Leicester (GB), dochter van Peter (Peter) Greenwood en Petronella Jacoba (Nel) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3). Bij de geboorte woog Joanne 3600 gr. Joanne trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1982 met Mick (Mick) Curtis, 19 jaar oud. Mick is geboren op 12-01-1963 in GB.
Beroep:
Quality Control Engineer
Kinderen van Joanne en Mick:
1 Alan (Alan) Curtis [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.1.1], geboren op 20-06-1983 in Hannover.
2 Janneke (Janneke) Curtis [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.1.2], geboren op 18-03-1992 in Lisburn.
3 Harry (Harry) Curtis [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.1.3], geboren op 28-02-1995 in Closter.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.2 Michael Peter (Michael) Greenwood is geboren op 26-02-1959 in Leicester (GB), zoon van Peter (Peter) Greenwood en Petronella Jacoba (Nel) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3). Michael trouwde, 37 jaar oud, op 11-08-1996 met Liz (Liz) Havern, 35 jaar oud. Liz is geboren op 17-09-1960.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.3 Louisa Jane (Louise) Greenwood is geboren op 07-12-1963 in GB, dochter van Peter (Peter) Greenwood en Petronella Jacoba (Nel) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3). Louise:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 28-09-1985 in Leicester (GB) met Philip Evan (Phil) Vaughan. De scheiding werd uitgesproken. Phil is geboren in GB.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 01-04-2000 met Tim (Tim) Milnes, 34 jaar oud. Tim is geboren op 12-06-1965 in GB.
Kinderen van Louise en Tim:
1 Jessica Scarlett Weiss (Jessica) Milnes [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.3.1], geboren op 16-05-2002 in Torquay (GB). Bij de geboorte woog Jessica 2840 gr.
2 Lily (Lily) Milnes [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.3.3.2], geboren op 28-11-2003 om 03:00 in GB.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6 Tonia Maria (Ton) Bontenbal is geboren op 25-11-1929 in ’s-Gravenhage, dochter van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt. Ton trouwde, 25 jaar oud, op 27-07-1955 in ’s-Gravenhage met Johannes Bernardus Gerardus (Hans) Romani, 26 jaar oud. Hans is geboren op 25-04-1929 in Loosduinen, zoon van Wilhelmus Antonius (Willem) Romani en Cornelia Johanna (Cor) Goutier. Hans is overleden op 31-03-2006 om 20:45 in Brielle, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 04-04-2006 in Spijkenisse.
Beroepen:
van 1946 tot 1949     Machinebankwerker (Gem.gasbedrijf)
van 1949 tot 1950     Militaire dienst bij de KLu (Indonesie)
vanaf 1950     Machinist werkzaam in diverse afdelingen, (Gem.gasbedrijf)
van 1963 tot 1964     Baas van het ketelhuis. (Gem.gasbedrijf)
van 1964 tot 1971     Chef TD (Gem.ziekenhuis Zuidwal)
van 01-12-1971 tot 01-08-1986     Chef TD (Verhuizing van Zuidwal naar Leyenburg)
Kinderen van Ton en Hans:
1 Wilhelmus Johannes (Pim) Romani, geboren op 10-05-1956 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.1.
2 Albertus Antonius (Bert) Romani, geboren op 11-05-1960 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.1 Wilhelmus Johannes (Pim) Romani is geboren op 10-05-1956 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Bernardus Gerardus (Hans) Romani en Tonia Maria (Ton) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6). Pim trouwde, 23 jaar oud, op 28-08-1979 in ’s-Gravenhage met Diana Louise (Diana) van Duijne, 21 jaar oud. Diana is geboren op 19-10-1957 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Martinus (Joop) van Duijne en Helena Elisabeth (Betty) Ebregt.
Kinderen van Pim en Diana:
1 Robina Giovanna (Robina) Romani [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.1.1], geboren op 29-03-1986 in ’s-Gravenhage. Bij de geboorte woog Robina 3510 gr. en was zij 51 cm. lang.
2 Canisia Faniëlla (Canisia) Romani [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.1.2], geboren op 04-01-1990 in ’s-Gravenhage. Bij de geboorte woog Canisia 3780 gr. en was zij 54 cm. lang.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.2 Albertus Antonius (Bert) Romani is geboren op 11-05-1960 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Bernardus Gerardus (Hans) Romani en Tonia Maria (Ton) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6). Bert trouwde, 28 jaar oud, op 11-10-1988 in ’s-Gravenhage met Carolina Hillegonda (Carla) Kanits, 28 jaar oud. Carla is geboren op 23-01-1960 in ’s-Gravenhage, dochter van Karel (Karel) Kanits en Janny (Janny) Schutte.
Kinderen van Bert en Carla:
1 Micaela Gianna (Micaela) Romani [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.2.1], geboren op 06-03-1989 in ’s-Gravenhage.
2 Stefani Georgia (Stefani) Romani [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.6.2.2], geboren op 21-01-1992 in ’s-Gravenhage.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7 Jozef Antonius Maria (Chef) Bontenbal is geboren op 05-12-1932 in ’s-Gravenhage, zoon van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt. Chef is overleden op 19-08-1987 in Apeldoorn, 54 jaar oud. Hij is begraven op 24-08-1987 in Apeldoorn.
Beroep:
Bus-chauffeur
Chef trouwde, 28 jaar oud, op 04-10-1961 in ’s-Gravenhage met Hilleggien (Hilde) Kalteren, 20 jaar oud. Hilde is geboren op 14-02-1941 in Nijeveen, dochter van Albertus (Bartus) Kalteren en Jitske (Jikke) Oost.
Kind van Chef en Hilde:
1 Lisette Amaria (Lisette) Bontenbal, geboren op 05-12-1974 in Nijmegen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7.1 Lisette Amaria (Lisette) Bontenbal is geboren op 05-12-1974 om 09:23 in Nijmegen, dochter van Jozef Antonius Maria (Chef) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7) en Hilleggien (Hilde) Kalteren. Bij de geboorte woog Lisette 2740 gr. en was zij 49 cm. lang. Lisette trouwde, 23 jaar oud, op 04-09-1998 in Havelte met Roelf Albert (Robert) Pannenborg, 25 jaar oud. Robert is geboren op 25-09-1972 in Vledder, zoon van Jacob (Jacob) Pannenborg en Margje (Marry) Dolsma.
Kinderen van Lisette en Robert:
1 Chaline (Chaline) Pannenborg [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 06-08-2000 in Meppel. Zij is begraven op 10-08-2000 in Vledder.
2 Wessel Twan (Wessel) Pannenborg [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7.1.2], geboren op 09-07-2001 in Meppel.
3 Pascal Wout (Pascal) Pannenborg [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.7.1.3], geboren op 03-11-2003 in Havelte.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8 Antonius Johannes Albertus (Anton) Bontenbal is geboren op 11-08-1937 in ’s-Gravenhage, zoon van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt.
Beroep:
Employé (AMEV)
Anton trouwde, 23 jaar oud, op 05-04-1961 in ’s-Gravenhage met Catharina Maria (Ineke) de Zoete, 21 jaar oud. Ineke is geboren op 02-08-1939 in ’s-Gravenhage, dochter van Jan Hendrik Leonard de Zoete en Catharina Maria Zijlma.
Kinderen van Anton en Ineke:
1 Ronald Louis Theodoor (Ron) Bontenbal, geboren op 20-03-1962 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.1.
2 André Jozef (André) Bontenbal, geboren op 25-04-1963 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.1 Ronald Louis Theodoor (Ron) Bontenbal is geboren op 20-03-1962 om 15:22 in ’s-Gravenhage, zoon van Antonius Johannes Albertus (Anton) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8) en Catharina Maria (Ineke) de Zoete. Bij de geboorte woog Ron 3360 gr. en was hij 49 cm. lang. Ron:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1987 in Kerkrade met Patricia (Patricia) Frijns, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2002 in Heerlen. Patricia is geboren op 14-09-1967 in Ubach over Worms.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 29-09-2003 in Heerlen met Daniela Pape, 34 jaar oud. Daniela is geboren op 26-12-1968.
Kind van Ron en Daniela:
1 Jolina (Jolina) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.1.1], geboren op 13-05-2002 om 18:50 in Bröckel. Bij de geboorte woog Jolina 3350 gr. en was zij 49 cm. lang.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.2 André Jozef (André) Bontenbal is geboren op 25-04-1963 om 07:04 in ’s-Gravenhage, zoon van Antonius Johannes Albertus (Anton) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8) en Catharina Maria (Ineke) de Zoete.
Beroep:
Medewerker Planetarium (Amsterdam)
André:
(1) begon een relatie met Thea (Thea) van Steen. Thea is geboren op 05-02-1965.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 23-08-1992 in Utrecht met Carmen van Vught, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2000. Carmen is geboren op 08-08-1964.
Kinderen van André en Carmen:
1 Willem (Willem) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.2.1], geboren op 12-10-1993 in Utrecht.
2 Noël (Noël) Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.8.2.2], geboren op 16-08-1995 in Utrecht.
bontenbal__wies.jpg schenk__jan.jpg
6 Bontenbal, Wies
7 Schenk, Jan
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9 Louisa Barbara Joanna Maria (Wies) Bontenbal (afb. 6) is geboren op 30-12-1944 in ’s-Gravenhage, dochter van Albertus Petrus (Bertus) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5) en Johanna Petronella Jacoba (Jo) Boekholt. Wies is overleden op 04-04-2002 om 02:00 in Roosendaal, 57 jaar oud (oorzaak: kanker - dikke darm). Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-2002. Zij is begraven op 09-04-2002 in Roosendaal.
Beroepen:
van 01-09-1962 tot 01-05-1967     Administratief medewerker (Bij Davum Exportation(voorheen C.D.van der Linden vof Hoogoven-,staal-en walserijproducten-edelstaal), Den Haag)
van 01-09-1974 tot 01-10-1975     Teletypiste (Bij de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij)
Wies trouwde, 21 jaar oud, op 16-02-1966 in ’s-Gravenhage met Jan Johan Geert (Jan) Schenk (afb. 7), 22 jaar oud, nadat zij op 01-12-1965 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-02-1966 in ’s-Gravenhage. Jan is geboren op 25-06-1943 om 08:00 in Rijssen, zoon van Hendrik Jan (Henk) Schenk en Maartje (Marty) van ’t Hazeveld. Bij de geboorte woog Jan 4400 gr. Hij is gedoopt op 24-08-1943 in Rijssen. Jan begon later een relatie op 08-07-2003 met Maria Catharina Ida (Mia) Golsteijn (geb. 1941). Deze relatie werd verbroken op 02-02-2007. Jan begon later een relatie op 01-09-2007 met Christina Josephina Maria (Diny) van Gerwen (geb. 1944).
Beroepen:
van 11-04-1960 tot 01-12-1961     Medewerker NS (Rotterdam)
van 01-12-1961 tot 01-11-1998     Beroepsmilitair (KL) (Weert, Ede, Utrecht, Garderen, Rheindahlen (D), Ossendrecht, Bergen op Zoom, Breda, Utrecht, Zagreb (SFOR) en Amersfoort.)
Kinderen van Wies en Jan:
1 Yolanda Paola (Yolanda) Schenk, geboren op 25-09-1968 in Voorthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.1.
2 Raymond Alexander (Raymond) Schenk, geboren op 24-07-1971 in Barneveld. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.2.
schenk__yolanda.jpg corveleijn__eelco.jpg
8 Schenk, Yolanda
9 Corveleijn, Eelco
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.1 Yolanda Paola (Yolanda) Schenk (afb. 8) is geboren op 25-09-1968 om 06:00 in Voorthuizen, dochter van Jan Johan Geert (Jan) Schenk en Louisa Barbara Joanna Maria (Wies) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9). Bij de geboorte woog Yolanda 3675 gr. en was zij 50 cm. lang. Zij is gedoopt op 10-11-1968 in Barneveld.
Beroep:
Account consultant (PVF/Achmea)
Yolanda:
(1) ging samenwonen, 24 jaar oud, op 01-07-1993 met Ton van Geijlswijk, 26 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd in 2000. Ton is geboren op 14-08-1966, zoon van Toon (Toon) van Geijlswijk en Greet.
(2) ging een geregistreerd partnerschap aan, 39 jaar oud, op 04-12-2007 in Monnickendam met Eelco (Eelco) Corveleijn (afb. 9), 36 jaar oud, nadat zij in Monnickendam van hun voornemen om een geregistreerd partnerschap aan te gaan aangifte hebben gedaan. Eelco is geboren op 29-10-1971 om 03:00 in Purmerend, zoon van Karel Josephus Joannes (Karel) Corveleijn en Maria Elisabeth (Ria) van der Vorst. Bij de geboorte woog Eelco 3350 gr. en was hij 50 cm. lang. Hij is gedoopt op 01-12-1971 in Purmerend.
Beroep:
Communicatie-adviseur
Kinderen van Yolanda en Eelco:
corveleijn__spencer.jpg
10 Corveleijn, Spencer
1 Spencer (Spencer) Corveleijn [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.1.1] (afb. 10), geboren op 10-05-2003 om 21:11 in Purmerend. Bij de geboorte woog Spencer 3920 gr. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-2003.
corveleijn__miller.jpg
11 Corveleijn, Miller
2 Miller (Miller) Corveleijn [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.1.2] (afb. 11), geboren op 29-05-2005 om 05:00 in Monnickendam. Bij de geboorte woog Miller 3340 gr. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-2005.
3 Corveleijn [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op 29-09-2006.
corveleijn__cooper.jpg
12 Corveleijn, Cooper
4 Cooper (Cooper) Corveleijn [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.1.4] (afb. 12), geboren op 25-11-2007 om 11:25 in Amsterdam. Bij de geboorte woog Cooper 2960 gr. en was hij 46 cm. lang.
schenk__raymond.jpg dekkers__saskia.jpg
13 Schenk, Raymond
14 Dekkers, Saskia
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.2 Raymond Alexander (Raymond) Schenk (afb. 13) is geboren op 24-07-1971 om 04:20 in Barneveld, zoon van Jan Johan Geert (Jan) Schenk en Louisa Barbara Joanna Maria (Wies) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9). Bij de geboorte woog Raymond 3780 gr. en was hij 51 cm. lang. Hij is gedoopt op 12-09-1971 in Barneveld.
Beroep:
vanaf 04-11-1996     Director of Customer Care & Online Experience (Seagull Business Software te Dordrecht)
Raymond trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-2000 in Roosendaal met Saskia Dimphna Adriana Hendrina (Saskia) Dekkers (afb. 14), 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-09-2000 in Roosendaal. Saskia is geboren op 05-05-1974 om 18:45 in Roosendaal, dochter van Johannes Antoine Adrianus Denis (John) Dekkers en Jacoba Antonia (Koos) van Zantvliet. Bij de geboorte woog Saskia 2525 gr. en was zij 48 cm. lang.
Beroep:
Coordinator Steunpunt Mantelzorg (Gemeente Halderberge & Rucphen)
Kinderen van Raymond en Saskia:
schenk__meike.jpg
15 Schenk, Meike
1 Meike Louisa Jacoba (Meike) Schenk [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.2.1] (afb. 15), geboren op 17-02-2002 om 11:24 in Roosendaal. Bij de geboorte woog Meike 2760 gr. Zij is gedoopt op 27-07-2002 in Roosendaal.
schenk__sebastiaan.jpg
16 Schenk, Sebastiaan
2 Sebastiaan Alexander (Sebastiaan) Schenk [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.2.2] (afb. 16), geboren op 24-07-2003 om 04:21 in Roosendaal. Bij de geboorte woog Sebastiaan 3530 gr. Hij is gedoopt op 24-07-2004 in Roosendaal.
schenk__kasper.jpg
17 Schenk, Kasper
3 Kasper Johannes Geert (Kasper) Schenk [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.5.9.2.3] (afb. 17), geboren op 05-11-2007 om 11:48 in Roosendaal. Bij de geboorte woog Kasper 3410 gr. Hij is gedoopt op 15-12-2007 in Rijsbergen.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10 Anna Philippina (Anna) Bontenbal is geboren op 21-09-1908 in ’s-Gravenhage, dochter van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10) en Maria Alida Simonis. Anna is overleden op 17-01-1994 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1994. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 25-01-1928 in ’s-Gravenhage met Jacobus Mattheus (Koos) Hubert, 25 jaar oud. Koos is geboren op 03-09-1902 om 20:00 in ’s-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Cornelis (Koos) Hubert en Maria Cornelia (Marie) Harrievan. Koos is overleden op 28-07-1986 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1986.
Beroepen:
Drogist
Opperman
Magazijnbediende
Kinderen van Anna en Koos:
1 Wilhelmus Cornelis Hubert, geboren op 22-12-1928 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.1.
2 Franciscus Theodorus (Frans) Hubert, geboren op 29-09-1930 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.2.
3 Maria Alida Cornelia Hubert, geboren op 14-06-1935 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.3.
4 Jacobus Mattheus (Koos) Hubert, geboren op 13-05-1940 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.
5 Anna Philippina Hubert, geboren op 12-10-1943 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.5.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.1 Wilhelmus Cornelis Hubert is geboren op 22-12-1928 in ’s-Gravenhage, zoon van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert en Anna Philippina (Anna) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10).
Beroep:
Instructeur
Wilhelmus trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1956 met E. (El) Ierschot.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.2 Franciscus Theodorus (Frans) Hubert is geboren op 29-09-1930 in ’s-Gravenhage, zoon van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert en Anna Philippina (Anna) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10). Frans trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1959 met W.J. (Wil) Huguenin.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.3 Maria Alida Cornelia Hubert is geboren op 14-06-1935 in ’s-Gravenhage, dochter van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert en Anna Philippina (Anna) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10). Maria trouwde, 21 jaar oud, op 24-10-1956 met M. (Rinus) Fuit.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4 Jacobus Mattheus (Koos) Hubert is geboren op 13-05-1940 om 05:00 in ’s-Gravenhage, zoon van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert en Anna Philippina (Anna) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10). Hij is gedoopt op 15-05-1940 in ’s-Gravenhage.
Beroep:
vanaf 1963     Programmeur
Koos trouwde, 22 jaar oud, op 29-11-1962 in ’s-Gravenhage met Maria Helena (Ria) Dobbelaar, 20 jaar oud. Ria is geboren op 06-07-1942 in Zuilen, dochter van Wilhelm Dietrich Paul (Willi) Dobbelaar en Helena Bernhardina (Lena) Hesse.
Kinderen van Koos en Ria:
1 Richard (Richard) Hubert, geboren op 16-06-1963 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.1.
2 Agnes (Agnes) Hubert, geboren op 22-12-1967 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.1 Richard (Richard) Hubert is geboren op 16-06-1963 om 19:56 in ’s-Gravenhage, zoon van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4) en Maria Helena (Ria) Dobbelaar.
Beroep:
Inkoper/verwerver
Richard trouwde, 22 jaar oud, op 18-04-1986 in Eindhoven met Klaasje (Karla) Bloksma, 22 jaar oud. Karla is geboren op 23-07-1963 in Eindhoven, dochter van Pieter Harm (Piet) Bloksma en Wietske (Wiets) van der Laan. Zij is gedoopt op 15-09-1963 in Eindhoven.
Beroep:
Ziekenverzorgende
Kinderen van Richard en Karla:
1 Rick (Rick) Hubert [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.1.1], geboren op 27-02-1988 in Eindhoven.
2 Geert (Geert) Hubert [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.1.2], geboren op 21-08-1990 in Eindhoven.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.2 Agnes (Agnes) Hubert is geboren op 22-12-1967 in ’s-Gravenhage, dochter van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4) en Maria Helena (Ria) Dobbelaar. Agnes trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1996 in Vlaardingen met Arieaan Mathijs Hendrik (At) Zweers, 34 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 11-06-2004. At is geboren op 25-07-1961 in Rotterdam.
Kinderen van Agnes en At:
1 Jirina Margaretha Helena Zweers [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.2.1], geboren op 30-07-1997 in Spijkenisse.
2 Mathijs Hendrik Jacobus Zweers [1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.4.2.2], geboren op 31-12-1999 in Hellevoetsluis.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10.5 Anna Philippina Hubert is geboren op 12-10-1943 in ’s-Gravenhage, dochter van Jacobus Mattheus (Koos) Hubert en Anna Philippina (Anna) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.10). Anna trouwde, 23 jaar oud, op 12-01-1967 met G.I. (Gerard) Fraterman.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.11 Theodorus Franciscus (Theo) Bontenbal is geboren op 02-11-1910 in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Theodorus Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10) en Maria Alida Simonis. Theo is overleden op 26-09-1981 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Theo trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1933 in ’s-Gravenhage met Cornelia (Corrie) de Weijer, 21 jaar oud. Corrie is geboren op 18-12-1911 in Tiel.
Kind van Theo en Corrie:
1 Cornelia Theodora Bontenbal, geboren op 31-01-1933 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.11.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.11.1 Cornelia Theodora Bontenbal is geboren op 31-01-1933 in ’s-Gravenhage, dochter van Theodorus Franciscus (Theo) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.1.6.10.11) en Cornelia (Corrie) de Weijer. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 27-01-1960 met Gerard (Gerard) Weidema.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.2 Lena (Helena) Bontenbal is geboren op 01-11-1791 in Kralingen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3) en Marya Pak. Lena is overleden op 01-08-1865 in Kralingen, 73 jaar oud.
Notitie bij Lena: Helena woonde in de Voddenbuurt
Beroep:
Particuliere
Lena trouwde met Willem Duivenbode.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.3 Johannes Bontenbal is geboren op 02-04-1794 in Kralingen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3) en Marya Pak. Johannes is overleden in 1863 in Bergen op Zoom, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Toen hij trouwde was hij in de Nationale Militie, 1e comp. en had daarom toestemming van de commandant nodig.
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 02-01-1817 in Rotterdam met Margaretha (Grietje) van Helden, 21 of 22 jaar oud. Grietje is geboren in 1795 in Maasland, dochter van Aart van Helden en Elisabeth Abbenbroek. Grietje is overleden op 17-10-1852 in Rotterdam, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Grietje:
1 Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.1], geboren op 06-07-1820 in Kralingen. Maria is overleden op 22-07-1822 in Kralingen, 2 jaar oud.
2 Elisabeth Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.2], geboren op 30-08-1828 in Rotterdam. Elisabeth is overleden.
3 Johannes Bontenbal, geboren op 27-04-1831 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.
4 Maria Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.4], geboren op 10-11-1832 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3 Johannes Bontenbal is geboren op 27-04-1831 in Rotterdam, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3) en Margaretha (Grietje) van Helden. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Wijnkopersknecht, kastelijn (1863), beddenmaker (1867)
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 27-05-1863 in Dordrecht met Matthea Johanna Brandt, 32 jaar oud. Matthea is geboren op 19-01-1831 in Dordrecht, dochter van Matthijs Brandt en Cornelia Kampman. Matthea is overleden.
Kinderen van Johannes en Matthea:
1 Margritha Matthea Johanna Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.1], geboren in 1865. Margritha is overleden op 12-07-1866 in Dordrecht, 0 of 1 jaar oud.
2 Matthijs Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.2], geboren op 20-10-1867 in Dordrecht. Matthijs is overleden op 05-12-1867 in Dordrecht, 1 maand oud.
3 Johannes Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.3], geboren op 20-12-1868 in Dordrecht. Johannes is overleden op 04-01-1869 in Dordrecht, 15 dagen oud.
4 Johannes Bontenbal, geboren op 16-01-1870 in Dordrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.
5 Cornelia Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.5], geboren op 02-08-1872 in Dordrecht.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4 Johannes Bontenbal is geboren op 16-01-1870 in Dordrecht, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3) en Matthea Johanna Brandt. Johannes is overleden op 21-11-1935 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Corrector.
Johannes trouwde met Johanna Puister. Johanna is geboren op 03-06-1866 in Amsterdam. Johanna is overleden op 18-12-1927 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Johannes Jacob(us) Bontenbal, geboren op 24-06-1893 in Dordrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.1.
2 Jacob Matthijs Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.2], geboren op 02-06-1896 in Dordrecht. Jacob is overleden op 23-03-1945 in ’s-Gravenhage, 48 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Kantoorbediende, kassier (meubelmagazijn). Kwam 03-12-1919 uit Dordrecht in Den Haag, woonde daar op de Loosduinsekade.
3 Aalbert Karel Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.3], geboren op 12-12-1900 in Dordrecht.
4 Matthea Johanna Bontenbal, geboren op 12-05-1902 in Dordrecht. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.4.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.1 Johannes Jacob(us) Bontenbal is geboren op 24-06-1893 in Dordrecht, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4) en Johanna Puister. Johannes is overleden op 27-01-1985 in Voorburg, 91 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Kantoorbediende, reiziger, handelsagent.
Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1919 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Ariana van Swieten, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 27-10-1895 in ’s-Gravenhage, dochter van Arie van Swieten en Wilhelmina Christina Martina Appum.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 04-02-1931 in Rotterdam met Anna Maria Dekker, 22 jaar oud. Anna is geboren op 15-08-1908 in Rotterdam.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4.4 Matthea Johanna Bontenbal is geboren op 12-05-1902 in Dordrecht, dochter van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.3.3.4) en Johanna Puister. Matthea trouwde met Louis Ruijtendorp.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.5 Maria Bontenbal is geboren op 27-02-1799 in Kralingen, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3) en Marya Pak. Maria is overleden op 10-05-1871 in Rotterdam, 72 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1823 in Kralingen met Jan Jalink, 24 jaar oud. Jan is geboren op 02-01-1799 in Goor. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: werkman, koekebakker (1823)
1.2.2.2.1.3.6.2.3.7 Ary (Arie) Bontenbal is geboren op 04-08-1803 in Kralingen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3) en Marya Pak. Ary is overleden op 29-07-1842 in Kralingen, 38 jaar oud (oorzaak: op die datum uit ’t water gehaald aan de Langekade).
Beroep:
Veldwachter in Capelle ("opziener der jagt en visserij")
Ary:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-03-1828 in Capelle a/d IJssel met Jannetje Johanna Trossenburg, 30 jaar oud. Jannetje is geboren op 28-02-1798 in Rotterdam, dochter van Johannes Trossenburg en Gerritje Stagzoen. Jannetje is overleden.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 26-08-1840 in Rotterdam met Cornelia Hoogstad, 43 of 44 jaar oud. Cornelia is geboren in 1796 in Poortugaal, dochter van Jacob Hoogstad en Pietertje Bijl. Cornelia is overleden.
Kinderen van Ary en Jannetje:
1 Johannes Bontenbal, geboren op 19-06-1828 in Capelle a/d IJssel. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.
2 Maria Bontenbal, geboren op 12-03-1831 in Capelle a/d IJssel. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.2.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1 Johannes Bontenbal is geboren op 19-06-1828 in Capelle a/d IJssel, zoon van Ary (Arie) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7) en Jannetje Johanna Trossenburg. Johannes is overleden op 20-08-1879 in Rotterdam, 51 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende, commissaris bij het Bevolkingsregister
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1856 in Capelle a/d IJssel met Jannetie van Buul, 25 jaar oud. Jannetie is geboren op 06-06-1831 in Rotterdam. Jannetie is overleden op 18-02-1902 in Rotterdam, 70 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Johannes en Jannetie:
1 Pieter Casper Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.1], geboren op 11-09-1856 in Capelle a/d IJssel. Pieter is overleden op 29-05-1861, 4 jaar oud.
2 Arie Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.2], geboren op 20-05-1859 in Capelle a/d IJssel. Arie is overleden op 12-11-1865 in Capelle a/d IJssel, 6 jaar oud.
3 Pieter Casper Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.3], geboren op 26-09-1861 in Capelle a/d IJssel. Pieter is overleden op 11-07-1883 in Rotterdam, 21 jaar oud.
4 Johannes Jacobus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.4], geboren op 21-11-1863 in Capelle a/d IJssel. Johannes is overleden.
5 Arie Cornelis Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.5], geboren op 26-11-1865 in Capelle a/d IJssel. Arie is overleden op 11-04-1866 in Capelle a/d IJssel, 4 maanden oud.
6 Caspar Adrianus Bontenbal, geboren op 23-04-1867 in Capelle a/d IJssel. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.6.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1.6 Caspar Adrianus Bontenbal is geboren op 23-04-1867 in Capelle a/d IJssel, zoon van Johannes Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.1) en Jannetie van Buul. Caspar is overleden.
Notitie bij Caspar: Commies ter gemeentesecretarie.
Caspar trouwde, 35 jaar oud, op 22-05-1902 in Rotterdam met Neelte Sophia Lehmann, 34 jaar oud. Neelte is geboren op 09-08-1867 in Rotterdam, dochter van Johan Sebastiaan Jakob Lehmann en Catharina de Regt. Neelte is overleden op 01-04-1924 in Rotterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Neelte: Onderwijzeres.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.7.2 Maria Bontenbal is geboren op 12-03-1831 in Capelle a/d IJssel, dochter van Ary (Arie) Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.7) en Jannetje Johanna Trossenburg. Maria is overleden op 22-10-1866 in Rotterdam, 35 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 05-09-1855 in Rotterdam met Johannes Jacobus Geene, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 28-08-1833. Johannes is overleden op 23-04-1861 in Rotterdam, 27 jaar oud.
Beroep:
Zeilmakersknecht
1.2.2.2.1.3.6.2.3.8 Willem Bontenbal is geboren op 25-12-1805 in Kralingen, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3) en Marya Pak. Willem is overleden op 27-04-1872 in Ridderkerk, 66 jaar oud.
Notitie bij Willem: Opziener van de jacht en visserij en rijksveldwachter. Willem diende als vrijwilliger in het Korps Jagers te Ridderkerk.
Willem:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1835 in Rotterdam met Catharina Pitlo, 27 of 28 jaar oud. Catharina is geboren in 1807 in Tiel, dochter van Daniel Pitlo en Johanna Frederica van Seeven. Catharina is overleden op 14-02-1837 in Ridderkerk, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Dienstbode.
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, in 1850 met Johanna Slicker, 45 of 46 jaar oud. Johanna is geboren op 03-01-1804 in Rotterdam. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Johanna is 22-04-1874 van Ridderkerk naar Rotterdam vertrokken.
Kind van Willem en Catharina:
1 Jan Bontenbal, geboren op 31-01-1837 in Ridderkerk. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1 Jan Bontenbal is geboren op 31-01-1837 in Ridderkerk, zoon van Willem Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8) en Catharina Pitlo. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Scheepmaker. Het gezin vertrok 03-11-1882 van Ridderkerk naar Vlissingen.
Jan trouwde, 36 jaar oud, op 12-04-1873 in Ridderkerk met Johanna Lauwerina van den Broeke, 38 jaar oud. Johanna is geboren op 10-05-1834 in Middelburg, dochter van Jacobus van den Broeke en Johanna Margritha Kooman. Johanna is overleden.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Willem Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.1], geboren op 17-07-1873 in Ridderkerk. Willem is overleden op 08-02-1874 in Ridderkerk, 6 maanden oud.
2 Catharina Johanna Bontenbal, geboren op 18-01-1875 in Ridderkerk. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.2.
3 Willem Jacobus Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.3], geboren op 25-09-1876 in Ridderkerk. Willem is overleden.
4 Jacobus Johannes Bontenbal, geboren op 22-07-1878 in Ridderkerk. Volgt 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.4.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.2 Catharina Johanna Bontenbal is geboren op 18-01-1875 in Ridderkerk, dochter van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1) en Johanna Lauwerina van den Broeke. Catharina is overleden. Catharina trouwde, 32 jaar oud, op 13-11-1907 in Vlissingen met Josephus Ludovicus Heijman, 38 of 39 jaar oud. Josephus is geboren in 1868 in Hontenisse, zoon van Charles Ludovicus Heijman en Isabella Matthijssen. Josephus is overleden.
1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.4 Jacobus Johannes Bontenbal is geboren op 22-07-1878 in Ridderkerk, zoon van Jan Bontenbal (zie 1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1) en Johanna Lauwerina van den Broeke. Jacobus is overleden op 21-09-1937 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Magazijnmeester bij de Kon. Marine.
Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 08-08-1912 in Rilland Bath met Cornelia Steenbakker, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 22-08-1884 in Rilland Bath, dochter van Cornelis Steenbakker en Maria van den Ende. Cornelia is overleden.
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Johanna Maria Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.4.1], geboren op 07-02-1914 in Den Helder. Johanna is overleden op 02-04-1932 in ’s-Gravenhage, 18 jaar oud.
2 Maria Catharina Bontenbal [1.2.2.2.1.3.6.2.3.8.1.4.2</